2021/326 Güncel Mevzuat Değişiklikleri Hk.

Sayın Üyemiz;

20.11.2021 tarih ve 31665 sayılı Resmî Gazetede yayımlanan önemli mevzuat düzenlemelerine ilişkin Tebliğler aşağıda sunuluştur.

İran'dan İthal edilen 70.04, 70.05 ve 70.06 Gümrük Tarife Pozisyonundaki Cam Ürünleri İçin Ek Mali Yükümlülük getiren İthalatta korunma önlemlerine ilişkin tebliğ (Tebliğ No: 2021/7)

https://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2021/11/20211120-19.htm 

Veteriner kontrollerine tabi ürün ithalatında kontrol belgesi ve ithalat aşamalarında sunulması gereken belgeler ile bunlara ilişkin usul ve esaslar hakkında tebliğ (Tebliğ No: 2021/28)

https://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2021/11/20211120-18.htm 

Avukatlık asgari ücret tarifesine ilişkim Tebliğe

https://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2021/11/20211120-20.htm  internet bağlantıları üzerinden erişim sağlanabilmektedir.

Bilgilerini önemle rica ederim.