2021/47 Maksimum Kalıntı Limitleri Hk

Sayın Üyemiz,


10 Şubat 2021 tarihli ve L 46 sayılı AB Resmi Gazetesinde 396/2005/AT sayılı Avrupa Parlamentosu ve Konseyi Tüzüğünü değiştiren 2021/155/AB sayılı Komisyon Tüzüğü yayımlanmış olup, anılan Tüzüğün bir örneği ekte gönderilmektedir. Bahse konu Tüzük kapsamında;


-“chlorothalonil”, “chlorpropham”, “dimethoate”, “fenamidone”, “omethoate”, “propiconazole”, “pymetrozine”, “carbon tetrachloride”, “ethoprophos” ve “methiocarb” aktif maddelerini içeren bitki koruma ürünlerinin onaylarının kaldırıldığı belirtilerek, anılan aktif maddelere ilişkin 396/2005/AT sayılı Tüzüğün Ek II ve III'ünde yer alan maksimum kalıntı limitleri silinmiş,


- “chlorpropham” için geçici maksimum kalıntı limitlerinin yer aldığı Ek III'e bir sütun eklenmiş,


-“carbon tetrachloride”, “chlorothalonil”, “dimethoate”, “ethoprophos”, “fenamidone”, “methiocarb”, “omethoate”, “propiconazole” ve “pymetrozine” için ise ihmal edilebilir (default) maksimum kalıntı limitlerinin yer aldığı Ek V'e sütunlar eklenmiştir. Söz konusu Tüzük 2 Mart 2021 tarihinde yürürlüğe girecek olup, 2 Eylül 2021 tarihinden itibaren uygulanmaya başlayacaktır.


Bilgilerine rica ederim

E K İ: AB Komisyon Tüzüğü