2021/245 Genel Sirküler

Sayın Üyemiz, 

 1. Antalya ve İzmir Bölgesinde Yetişen Biber ve Domates İhracatı Hakkında Bilgi;
 2. Morityus İhaleleri Hakkında Bilgi;
 3. Bangladeş Sanal Genel Ticaret Heyeti Hakkında Bilgi;
 4. Körfez Arap Ülkeleri İşbirliği Konseyi / Bazı Çelik Ürünleri Korunma Önlemi Soruşturması Hakkında Bilgi;
 5. Fuar Duyurusu (Bağdat Kitap Fuarı) Hakkında Bilgi;
 6. Irak İbrahim Halil Hudut Kapısında PCR Testi ve Aşı Kartı Hakkında Bilgi;
 7. Nor-Shipping 2022 Fuarı Hakkında Bilgi;

Konularını kapsayan sirkülerimiz bilgilerinize sunulmuştur.

1

ANTALYA VE İZMİR BÖLGESİNDE YETİŞEN BİBER VE DOMATES İHRACATI HAKKINDA BİLGİ;

Rusya Federasyonu tarafından Antalya ve İzmir Bölgesinde yetişen Biber ve Domates ithalatına 11 Aralık 2020 tarihinden itibaren getirilen yasak 9 Eylül 2021 tarihi itibariyle kaldırılmıştır.

2

MORİTYUS İHALELERİ HAKKINDA BİLGİ;

Ticaret Bakanlığı İhracat Genel Müdürlüğünün yazısına atfen Türkiye İhracatçılar Meclisinden gelen bir yazıda, Madagaskar'da yerleşik Morityus Cumhuriyeti Büyükelçiliği tarafından iletilen 17 Ağustos 2021 ve 24 Ağustos 2021 tarihli notalarla Morityus'taki yatırım fırsatlarına ilişkin ihale duyurularının gönderildiği belirtilmektedir.

Söz konusu ihalelere ilişkin bilgilere Ek'te yer alan belgeler aracılığıyla erişim sağlanabilmektedir.

EK1: İhale Duyurusu 1

EK2: İhale Duyurusu 2

3

BANGLADEŞ SANAL GENEL TİCARET HEYETİ HAKKINDA BİLGİ;

Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM)'den alınan bir yazıda, T.C. Ticaret Bakanlığı koordinasyonu ve Meclisleri organizasyonu ile 25 Ekim – 4 Kasım 2021 tarihleri arasında Bangladeş'e yönelik bir Sanal Ticaret Heyeti düzenlenecek olup, bahse konu ülkelerden iş insanlarının ortak bir dijital platforma davet edileceği nitelikli sanal iş görüşmeleri gerçekleştirilmesinin öngörüldüğü bildirilmektedir.

Tüm dünya ile birlikte ülkemizin de içinde bulunduğu salgın ortamında, ihracatımızı tekrar canlandırmaya yönelik iş ve yatırım imkânlarının oluşturulması amacıyla düzenlenecek bahse konu Sanal Ticaret Heyeti Çelik, Çimento Cam Seramik ve Toprak Ürünleri, Demir ve Demir Dışı Metaller, İnşaat Malzemeleri, Gıda (Hızlı Tüketim ve Paketli Tüketim Ürünleri), Makine ve Aksamları, Hububat, Bakliyat,Yağlı Tohum ve Mamulleri sektörleri başta olmak üzere ilgili sektörlerde iştigal eden azami 25 firmamızın katılımları ile gerçekleşecektir.

 

Bahse konu sanal ticaret heyetine katılım yukarıda belirtilen kontenjanla sınırlı olup, başvuru ve ödemeler için son tarih 14 Eylül 2021 Salı günü saat 17:00'dir. Son Başvuru tarihine kadar başvuran firmalar, başvuru ve ödeme tarihlerine göre önceliklendirilecek ve azami 25 firma kontenjanının dolması halinde başvuruların alımı son başvuru tarihinden önce kapanacaktır. Heyete ön başvuru için https://bit.ly/3kYcyaD internet bağlantısında yer alan başvuru formunun eksiksiz olarak doldurulması gerekmektedir. Formda belirtilen bilgiler doğrultusunda B2B Eşleştirme firması başvuran firmalara özel nitelikli iş görüşmesi yapılıp yapılamayacağına dair ön araştırma yapacaktır. Ön araştırmanın olumlu sonuçlanması durumunda firmalar e-posta yoluyla bilgilendirilecektir ve heyete kesin katılım için organizasyon kapsamındaki B2B eşleştirme, tercümanlık, teknik altyapı, reklam & tanıtım giderlerinden oluşan 2.100-TL tutarındaki katılım bedelinin firmalara bildirilecek kanallar ile ödenmesi ve ödemeye dair banka dekontlarının sertackasim@tim.org.tr e-posta adresine gönderilmesi gerekmektedir.

