2021/203 Bozulabilir Gıda Madde Taşımacılığında Kullanılan Özel Ekipmanlar Yönetmeliği Hk.

Sayın Üyemiz;

 Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı Ulaştırma Hizmetleri Genel Müdürlüğü'nden alınan yazıya atfen; Türkiye İhracatçıları Meclisinden gelen yazıda, bozulabilir Gıda Maddelerinin Uluslararası Taşımacılığı ve Bu Taşımacılık Faaliyetinde Kullanılacak Özel Ekipmana İlişkin Anlaşmaya (ATP) 25/4/2012 tarihli ve 6298 sayılı Uygun Bulma Kanunu ile taraf olunduğu, ilgili anlaşma uyarınca bozulabilir gıdaların taşınmasında taşıma koşullarına ilişkin teknik şartları iyileştirmek suretiyle gıda güvenliğini sağlamak üzere Bakanlıklarınca çalışmalar yapıldığı ifade edilmektedir.

Bu çalışmalar kapsamında hazırlanan Bozulabilir Gıda Maddelerinin Taşımacılığında Kullanılan Özel Ekipmanlar Hakkında Yönetmelik'in 02/07/2021 tarih ve 31529 sayılı Resmî Gazete'de (https://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2021/07/20210702-2.htm) yayımlanarak yürürlüğe girdiği belirtilmektedir.

Bilgilerine rica ederim.