2021/37 Tayvan'a Kiraz İhracatı Hk

Sayın Üyemiz,
T.C. Ticaret Bakanlığı İhracat Genel Müdürlüğünden alınan bir yazıda; Bilindiği üzere ülkemizden Tayvan'a kiraz ihracatı "Türkiye'den Taze Kiraz İthalatı İçin Karantina Şartları Protokolü"ne göre gerçekleştirilmekte olup, söz konusu Protokol'e göre, Tayvan'a ihraç edilecek kirazların kayıtlı bahçelerde üretilmesi ve bu kirazların kayıtlı paketleme / soğuk hava tesislerinde soğuk uygulamaya tabi tutulması gerekmektedir.


Bu çerçevede, Tarım ve Orman Bakanlığından alınan ve bir örneği ilişikte yer alan yazıda; 2021 yılı için "Tayvan Kiraz Bahçesi (Üreticisi) Listesi ve Paketleme ve Soğuk İşlem Uygulama Tesisi Listesi"ne dahil olmak isteyen kiraz bahçesi (üreticisi) ile paketleme ve soğuk işlem uygulama tesislerine ait başvuruların yine ekli yazılarında yer alan program dahilinde mezkûr Bakanlık İl Tarım Orman / Zirai Karantina Müdürlüklerince alınacağı ifade edilmektedir.


Aynı yazıda devamla, başvuruların tamamlanması ile oluşturulacak listelerin Tayvan yetkili makamlarına gönderileceği, 2021 yılı için oluşturulan bahçe ile paketleme ve soğuk işlem uygulama tesisleri listelerinin Tayvanlı uzmanlarca yapılacak inceleme neticesinde onaylanması durumunda, onaylanan bahçelerden yetiştirilen kirazların onaylanan paketleme /soğuk işlem uygulama tesislerinde soğuk uygulamaya tabi tutularak (1 ºC altında 16 gün) Tayvan'a ihracatının gerçekleştirilebileceği, bu kapsamda sadece soğuk uygulama yapabilecek kabiliyete ve alt yapıya sahip paketleme ve soğuk işlem uygulama tesislerinin müracaat etmesinin büyük önem arz ettiğine vurgu yapılmaktadır.

Ek: Yazı Örneği


Bilgilerine rica ederim.