2021/201 Plastik Hurdalarında İthalat Yasağının Kaldırılması Hk

Sayın Üyemiz;

10 Temmuz 2021 Cumartesi günü yayınlanan 31537 nolu Resmi Gazete'de Çevrenin Korunması Yönünden Kontrol Altında Tutulan Atıkların İthalat Denetimi Tebliği (Ürün Güvenliği ve Denetimi: 2021/3)'nde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Ürün Güvenliği Ve Denetimi: 2021/36) yer aldı.

Tebliğ ile Çevrenin Korunması Yönünden Kontrol Altında Tutulan Atıkların İthalat Denetimi Tebliği (Ürün Güvenliği ve Denetimi: 2021/3)'nin Ek-1 sayılı İthali Uygunluk Denetimine Tabi Atıklar listesine 3915.10.00.00.00 GTİP'te yer alan Etilen Polimerlerinden olan plastik hurdaları eklendi.

Buna göre plastik hurdalarının ithali uygunluk denetimine tabi olarak gerçekleştirilebilecek.

Yayımı tarihinden itibaren yürürlüğe giren söz konusu Tebliğe https://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2021/07/20210710-28.htm adresinden erişim sağlanmaktadır.

Bilgilerine rica ederim.