2021/369 Genel Sirküler

SİRKÜLER (2021/369)

 

 1. Un İhracatı Hakkında Bilgi;
 2. Fuar Duyuruları Malezya Hakkında Bilgi;
 3. İşbirliği Talebi Bangladeş Hakkında Bilgi;
 4. İşbirliği Talebi Bangladeş Hakkında Bilgi;
 5. Tarım Ürünlerinde DİR Uygulamaları Hakkında Bilgi;
 6. Fransa'ya İthalatlarda KDV Hesaplaması Ertelemesi Hakkında Bilgi;
 7. AB Anti-Damping Soruşturması Seramik Karo Hakkında Bilgi;
 8. Fuar Duyurusu Sudan Hakkında Bilgi;
 1. Irak Yaptırımlar Listesi Güncellemesi Hakkında Bilgi;
 2. 13. Rusya-İslam Dünyası KAZANSUMMİT 2022 Uluslararası Ekonomik Zirvesi Hakkında Bilgi;
 1. Fuar Duyurusu Irak Hakkında Bilgi;
 1. Kuzey İrlanda'ya İhracat - Riskli Ürünler Hakkında Bilgi;
 2. Dış Ticaret Talepleri Hakkında Bilgi;

Konularını kapsayan sirkülerimiz bilgilerinize sunulmuştur.

1

UN İHRACATI HAKKINDA BİLGİ;

 

Erbil Gümrük Ataşeliğimizden alınan bir yazıya atfen; T.C. Ticaret Bakanlığından gelen yazıda, Gümrük Ataşeliğimizce KIBY yetkilileri ile yapılan görüşmelerden edinilen bilgilere göre, “benzyl oxide (ağartıcı)” içeren unların Irak'a girişine izin verilmeyeceği, unlarda ağartıcı kullanılmamasına yönelik gerekli uyarı ve bilgilendirmenin ihracatçı ve ithalatçı firmalara yapıldığı ve benzyl oxide içeriklerine yönelik analiz uygulamasının İbrahim Halil Gümrüğünde zorunlu hale getirildiği ve 24/12/2021 tarihinden itibaren un yüklü tırların durdurulmaya başlandığının öğrenildiği ifade edilmektedir.

Bakanlığımızca yürütülen girişimler neticesinde gümrüklerde bekletilen araçların geçişlerine izin verilmiş olmakla birlikte, Irak'a un ihracatı gerçekleştirecek veya TIR'ları bekletilen/sevk halinde bulunan firmalarımızın ülkemizden temin edilmiş analiz sertifikalarını ihtiyaten hazır bulundurmalarında fayda görülmektedir.

Bu çerçevede, Irak'a gerçekleştirilecek un sevkiyatlarında sorunların yaşanmamasını teminen ihracatçı firmalarımızın “benzyl oxide” ürününe yönelik IKBY makamlarının hassasiyetlerini göz önünde bulundurmaları önem arz etmektedir.

2

FUAR DUYURULARI MALEZYA HAKKINDA BİLGİ;

Malezya Ticaret Müşavirliğinin yazısına atfen, T.C. Ticaret Bakanlığından alınan bir yazıda, aşağıda isimleri yer alan fuarlara ilişkin olarak ilgili firmalarımızın bilgilendirilmeleri talep edilmektedir.

 Malezya'da 2022 yılında gerçekleştirilecek olan fuarlar:

1-MIFB International Food and Beverage Trade Fair

2-FHM Food anf Hotel Malaysia

3-DSA Defence Services Asia

4-LIMA Langkawi International Maritime and Aerospace Exhibition

5-Beauty Expo

6-Cosmobeaute Asia

7-Automechanika

8-Asean M&E Show

9-Malaysia Technology Expo (MTE)

10-Healthcare & Pharma Show

11-APHM International Healthcare Conference and Exhibition

12-MIJF Malaysia International Jewellery Fair

13-Metaltech

14-MIFF Malaysia International Furniture Fair

15-Asiawater

16-Livestock Asia

3

            İŞBİRLİĞİ TALEBİ BANGLADEŞ HAKKINDA BİLGİ;

