2021/156 Genel Sirküler

GENEL SİRKÜLER

Sayın Üyemiz , 

 1. Pamuk İhracatının Kayda Bağlanması Hakkında Bilgi;
 2. Fransa Ambalaj Tasarısı Hakkında Bilgi;
 3. Helal Teknik Eğitimi   Hakkında Bilgi;
 4. Türkiye – Çin İş Geliştirme ve Destekleme Hakkında Bilgi;
 5. Fuar Duyurusu Hakkında Bilgi;
 6. She Trades Global Etkinliği Duyurusu Hakkında Bilgi;
 7. ABD Dijital Hizmet Vergisi Soruşturması Hakkında Bilgi;
 8. Peru Konfeksiyon Korunma Önlemi Soruşturması  Hakkında Bilgi;
 9. Ticaret Müşavirlerimizle Elektronik Sohbetler- Çin Halk Cumhuriyeti Hakkında Bilgi;
 10. Bangladeş-İhale Duyuru Talebi Hakkında Bilgi;
 11. Rusya Federasyonu Tarafından Alınan Tedbirler  Hakkında Bilgi;
 12. PAN Avrupa Akdeniz Tercihli Menşe Kurallarına İlişkin Yönetmelik Değişikliği Hakkında Bilgi;
 13. Fuar Duyurusu Hakkında Bilgi;

Konularını kapsayan sirkülerimiz bilgilerinize sunulmuştur.

1

            PAMUK İHRACATININ KAYDA BAĞLANMASI HAKKINDA BİLGİ;

 

İstanbul Tekstik ve Konfeksiyon İhracatçıları Birliğinden gelen yazıda, Bilindiği üzere, 25 Mayıs 2021 tarih ve 31491 sayı ile Resmi Gazete'de, İhracı Kayda Bağlı Mallara İlişkin
Tebliğ (Tebliğ No: İhracat 2006/7)'de Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (İhracat 2021/3) yayımlanmış olup söz konusu tebliğ kapsamında İhracı Kayda Bağlı Mallar Listesine 40-42 nci sıralar olarak aşağıdaki maddeler eklenmiştir.

• 40- Pamuk (karde edilmemiş veya penyelenmemiş), (hidrofil veya ağartılmış pamuklar hariç)
(GTP:52.01),

• 41- Pamuk döküntüleri (iplik döküntüleri ve ditme suretiyle elde edilen döküntüler dahil) (GTP:
52.02),

•42-Pamuk (karde edilmiş veya penyelenmiş) (GTP: 52.03).

Bununla birlikte, Ticaret Bakanlığı İhracat Genel Müdürlüğü talimatları doğrultusunda ilgili eşyaya ilişkin onay işlemleri sadece Genel Sekreterliğimiz tarafından yapılmaktadır.

Diğer taraftan, söz konusu ürünlerin ihracat işlemleri ihracatçı firmadan talep edilen ek bilgi ve belgelerin incelenmesi neticesinde sonuçlandırılmaktadır.

Bu kapsamda, Ticaret Bakanlığı'ndan alınan talimatlar doğrultusunda istenilen bilgi ve belgelerle ilgili olarak bahse konu ürünlerin ihracatını yapmak isteyen firmaların izleyeceği süreç hakkında bilgiler https://www.itkib.org.tr/tr/uyelik-ve-bilgi-merkezi-dis-ticaret-pamuk-ihracat-islemleri.html internet adresinde yer almaktadır.

2

            FRANSA AMBALAJ TASARISI HAKKINDA BİLGİ;

 

Ticaret Bakanlığı İhracat Genel Müdürlüğünden alınan bir yazıya atfen; Türkiye İhracatçılar Meclisinden gelen yazıda,  Fransız Meyve ve Sebze İthalatçıları Derneği CSİF'in, Fransa'nın yeniden dönüşümünü esas alan Döngüsel İktisat (Circular Economy) politikası çerçevesinde yürürlüğe sokmayı planladığı yeni bir kanun hakkında Liyon Ticaret Ataşeliğine bir bilgilendirme yazısı ilettiği ifade edilmektedir.

