2021/332 Gümrük Beyannamesi Tescil Sıra Sayısı -Format Değişikliği Hk.

Sayın Üyemiz;

Bilindiği üzere, "Türkiye Cumhuriyeti Gümrük Beyannamesi (Detaylı Beyan)” düzenlenerek yapılan yazılı gümrük beyanı, tüm gümrük işlemlerinin gerçek zamanlı olarak bilgisayar ortamında yürütülmesini sağlayan BİLGE sistemi üzerinden elektronik olarak yapılmakta olup, BİLGE sistemine kaydedilen gümrük beyannamesine sistem tarafından değişmez bir tescil numarası verilmektedir. Bu numara, içinde bulunan yılın son iki hanesini, gümrük idaresinin kodunu, yapılan işlemin ithalat (IM) veya ihracat (EX) olarak türünü ve tescil sıra numarasını içermektedir.

Bugüne kadar 6 hane olarak uygulanan tescil sıra numarasının, son dönemde artan ihracat işlemleri sayısına bağlı olarak yetersiz kalacağı değerlendirilerek, 04 Aralık Cumartesi Saat: 12.00-15.00 arasında yapılması öngörülen çalışmayla 8 haneli olarak düzenlenmesine karar verilmiştir.

Bilgilerini önemle rica ederim.

Ek: Beyanname Numarası Formatı