Dakka Ticaret Müşavirliği'nden alınan bir yazıya atfen; Türkiye İhracatçılar Meclisinden gelen yazıda, Sylhet Metropolitan Ticaret ve Sanayi Odası (SMCCI) eski Başkanı Haseen Ahmed tarafından Büyükelçiliğimize bir mektup gönderildiği ve bir örneği ekte yer alan mektupta özetle; Sylhet'te uluslararası standartlarda bir lise açılması, hastane kurulması, hastanelerde kullanılan sağlık ürünlerinin yerel ve başta Sylhet'e sınırı olan Hindistan eyaletleri (Assam, Tripura ve Meghalaya) olmak üzere uluslararası piyasalara sağlanması bakımından büyük bir potansiyelin bulunduğu kaydedilerek, SMCCI olarak iki ülke arasındaki ekonomik ve ticari ilişkilerin geliştirilmesi için ortak çalışmalar yürütülmesine hazır olunduğu ve yapılabilecek işbirliği konusunda destek için Haseen Ahmed veya SMCCI yöneticilerinden Moammir Hussain Chowdhury ile doğrudan iletişim kurulabileceği belirtilmektedir.

Ek: 1. Contact Information – SMCCI

       2. SMCCI – Mektup

 

4

            İŞBİRLİĞİ TALEBİ BANGLADEŞ HAKKINDA BİLGİ;

T.C. Ticaret Bakanlığı tarafından iletilen yazıda, Dakka Ticaret Müşavirliğinden alınan bir yazıya atıfla; BEXIMCO GROUP'un gayrimenkul projeleri bölümü yetkililerinin Müşavirliğimize gönderdikleri e-posta ile Türkiye'de faaliyet gösteren tecrübeli firmalarla işbirliği yapma talebini ilettiğini; söz konusu e-postada kamu ve özel projelerde işbirliği yapmak istenen firmalar olarak; EPC müteahhitleri, mimarlar ve tasarımcılar, sıhhi tesisat gibi

malzeme tedarikçileri, peyzaj tasarımcıları, proje yönetimi danışmanları, MEP (mekanik, elektrik, sıhhi tesisat) danışmanları, dış aydınlatma danışmanları/tasarımcılarının olduğu belirtilmiştir.

Ek:1- BEXIMCO PROFILE

      2- Beximco Group'tan alınan 22.12.2021 tarihli e-posta

5

TARIM ÜRÜNLERİNDE DİR UYGULAMALARI HAKKINDA BİLGİ;

T.C. Ticaret Bakanlığından gelen yazıda, bilindiği üzere, İhracat:2006/12 sayılı Dahilde İşleme Rejimi Tebliği'ne istinaden hazırlanan İhracat:2016/1 sayılı “Tarım Ürünlerine İlişkin Dahilde İşleme Rejimi Genelgesi”nde yer alan Geçici 4' üncü ve Geçici 6'ncı maddeler kapsamındaki uygulamanın 31/07/2022 tarihine kadar uzatıldığı ifade edilmektedir.

Ayrıca, mezkur Genelge'de muhtelif değişiklikler yapılmıştır. Söz konusu değişikliklerin yer aldığı Genelge metni ilişikte yer almakta olup, dercedilmiş haline Bakanlığımız internet sitesinin “İhracat Mevzuatı” bölümünden (https://www.ticaret.gov.tr/ihracat/mevzuat/dahilde-isleme-rejimi ) ulaşılabilmektedir.

Ek: 2016 1 sayılı Genelgede Değişiklik Yapılmasına Dair Genelge

6

FRANSA'YA İTHALATLARDA KDV HESAPLAMASI ERTELEMESİ HAKKINDA BİLGİ;

1 Ocak 2022'den itibaren, Fransa Katma Değer Vergisi (KDV) sisteminde, Avrupa Birliği Dışı Ülkeler'den Fransa'ya Mal İthalatı Yapan İşletmeleri etkileyecek önemli değişiklikler yürürlüğe girecektir.

Önemli Değişiklikler:

-Fransa'ya yapılan gönderilerin ithalat KDV'si artık Fransız Gümrük Makamları tarafından (İthalat Gümrüklemesinden sonra) tahsil edilmeyecektir.

-İthalat KDV'si, zorunlu geri ödeme mekanizması aracılığıyla İthalatçının (Kayıtlı İthalatçı) Fransız KDV numarası üzerinden otomatik olarak muhasebeleştirilir.

-Bu da Fransa'da Kayıtlı İthalatçı olarak hareket eden şirketlerin, geçerli bir Fransız KDV numarasına sahip olması gerekeceği anlamına gelmektedir.