Anılan yazıda devamla, Fransa'nın israfın önlenmesi ve döngüsel iktisat ile ilgili kanun tasarısının, 1 Ocak 2022 tarihinde yürürlüğe girmesinin öngörüldüğü belirtilmekte olup, söz konusu kanunun Fransa'nın meyve ve sebze ithalatını aşağıda açıklandığı şekilde etkilemesinin beklendiği bildirilmektedir.

1) Plastik ambalajın yasaklanması:

Kanunun 77. maddesi çerçevesinde, işlenmemiş sebze ve meyvelerin satışında ürünlerin kısmen veya tamamen plastik ambalaj olmaksızın teşhir edilmesi gerekmektedir.

Her ne kadar plastik ambalaj kullanımının yasaklanması Fransa'da faaliyet gösteren toptancı ve perakendecileri hedef alsa da, ürünlerin ihraç edilmeden önce paketleniyor olduğu göz önünde bulundurulduğunda, alınan kararların ithalatçılarımızı doğrudan etkileyebileceği düşünülmektedir.

- Fransız hükümeti plastik ambalaj olmaksızın pazarlanması halinde zarar göreceği için bu hükümden muaf olan ürünlerin taslak listesini yayınlamıştır:

- Söz konusu hükümden, yıkanmış ve hazırlanmış ( doğranmış yeşil fasulye vb.) ürünler muaftır.

- Olgunlaşmadan koparılan ve olgunlaşma merkezlerinde satış öncesi olgunlaştırılan meyveler (mango, muz ve avokado gibi) plastik ambalaj yasağına dâhildir.

Bununla birlikte, Fransız Meyve ve Sebze İthalatçıları Derneği CSIF yetkililerinin, yıkanmış ve ön hazırlık yapılmış sebzeler ve olgunken koparılmış meyvelerin de bu muafiyetten yararlanabilmesi için Fransız yetkilileri ile görüşmelerine devam ettikleri ifade edilmektedir.

2) Yapışkanlı etiket yasağı

Kanunun 80. maddesiyle, 1 Ocak 2022 tarihinden itibaren kompost yapılması (doğal gübreye dönüştürülmesi) mümkün olmayan etiketlerin kullanımının yasaklanması öngörülmektedir. Kanun metninden, ürünlerin doğrudan üzerine uygulanan etiketlerin yasaklanmasının öngörüldüğü anlaşılmakta, ancak Fransa'ya gönderiminden önce üzerine kompost yapılamayan etiket yapıştırılmış olan ürünlerin perakendecilerde satılmasının mümkün olup olmadığı konusunun henüz belirsiz olduğu anlaşılmaktadır.

3

 HELAL TEKNİK EĞİTİMİ HAKKINDA BİLGİ;

 

Helal Akreditasyon Kurumu, Uluslararası İlişkiler Dairesi Başkanlığından alınan bir Yazıya atfen; Türkiye İhracatçılar Meclisinden gelen yazıda, anılan kurumun görevleri arasında helal uygunluk değerlendirme kuruluşlarını akredite etmenin yanı sıra helal belgelendirme özelinde sektör paydaşlarına ve profesyonellere yönelik eğitimler düzenlemenin yer aldığı, bu kapsamda, helal uygunluk değerlendirme kuruluşlarında (belgelendirme kuruluşları) çalışan/çalışacak kişilere yönelik olarak 21-24 Haziran 2021 tarihleri arasında teknik mahiyette eğitim verilmesinin planlandığı ifade edilmektedir.

