2021/191 Birleşik Krallık'a Tarım Ürünleri İhracatı Hk.

Sayın Üyemiz;


T.C. Ticaret Bakanlığından alınan yazıda, bilindiği üzere, ülkemiz ile Birleşik Krallık arasında ikili ticaret 29/12/2020 tarihinde imzalanan Serbest Ticaret Anlaşması çerçevesinde yürütülmektedir.


Bu süreçte, Birleşik Krallık, AB'den bağımsız olarak bazı konularda yeni uygulamalarını yürürlüğe koymaktadır. Bu çerçevede, bu ülkeye yönelik tarım ürünleri ithalatında talep edilen gıda sağlık sertifikasının (High risk food and feed not of animal origin (HRFNAO)) Birleşik Krallık versiyonu 19 Mayıs 2021 tarihinde açıklanmış olup, 1 Temmuz 2021 tarihinden itibaren AB versiyonunun kabul edilmeyeceği hususu Birleşik Krallık hükümetinin resmi internet sitesi olan gov.uk adresinden duyurulmuştur.


Konuya ilişkin olarak Londra Ticaret Müşavirliğinden alınan bir yazıda; söz konusu Müşavirlik ile irtibata geçen ihracatçı birlikleri ve ihracatçı firmalara, Birleşik Krallık tarafından Tarım ve Orman Bakanlığına bildirimde bulunulmaması nedeniyle yeni model sertifika düzenlenemediği ve bu hususun ihracatçı firmalarımızın İngiltere'ye mal ihracatında sorun yaşamasına sebebiyet verebileceği bilgisinin iletildiği ifade edilmektedir. Bahse konu yazıda devamla, Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından keyfiyetin Birleşik Krallık makamlarınca kendilerine ulaştırılması halinde gerekli düzenlemeleri yapılacağı bilgisinin Müşavirliğe iletildiği belirtilmektedir.


Konunun çözüme kavuşturulmasını teminen Londra Ticaret Müşavirliği tarafından Birleşik Krallık ilgili kurumları ile iletişime geçilmiş olup, keyfiyet Londra Büyükelçiliği tarafından da muhatap makamlar nezdinde gündeme getirilmiştir. Bu kapsamda, Birleşik Krallık Liman Sağlık Kurumundan anılan Müşavirliğe verilen yanıtta; Birleşik Krallık Gıda Standartları Kurumu tarafından tarım ürünleri ithalatında 1 Ekim 2021 tarihine kadar AB modeli gıda sağlık sertifikasının kabul edileceği, bununla birlikte, 1 Ekim 2021 tarihinden itibaren ise https://bit.ly/36hGSpR adresinde yer alan formatta tanzim edilecek olan sertifikanın ibraz edilmesinin zorunlu olacağı hususları ifade edilmiştir.

Bilgilerine rica ederim.

Ek: Yeni Format Gıda Sağlık Sertifikası Örneği