-AB üyesi olmayan bir Ticari Göndericinin İthalatçı olarak hareket etmek istediği bir durumda, geçerli bir Fransız KDV numarası gereklidir ve KDV yükümlülüklerini yerine getirmek için bir Mali Temsilci atanmalıdır.

Değişikliğin arkasında yatan nedenler ile gönderi, alıcı ve kayıtlı ithalatçı üzerindeki  etkileri de hakkında daha ayrıntılı bilgi için burada yer alan İngilizce sunumu inceleyebilirsiniz.

Ayrıca, işletmenizin Fransız KDV sistemindeki değişikliklere hazır olduğundan emin olabilmeniz için size yardımcı olabilecek faydalı dış bağlantıları da aşağıda paylaşıyoruz.

-Fransız Gümrük İdareleri Web Sitesi https://www.douane.gouv.fr/fiche/postponed-accounting-import-vat?dm_i=9UZ,7OC5P,7ABXJ5,VA1DL,1

-Fransız Gümrük İdareleri Yardım Hattı:    +33 1 72 40 78 50

 

7

AB ANTİ-DAMPİNG SORUŞTURMASI SERAMİK KARO HAKKINDA BİLGİ;

T.C. Ticaret Bakanlığından gelen yazıda, Avrupa Birliği (AB) tarafından ülkemizin yanı sıra Hindistan menşeli “Seramik Karo” (6907 21 00, 6907 22 00, 6907 23 00, 6907 30 00 ve 6907 40 00 Gümrük Tarife Pozisyonları altında yer alan) ithalatına karşı 13 Aralık 2021 tarihinde bir anti-damping soruşturması başlatıldığı bilgisi verilmiştir.

Bu defa, Avrupa Komisyonu tarafından yayımlanan 22 Aralık 2021 tarihli bildirimde, örneklemeye başvuran firmalar arasından, Bien Yapı Ürünleri San. Tic.A.Ş. & Qua Granite Ve Hayal Yapı ve Ürünleri San. Tic. A.Ş., Termal Seramik San ve Tic. A.Ş. ile Vitra Karo San. ve Tic. A.Ş.'nin örneklemeye seçildiği ve söz konusu örneklemenin soruşturma dönemi için Türkiye'den AB'ye ihracat hacmini en geniş şekilde temsil etmesinin hedeflendiği ifade edilmiştir.

Aynı bildirimde devamla, örneklemenin soruşturma dönemi (1 Temmuz 2020-30 Haziran 2021) için Türk firmalarının AB'ye satışlarının %54'ünü; AB'nin Türkiye'den ithalatının ise metrekare bazında %51,8'ini oluşturduğu belirtilerek; örneklemeye seçilen firmaların soru formlarını 21 Ocak 2022'ye kadar doldurması ve söz konusu örneklemeye ilişkin görüşlerin ise 3 Ocak 2022 tarihine kadar Komisyon'a iletilmesi talep edilmektedir.

Diğer taraftan, örneklemeye başvurmuş ancak seçilmemiş firmalar ise bireysel marj hesaplatmak istemesi halinde, ihracatçı üretici soru formunu doldurarak yine 21 Ocak 2022 tarihine kadar Komisyon'a iletebilecektir. Ancak, bu firmalara bireysel marj hesaplamasının Komisyon'a ek külfet yaratacağı ve soruşturmanın zamanında tamamlanmasını engelleyeceğine kanaat getirilmesi durumunda Komisyon bireysel marj hesaplanmaması yoluna gidebilecektir.

8

FUAR DUYURUSU SUDAN HAKKINDA BİLGİ;

Dışişleri Bakanlığından alınan bir yazıda, Sudan'ın Ankara Büyükelçiliğinden alınan bir Nota'ya atıfla, 39. Hartum Uluslararası Fuarının Sudan'ın başkenti Hartum'da 19-26 Ocak 2022 tarihlerinde düzenleneceği bildirilmekte ve söz konusu etkinliğe ilişkin belgeler iletilmektedir.

Diğer taraftan, “Yurt Dışında Gerçekleştirilen Fuar Katılımlarının Desteklenmesine İlişkin 2017/4 Sayılı Karar” kapsamındaki desteklerden yararlanılabilmesi için, katılım sağlanacak fuarların Bakanlığımız internet sitesinde yer alan “Desteklenecek Yurt Dışı Fuarlar Listeleri”nde yer alması gerekliliğine dikkat edilmesi gerekmektedir.