Anılan yazıda devamla, söz konusu eğitimin; İslam İşbirliği Teşkilatı'nın (İİT) ilgili kuruluşu olan İslam Ülkeleri Standartlar ve Metroloji Enstitüsü (SMIIC) tarafından yayımlanan “OIC/SMIIC 1: 2019 Helal Gıda İçin Genel Gereklilikler” ve “OIC/SMIIC 2: 2019 Uygunluk Değerlendirmesi - Helal Belgelendirmesi Yapan Kuruluşlar İçin Gereklilikler” standartları ile söz konusu belgelerde atıfta bulunulan SMIIC standartları ile ISO Standartlarının ilgili maddeleri başta olmak üzere diğer teknik metinlerin yanı sıra Helal Akreditasyon Kurumunun akreditasyon süreçlerini içerdiği bildirilmektedir.

Bununla birlikte, eğitim programının 4 gün (toplam 16 saat) süre ile MICROSOFT TEAMS® uygulaması üzerinden canlı çevrim içi (online) katılım şeklinde tasarlandığı, kontenjanın 20 kişi ve katılım ücretinin 1.000 TL/kişi olduğu belirtilmekte olup, başvuru formu ekte yer almaktadır.

Ek: Başvuru Formu (2 Sayfa)

4

TÜRKİYE – ÇİN İŞ GELİŞTİRME VE DESTEKLEME HAKKINDA BİLGİ;

 

Ekte ayrıntılarına yer verdiğimiz 5-7 AĞUSTOS 2021 yılında TÜRKİYE – ÇİN İŞ GELİŞTİRME VE DESTEKLEME DERNEĞİ ile ÇİN SANAYİ VE İŞ ADAMLARI DERNEĞİ tarafından CONGRESİUM ANKARA 'da gerçekleştirilecek olan organizasyonumuz kapsamında sizi de bilgilendirmek istiyorum.

Bu etkinlik kapsamında Gıda ve Tarım , Maden , Teknoloji & Bilişim , Turizm ve Sağlık sektörlerini kapsayan her güne bir panel düzenlenecek ve bu panele gerek bizim gerek Çin Halk Cumhuriyetin 'den Devlet Adamları ve sektöründe lider firma yetkilileri katılım sağlayacaktır.

Ekteki dosya içerisinde program ayrıntılarında katılımcı isimleri ayrıca yer alıyor.

Bununla birlikte , toplantı etkinliğine bizim ülkemizden katılım sağlayacak Firmaların sektör ve bu sektörde büyüklüğüne göre diğer ülkelerden katılım sağlayacak Firmalar belirlenerek alım heyetleri bu etkinliğe dahil olacaktır.

Çin Halk Cumhuriyetinden gelen Firmaların alım heyetleri ile bizim ülkemizden ithalat , ihracat yapmak amacı ile katılım sağlayarak sponsorluk veya stant alan Firmalar bir araya gelerek iş birlikteliği geliştirme imkanı bulacaklardır.

Programın diğer tüm ayrıntıları ekteki programda yer alıyor. Stant planı ve ücretleri de ayrıca ekteki dosyada yer almaktadır. Stant planı içerisinde ZELVE bölümünün tamamı ÇİN SANAYİ VE İŞ ADAMLARI DERNEĞİ tarafından Çin Halk Cumhuriyetinden gelecek firmalar için kapatıldı.

Türkiye'den katılacak Firma Kurum ve Kuruluşlar için ayrılmış sponsorluk ve stant alanları 'da satışa açık devam edildiği için katılım düşünülmesi halinde alan konusunda haberleşerek ilerlememizi rica ederim.

Ek: Sponsorluk ve Stant dosyası

5

FUAR DUYURUSU HAKKINDA BİLGİ;

 

T.C. Ticaret Bakanlığından gelen yazıda, 28-30 Temmuz 2021 tarihleri arasında Rusya Federasyonu'nun Kazan şehrinde düzenlenecek olan 4. HALAL EXPO & KAZAN SUMMIT etkinliğine yönelik bir milli katılım organizasyonu Bakanlığımız yetkili organizatörlerinden düzenlenecektir.

