2021/183 BSS Gürcistan Bildirimi Hk.

Sayın Üyemiz;


Tarım ve Orman Bakanlığından alınan bir yazıya atfen T.C. Ticaret Bakanlığından gelen yazıda, Ülkemizden Gürcistan'a tarım ürünleri ihracatı kapsamında; Gürcistan'a ihraç edilen bitkisel ürünlerde (patates, domates ve süs bitkileri) karantina etmeni bulunması nedeniyle bildirimler alındığı ifade edilmekte olup, konuya ilişkin olarak Gürcistan resmi makamlarına gerekli önlemlerin alındığına dair bilgi verildiği ve söz konusu sevkiyatların ihracat kontrollerini yaparak sertifika düzenleyen Bakanlıkları ilgili birimlerinin de uyarıldığı belirtilmektedir.


Bu çerçevede, Gürcistan'a müteakip dönemde ihracatımızın sekteye uğramaması için gerekli tedbirlerin alınması ve ihracat işlemlerinde karantina unsurlarından ari ürün kullanması hususunda,


Bilgileri ve gereğini önemle rica ederim.