Ek: 39. Uluslararası Hartum Fuarı_Ek_Fuarduyurusu.pdf

9

            IRAK YAPTIRIMLAR LİSTESİ GÜNCELLEMESİ HAKKINDA BİLGİ;

T.C. Ticaret Bakanlığından alınan bir yazıya atfen; Türkiye İhracatçılar Meclisinden gelen yazıda, BM Güvenlik Konseyi'nin 1518 (2003) sayılı kararı uyarınca yaptırımlar listesinde yapılan son güncelleme ile, Mahmud Dhiyab Al-Ahmed ve Husam Muhammad Amin Al-Yassin isimli iki kişinin, 8 Aralık 2021 tarihi itibarıyla yaptırım listesinden çıkarıldığı belirtilmektedir.

Yaptırım listesinden çıkarılan kişi ve kuruluşların isimlerine Irak Yaptırımlar Komitesi'nin internet sitesinde yer alan “Press Releases” sekmesinden (https://www.un.org/securitycouncil/sanctions/1518/press-releases), 1483 (2003) sayılı karar kapsamında yaptırım uygulanan kişi ve kuruluşların güncel listesine https://www.un.org/securitycouncil/sanctions/1518/materials internet adresinden ve BM Güvenlik Konseyi'nin konsolide yaptırımlar listesinin güncel haline www.un.org/securitycouncil/content/un-sc-consolidated-list bağlantısından ulaşılabilmektedir.

Ek: Irak Yaptırımlar Listesi Güncelleme Bildirimi

10

13. RUSYA-İSLAM DÜNYASI KAZANSUMMİT 2022 ULUSLARARASI

EKONOMİK ZİRVESİ HAKKINDA BİLGİ;

T.C. Dışişleri Bakanlığından alınan yazıya atfen; T.C. Ticaret Bakanlığından gelen yazıda, 19-21 Mayıs 2022 tarihlerinde Kazan'da gerçekleştirilecek 13. “Rusya-İslam Dünyası: KAZANSUMMİT 2022” Uluslararası Ekonomik Zirvesi'ne ilişkin Rusya Federasyonu Tataristan Cumhurbaşkanı Rüstem Minnihanov'un Kazan Başkonsolosluğumuza muhatap mektubunda, Zirve'ye katılmalarını sağlamak amacıyla Türkiye'deki iş çevrelerine bilgi verilmesi ve resmi heyetlerin oluşturulması hususu belirtilmektedir.

11

FUAR DUYURUSU IRAK HAKKINDA BİLGİ;

Dışişleri Bakanlığından alınan bir yazıda, Irak Dışişleri Bakanlığınca Bağdat Büyükelçiliğimize iletilen Notaya atıfla, "Irak'ın Enerjisi 7. Fuarı ve Konferansı"nın 6-8 Şubat 2022 tarihleri arasında, Bağdat Uluslararası Fuarı alanında Mecdulamal Konferans ve Fuar Düzenleme Şirketi ile Irak Fuar ve Ticari Hizmetler Genel Şirketi tarafından düzenleneceği ifade edilmektedir.

Diğer taraftan, “Yurt Dışında Gerçekleştirilen Fuar Katılımlarının Desteklenmesine İlişkin 2017/4 Sayılı Karar” kapsamındaki desteklerden yararlanılabilmesi için, katılım sağlanacak fuarların Bakanlığımız internet sitesinde yer alan “Desteklenecek Yurt Dışı Fuarlar Listeleri”nde yer alması gerekliliğine dikkat edilmesi gerekmektedir.

İrtibat Bilgileri:

e-posta : eng.shahal@bg-iq.net

telefon : +964 771 2782919 / +964 790 5984770

 

12

            KUZEY İRLANDA'YA İHRACAT - RİSKLİ ÜRÜNLER HAKKINDA BİLGİ;

Ticaret Bakanlığı Gümrükler Genel Müdürlüğü yazısında, Ticaret Bakanlığı Uluslararası Anlaşmalar ve Avrupa Birliği Genel Müdürlüğü yazısına atıfla, Kuzey İrlanda'ya ithal edilip Avrupa Birliği'ne ihraç edilecek ürünlerin “riskli ürünler” şeklinde değerlendirilebilecek olması hakkında bilgilendirme yapılmaktadır.