Helal Ürünleri konu alan söz konusu fuar, Bağımsız Devletler Topluluğu alanındaki sektöründeki tek faaliyet olması yanında bu alanda faaliyet gösteren tüm sektör paydaşlarının buluşma noktası mahiyetindedir. Tataristan Cumhuriyetinin himayelerinde gerçekleştirilecek ayrıca Rusya Federasyonu merkezi hükümet kurumlarınca da desteklenen olan 4. HALAL EXPO & KAZAN SUMMIT gelişmekte olan helal ürünler piyasasında ülkemiz firmalarına iş bağlantılarının geliştirilmesi hususunda önemli fırsatlar sunabileceği değerlendirilmektedir.

6

SHE TRADES GLOBAL ETKİNLİĞİ DUYURUSU HAKKINDA BİLGİ;

Uluslararası Ticaret Merkezi (ITC) Sekretaryasının yazısına atfen Ticaret Bakanlığı İhracat Genel Müdürlüğünden alınan bir yazıda, kadın girişimci, ihracatçı, yatırımcı ve diğer paydaşları biraraya getiren "She Trades Global" etkinliğinin Dubai Exports ile birlikte 17-19 Ekim 2021 tarihlerinde Dubai'de düzenleneceği ifade edilmekte ve söz konusu etkinliğe sanal ortamda da katılım sağlanmasının mümkün olduğu belirtilmektedir. Anılan etkinliğin broşürü ekte yeralmaktadır.

Ek: Etkinlik Broşürü

7

ABD DİJİTAL HİZMET VERGİSİ SORUŞTURMASI HAKKINDA BİLGİ;

Türkiye İhracatçılar Meclisinden gelen yazıda, Malumları olduğu üzere, ülkemizin dijital hizmet vergisi (DHV) uygulamaları ile ilgili olarak 2 Haziran 2020 tarihinde ABD Ticaret Temsilciliği (USTR) tarafından ABD Ticaret Kanunu'nun 301'inci bölümü (Section 301) kapsamında başlatılan soruşturma kapsamında 31 Mart 2021 tarihinde yayımlanan raporla farklı sektörlerden Türk menşeli 45 ürüne yönelik %25'e varan oranlarda ek gümrük vergisi konulması önerilmiştir. Akabinde USTR tarafından başlatılan kamu istişare süreci kapsamında, tarafların yazılı görüşleri USTR'a iletilmiş, 7 Mayıs 2021 tarihinde münhasıran Türkiye menşeli ürünlere karşı açıklanan tedbirlere dair bir “Kamu Dinleme Toplantısı” gerçekleştirilmiştir.

Soruşturmaya ilişkin danışma süreçlerini tamamlamasının ardından, soruşturmanın başlatılmasından günümüze kadar geçen 12 ay süre içerisinde USTR'ın bir karar almasını zorunlu kılan 301. Bölüm Mevzuatına atıfla, 2 Haziran 2021 tarihinde nihai karar açıklanmıştır. Bahse konu karar ile ülkemiz menşeli 32 ürüne yönelik olarak %25 oranında ilave gümrük vergisi uygulanmasına karar verilmiştir. Diğer taraftan, yayımlanan kararda USTR, ek gümrük vergilerinin uygulanmasını, konuya ilişkin OECD ve G20 nezdinde devam eden müzakerelerde olumlu aşama kaydedilmesine imkân tanımak amacıyla 180 güne kadar (29 Kasım 2021 tarihine kadar) askıya almıştır. Kararda, DHV'ye yönelik ikili ve çok taraflı müzakerelerde yaşanacak gelişmelere göre değişiklik yapma ve/veya yürürlük tarihini değiştirme hakkının saklı tutulduğu bildirilmektedir.

