2021/368 Güncel Mevzuat Değişiklikleri Hk.

Sayın Üyemiz;

30.12.2021 tarih 31705 sayılı (2. Mükerrer) ve 31.12.2021 tarih 31706 sayılı Resmî Gazetelerde yayımlanarak yürürlüğe giren güncel mevzuat değişikliklerine aşağıdaki internet bağlantıları üzerinden erişim sağlanabilmektedir.

Doğal Çiçek Soğanlarının 2022 Yılı İhracat Listesi Hakkında Tebliğe (Tebliğ No: 2021/46) https://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2021/12/20211231-10.htm

Organik Arıcılık Yapan Yetiştiricilerin Desteklenmesine Dair Tebliğe (Tebliğ No: 2021/53) https://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2021/12/20211230M2-14.htm

2872 Sayılı Çevre Kanunu'nun 20 nci Maddesinin Birinci Fıkrasının (K) Bendi Uyarınca Verilecek İdari Para Cezalarına İlişkin Tebliğe (Tebliğ No: 2021/62) https://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2021/12/20211230M2-21.htm

Meslekî Yeterlilik Kurumu Meslekî Yeterlilik Belgesi Zorunluluğu Getirilen Mesleklere İlişkin Tebliğe (Sıra No: 2021/2) https://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2021/12/20211231-6.htm

2872 Sayılı Çevre Kanunu Uyarınca Alınacak Geri Kazanım Katılım Payı Tutarlarına İlişkin Tebliğe (2022/1) https://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2021/12/20211231-7.htm

Bilgilerine rica ederim.