Yazıda devamla, Kuzey İrlanda'ya ithal edildikten sonra AB'ye ihraç edilme ihtimali yüksek olan "riskli ürünler"in Kuzey İrlanda'da çeşitli önlemlere tabi tutulmaması ve girişte OGT hadleri üzerinden gerekli vergilerin tahsil edilmemesi amacıyla, Türkiye-AB Gümrük Birliği kapsamında yer alan eşya için, Türkiye-İngiltere STA kapsamında doğrudan Türkiye'den Kuzey İrlanda'ya ihracı esnasında hem menşe beyanı hem A.TRDolaşım Belgesi düzenlenmesinin gerektiği bildirilmiştir.

Kuzey İrlanda'ya AB ve İngiltere dışında üçüncü ülkelerden gerçekleştirilecek ticarette uygun vergi oranlarının belirlenmesine ilişkin olarak, İngiltere ile gerçekleştirilen görüşmelerde,

- Bahsekonu risk kriterinin büyük ölçüde yürürlükte olan İngiltere ve AB gümrük vergisi oranları arasındaki hesaplamaya dayanmakta olduğu,

- Kuzey İrlanda'ya ithal edilecek nihai kullanım ürününün ilgili tüm menşe kurallarını karşıladığı durumlarda ilgili eşyanın riskli olup olmadığının belirlenmesi amacıyla geçerli olan gümrük vergisinin hesaplanmasında, AB ile İngiltere'nin ayrı ayrı üçüncü ülkelerle imzaladığı serbest ticaret anlaşmalarındaki tercihli tarife oranlarının kullanıldığı,

- Bu durumda, her iki anlaşma kapsamındaki gümrük vergisinin %0 olması durumunda, ticari önlem ve işlemeye (Commercial proccesing) tabi ürünlerin “riskli” olarak dikkate alınması durumu dahil olmak üzere, başka bir gümrük vergisi, önlem veya muafiyete tabi olmayan ürünlerin riskli olarak nitelendirilmeyeceği ve İngiltere tercihli gümrük oranının %0 olarak tahsil edileceği,

- Ürünün yalnızca İngiltere serbest ticaret anlaşması uyarınca menşe kurallarını karşılayabilmesi durumunda ise, geçerli olan AB gümrük vergi oranının MFN oranında tahsil edileceği,

- AB gümrük vergisinin İngiltere gümrük vergisinden daha büyük ve aradaki farkın %3'e eşit veya daha büyük olduğu durumlarda ürün otomatik olarak riskli olarak kabul edilerek üründen mevcut AB gümrük vergisinin tahsil edilebildiği,

- AB gümrük vergisinin İngiltere gümrük vergisinden daha büyük olduğu ancak aradaki farkın %3'ten daha az olduğu durumda ise ticaret erbaplarının BK Tacir Şeması (UK Trader Scheme: AB'ye ithal edilmek üzere Kuzey İrlanda'ya getirilen AB gümrük oranı %0'ın üstü olan “riskli olmayan” ürünler için İngiltere tarafından verilen yetkilendirme sistemi) altında “riskli olmayan” eşya beyan şartlarını dikkate almalarının gerektiği,

- AB gümrük vergisinin İngiltere gümrük vergisi daha az veya eşit olduğu durumlarda, ürünün risksiz olarak kabul edilebileceği,

- Ayrıca ithalatçıların AB veya İngiltere tercihli gümrük oranlarından hangisine yönelik işlem talebinde bulunduğunun, eşyanın riskli veya risksiz olarak belirlenmesini etkileyebileceği yönünde bilgi aktarılmıştır.

Bu çerçevede, söz konusu riskli eşya İngiliz makamlarınca Kuzey İrlanda'da bir risk değerlendirmesine tabi tutulmak suretiyle tespit edilmekte olup, konuya ilişkin olarak aşağıda yer verilen internet sitesinden daha fazla bilgi edinilebilmektedir:

https://www.gov.uk/guidance/check-if-you-can-declare-goods-you-bring-intonorthern-ireland-not-at-risk-of-moving-to-the-eu

 

13

DIŞ TİCARET TALEPLERİ HAKKINDA BİLGİ;

En güncel dış ticaret taleplerine Ticaret Bakanlığına ait www.ticaret.gov.tr adresli web sitesi üzerinden https://distalep.ticaret.gov.tr adresindeki Dış Talepler Bülteni başlığı altından birliğimize üye olduğunuz sicil no ve vergi numaranızla giriş yaparak ulaşabilirsiniz.