2021/250 Ukrayna Anti-Damping Soruşturması/Çimento

Sayın Üyemiz,

Ticaret Bakanlığından alınan bir yazıda; bilindiği üzere, Ukrayna Ekonomi Bakanlığı tarafından 5 Eylül 2021 tarihinde ülkemiz menşeli 'çimento' ithalatına karşı bir Anti-Damping Soruşturması başlatılmıştı.

Bu kapsamda, bahse konu soruşturmaya ilişkin Nihai Karar, 14/09/2021 tarihli Ukrayna Resmi Gazetesi'nde yayımlanmış olup; mezkur Karar kapsamında belirlenen anti-damping önlemlerinin, Karar'ın Resmi Gazete'de yürürlüğe girmesinden 30 (otuz) gün sonra uygulanmaya başlayacağı ifade edilmektedir. Karar kapsamında soruşturmaya taraf olan firmalara %32,64 - %40,73 aralığında diğer üretici ve ihracatçılara da %50,54 oranında anti damping vergisi uygulanmasına karar verilmiştir.

Bilgilerinize önemle sunulur.

Ek1: Nihai Karar (İngilizce)

Ek2: Nihai Karar (Türkçe)