Bangladeş Sanal Ticaret Heyeti kapsamında;

 • Heyete katılım her bir firma için azami 3 kişi ile sınırlı olup, ödemeler firma başı olarak alınacaktır.
 • Heyete katılımın kontenjanla sınırlı olması sebebiyle, başvuru ve ödemelerin son güne bırakılmaması önem arz etmektedir.
 • Heyete katılım, başvuru formunun doldurulup ödeme yapılması ile kesinleşmektedir.
 • Heyete katılım, katılımcı tarafından iptal edildiği takdirde başvuru bedeli iade edilememektedir.
 • Türk katılımcı listesi kesinleştikten sonra firma eşleştirme çalışması gerçekleştirilecek olup, yabancı potansiyel satın alımcılar etkinliğe davet edilecektir.
 • B2B görüşmeleri esnasında katılımcı firmalarımız eşleştirme yapılan yabancı firmalarla bireysel olarak görüşecektir. İhtiyaç halinde tercümanlık hizmeti verilecektir.

Etkinlik Taslak Programı:

• 25 Ekim 2021 - Webinar (Zoom programı aracılığı ile - https://zoom.us/)

* Saat detayları netleştirildiğinde, bilgi www.tim.org.tr adresinde ve TİM mobil

uygulamasında paylaşılacaktır.

• 25 Ekim – 4 Kasım 2021 - İkili İş Görüşmeleri

(Zoom programı aracılığı ile - https://zoom.us )

Ayrıntılı Bilgi:

Sertaç KASIM: sertackasim@tim.org.tr  0212 454 01 84

Hüseyin GÖK: huseyingok@tim.org.tr  0212 454 07 02

 

4

            KÖRFEZ ARAP ÜLKELERİ İŞBİRLİĞİ KONSEYİ / BAZI ÇELİK ÜRÜNLERİ KORUNMA ÖNLEMİ SORUŞTURMASI HAKKINDA BİLGİ;

Körfez Arap Ülkeleri İşbirliği Konseyi tarafından “Bazı Çelik Ürünleri" ithalatına karşı yürütülen korunma önlemi soruşturması kapsamında, Riyad Ticaret Müşavirliğinden alınan bir yazıda; anılan soruşturma kapsamındaki nihai önlem teklifinin ilgili Bakanlar Komitesi tarafından onaylanmadığı belirtilerek, konuya ilişkin 2 Eylül 2021 tarihli ilgili Resmi Gazete nüshası (Ek-1) ve Gayriresmi tercümesi (Ek-2) iletilmektedir. Bu çerçevede bahse konu soruşturma önlemsiz olarak kapanmıştır.

EK1: Resmi Gazete Nüshası (4 Sayfa)

EK2: Gayriresmi Tercüme (4 Sayfa)

5

FUAR DUYURUSU (BAĞDAT KİTAP FUARI) HAKKINDA BİLGİ;

Dışişleri Bakanlığı'ndan Ticaret Bakanlığı İhracat Genel Müdürlüğü Fuar İzinleri ve Destekleri Dairesi Başkanlığına gönderilen bir yazıda, Irak Dışişleri Bakanlığı'ndan alınan Nota'ya atfen,

 • El Mada Kültür, Medya ve Sanat Hizmetleri Şirketi tarafından, Irak Fuarlar ve Ticaret Hizmetleri Şirketi ile işbirliği halinde, 10-20 Aralık 2021 tarihlerinde Uluslararası Bağdat Fuarı kapsamında bir "Kitap Fuarı" düzenleneceği,
 • Fuarın organizasyonunu üstlenen El Mada Kültür, Medya ve Sanat Hizmetleri Şirketi ile aşağıda kayıtlı irtibat bilgileri üzerinden iletişime geçilebileceği belirtilmektedir. Adres: Irak-Bağdat-Abu Nuas mahallesi M102, Cadde 13 Bina 141 E-posta: info@almada-group.com  Telefon : +964 770 279 9999 / +964 790 191 92 90

6

IRAK İBRAHİM HALİL HUDUT KAPISINDA PCR TESTİ VE AŞI KARTI HAKKINDA HAKKINDA BİLGİ;

Türkiye İhracatçılar Meclisinden (TİM) alınan yazıda, 29 Ağustos 2021 tarihi itibarıyla İbrahim Halil Hudut Kapısı üzerinden Irak'a girişlerde ücret mukabili zorunlu test şartıyla giriş izni uygulamasına son verildiği, ülkemizin iki doz aşı kartını veya 48 saatlik PCR test sonucunu kâğıt ortamında ibraz eden yolcuların IKBY bölgesine giriş yapabileceği ve söz konusu belgelerden en az birini sunamayan yolcuların ise ücret mukabili test şartıyla girişlerine izin verilmeye devam edileceği ifade edilmektedir.

7

NOR-SHIPPING 2022 FUARI HAKKINDA BİLGİ;

İstanbul İhracatçı Birlikleri Genel Sekreterliğinden alınan bir yazıda; Oslo / Norveç'te 10 - 13 Ocak 2022 tarihleri arasında düzenlenecek olan NOR-SHIPPING 2022 Uluslararası Gemicilik Fuarı'nın Türkiye Milli Katılım Organizasyonu, Gemi Yat ve Hizmetleri İhracatçıları Birliğince organize edilecektir.

2022 yılında 28.kez düzenlenecek olan ve iki yılda bir gerçekleştirilen fuar, dünyanın önde gelen gemi yapımı ve denizcilik fuarlarından biri olarak görülmektedir. Fuarı, makine aksamı üreticilerinden tedarikçilere, armatörlerden finans uzmanlarına kadar gemicilik ve açık deniz piyasasıyla ilgilenen çok çeşitli ziyaretçi kitlesinin izlemesi beklenmektedir.

Bilgi ve detaylı bilgi için tıklayınız.