Söz konusu 32 ürünün tamamı 31 Mart 2021 tarihinde yayımlanan 45 ürünlük listede yer almakta olup, 32 üründe ABD'nin ülkemizden ithalatının 2019 yılında 310,7 milyon dolar; 2020 yılında ise 428,9 milyon dolar olarak gerçekleştiği görülmektedir. Uygulanması halinde, önleme konu 32 üründe ülkemiz menşeli ihraç ürünlerine yönelik 107,2 milyon dolar ek vergi yükü oluşması ve toplam vergi yükünün 127,8 milyon dolara yükselmesi öngörülmektedir. 45 ürünlük tavsiye kararında yer almasına rağmen nihai kararda yer almayan 13 üründe ABD'nin ülkemizden 2020 yılında ithalatı 82,5 milyon dolar olup, söz konusu 13 ürünün 6'sını halı ürünleri; 1'ini perdeler, 3'ünü seramik ve karolar, 3'ünü ise mücevherat ürünleri oluşturmaktadır. Önleme konu edilen 8'li GTİP bazında 32 üründe ABD'nin dünyadan ve ülkemizden ithalat verilerini içeren tablolar ekte sunulmaktadır.

EK: 1 Sayfa (8'li GTİP Bazında 32 Üründe ABD'nin Dünyadan ve Ülkemizden İthalat Verileri)

8

            PERU KONFEKSİYON KORUNMA ÖNLEMİ SORUŞTURMASI  HAKKINDA BİLGİ;

T.C. Ticaret Bakanlığından gelen yazıda, Bilindiği üzere, Peru tarafından “Konfeksiyon” ithalatına karşı 1 Kasım 2020 tarihinden beri bir korunma önlemi soruşturması yürütülmektedir.

Konuya ilişkin olarak Lima Ticaret Müşavirliği'nden alınan bir yazıda, 7 Haziran 2021 tarihli Peru Resmi Gazetesi'nde yayımlanan kapanış tebliğinde bahse konu soruşturmanın önlemsiz

kapatılmasına karar verildiği belirtilmekte olup; söz konusu bildirime https://busquedas.elperuano.pe/normaslegales/decreto-supremo-que-dispone-la-no-aplicacion-de-la-medi da-de-decreto-supremo-n-008-2021-mincetur-1960417-2/  adresinden ulaşılması mümkün bulunmaktadır.

9

TİCARET MÜŞAVİRLERİMİZLE ELEKTRONİK SOHBETLER- ÇİN HALK CUMHURİYETİ HAKKINDA BİLGİ;

T.C. Ticaret Bakanlığından alınan bir yazıya atfen; Türkiye İhracatçılar Meclisinden gelen yazıda, Bakanlığa bağlı olarak dünyanın dört bir yanında ihracatımızın geliştirilmesi için çalışmakta olan Ticaret Müşavir ve Ataşelerimizle Türk iş dünyasını bir araya getirmek üzere Bakanlık tarafından “Ticaret Müşavirlerimizle Elektronik Sohbetler” toplantılarının düzenlenmekte olduğundan bahisle; 16 Haziran 2021 Çarşamba günü 10.30-15.00'da Guanco Ticaret Ataşemizin moderatörlüğünde Çin'in en büyük sınır-ötesi e-ticaret platformu olan, Alibaba Group bünyesindeki TMALL Global yetkililerinin konuşmacı olarak katılarak, moda ve bebek / anne ürünleri kategorilerinde TMALL Global platformu aracılığıyla Çin e-ticaret pazarına giriş imkanlarını, bilgi ve tecrübelerini Türk iş insanlarıyla paylaşacağı e-sohbet toplantısı İngilizce olarak gerçekleştirileceği belirtilmektedir. TMALL Global bünyesinde moda ile bebek / anne kategorilerinde yer alan ürünlere ilişkin liste ekte yer almaktadır.

Ekler:1- Çin Halk Cumhuriyeti Sohbet Toplantısı-Duyuru

          2- TMALL Ürün Listesi

10

            BANGLADEŞ-İHALE DUYURU TALEBİ HAKKINDA BİLGİ;

Ankara Bangladeş Büyükelçiliğinden alınan bir yazıya atfen; Türkiye İhracatçılar Meclisinden gelen yazıda, Bangladeş Ticaret Kurumunun            25/30/40 kg. standart/naylon fileli veya jüt file torbalarda paketlenmiş 3000 metrik ton (+-10%) soğan ithalatı için 18.05.2021 tarihinde ihale yapacağı belirtilmektedir.

