2021/206 Resmî Gazete' de Yayımlanan Karar, Yönetmelik ve Tebliğler Hk.

Sayın Üyemiz;

14 Temmuz 2021 tarih ve 31541 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan önemli Karar, Tebliğ ve Yönetmelikler ile bu Karar, Tebliğ ve Yönetmeliklere ilişkin linkler aşağıda sunulmuştur.

Geleneksel Kıyı Balıkçılığının Kayıt Altına Alınması ve Desteklenmesine İlişkin Karar (Karar Sayısı: 4276)

https://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2021/07/20210714-17.pdf

İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesine İlişkin Tebliğ (Tebliğ No: 2021/29) (ABD ve Almanya menşeli 3904.10.00.00.19 GTİP'li “yalnız süspansiyon tipi polivinil klorür, %7,93 Damging Vergisi) https://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2021/07/20210714-4.htm

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Piyasa Gözetimi Ve Denetimi Yönetmeliği

https://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2021/07/20210714-1.htm

Bazı Sanayi Ürünlerinin İthalatında Tarife Kontenjanı Uygulanması Hakkında Karar (Karar Sayısı: 4275)

https://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2021/07/20210714-16.pdf

Trabzon Serbest Bölgesinin, TRANSBAŞ Trabzon Serbest Bölgesi Kurucu ve İşleticisi Anonim Şirketi Tarafından Kurulup İşletilmesinde Süre Uzatımı Yapılması Hakkında Karar (Karar Sayısı: 4274) https://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2021/07/20210714-15.pdf

Bilgilerine rica ederim.