2021/238 Bazı Tarım Ürünlerinin İthalatında Gümrük Vergisinin Sıfır Olarak Uygulanması Hk.

Sayın Üyemiz,

08 Eylül 2021 tarihli Resmi Gazete'de yer alan 4480 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı ile İthalat Rejimi Kararında değişiklik yapıldı. Söz konusu karar ile bazı tarım ürünlerinin ithalatında gümrük vergisi 31 Aralık 2021 tarihine kadar sıfır oranında uygulanacak olup bahse konu Karara https://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2021/09/20210908-4.pdf adresinden erişim sağlanabilmektedir.

31/12/2021 tarihine kadar Sıfır Gümrük Vergisi Uygulanacak Tarımsal Ürünler ve GTIP'leri;

 • 0713.20.00.00.19 Nohut (tohumluk olmayan)
 • 0713.40.00.00.12 Yeşil Mercimek0
 • 0713.40.00.00.13 Kırımızı Mercimek
 • 0713.40.00.00.19 Diğerleri
 • 1001.19.00.00.00 Diğerleri (Makarnalık Buğday)
 • 1001.99.00.00.11 Adi Buğday
 • 1001.99.00.00.12 Mahlut
 • 1001.99.00.00.13 Kaplıca (kızıl) Buğday
 • 1002.90.00.00.00 Çavdar (Tohumluk Olmayan)
 • 1003.90.00.00.11 Beyaz Arpa
 • 1003.90.00.00.12 Maltlık Arpa
 • 1003.90.00.00.19 Diğerleri
 • 1004.90.00.00.00 Yulaf (Tohumluk olmayan)
 • 1005.90.00.00.19 Diğerleri (Mısır / Tohumluk Olmayan, pop-corn yapımında kullanılmayan)
 • 1209.29.80.00.16 Sorgum Tohumu

Diğer taraftan yine aynı tarihli Resmi Gazetede yayımlanan 4481 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararına göre de Kahve ithalatında uygulanan Gümrük Vergileri ülke gurupları bazında (AB-EFTA-FADA ülkeleri için %11'den %6'ya, D-8 ülkeleri için %10'dan %8'e, Diğer Ülkeler için %13'ten %8'e, EAGÜ (En Az Gelişmiş ülkeler) için %11'den %6'ya) düşürülmüş olup bahse konu Karar'a https://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2021/09/20210908-5.pdf adresinden erişim sağlanabilmektedir.

Bilgilerine rica ederim.