Yazıda devamla, fiyatların CFR © Chattogram (önceki adı Chittagong) esasına göre verildiği ve 30 Haziran 2021 tarihine kadar tekliflerin USD30,000.00 (Yalnızca Otuz Bin ABD Doları) veya BDT25,50,000.00 (25 Lac ve 50 Bin BDT) tutarındaki ihale teminatı ile toplanacağı ifade edilmektedir. İhale ile ilgili detaylı bilgilere www.tcb.gov.bd adresinden ulaşılabilmektedir

11

            RUSYA FEDERASYONU TARAFINDAN ALINAN TEDBİRLER HAKKINDA BİLGİ;

Ticaret Bakanlığından alınan bir yazıya atfen; Türkiye İhracatçılar Meclisinden gelen yazıda,  Moskova Ticaret Müşavirliğinden alınan bir yazıya atıfla, 15 Nisan - 1 Haziran 2021 tarihleri arasında Rusya Federasyonu ve Türkiye arasındaki tarifeli ve “charter” uçuşlara getirilen geçici kısıtlama kararı hakkında Rusya Federasyonu COVID-19'un Yayılmasını Önleme Operasyon Merkezi tarafından 31 Mayıs 2021 tarihinde yapılan açıklamada; söz konusu geçici kısıtlama uygulamasının 21 Haziran 2021 tarihine kadar (anılan tarih dahil) uzatıldığı belirtilmektedir.

Bu aşamada, Rusya Federasyonu'na yönelik olarak gerek fuar katılımı gerekse iş ziyareti kapsamında seyahat öngören ihracatçı ve iş insanlarının THY yetkililerince yapılacak bilgilendirme ve uyarılara azami dikkat göstermesinin faydalı olduğu ifade edilmektedir.

12

                        PAN AVRUPA AKDENİZ TERCİHLİ MENŞE KURALLARINA İLİŞKİN YÖNETMELİK DEĞİŞİKLİĞİ  HAKKINDA BİLGİ;

Bugünkü Resmi Gazete'de Pan Avrupa Akdeniz Tercihli Menşe Kurallarına Dair Bölgesel Konvansiyon Kapsamı Ticarette Eşyanın Tercihli Menşeinin Tespiti Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik yer aldı.

Yapılan değişiklik ile yönetmelik kapsamı genişletildi.

Buna göre; yönetmelik daha önce Türkiye ile Fore Adaları, Moldova Cumhuriyeti, Makedonya Cumhuriyeti, Sırbistan Cumhuriyeti, EFTA Devletleri ve Arnavutluk Cumhuriyeti arasında imzalanan STA'lar kapsamında uygulamaya dair usul ve esasları kapsıyordu.

Yapılan değişiklikle İki Taraflı Menşe Kümülasyon Sistemi Kapsamı Ticarette Eşyanın Tercihli Menşeinin Tespiti Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik'in kapsamından çıkartılan Filistin Devleti Pan Avrupa Akdeniz Tercihli Menşe Kurallarına Dair Bölgesel Konvansiyon Kapsamı Ticarette Eşyanın Tercihli Menşeinin Tespiti Hakkında Yönetmelik'e eklenmiş oldu.

26/3/2021 tarihinden geçerli olmak üzere yayımı tarihinde yürürlüğe giren söz konusu Yönetmeliğe https://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2021/06/20210611-4.htm adresinden erişim sağlanmaktadır.

13

                        FUAR DUYURUSU HAKKINDA BİLGİ;

 

Ulan Bator Ticaret Müşavirliği'nden alının bir yazıya atfen, Ticaret Bakanlığından alınan bir yazıda, Moğolistan Madencilik ve Ağır Sanayi Bakanlığı koordinasyonunda ve Minex Mongolia LLC firması organizatörlüğünde, 1-3 Eylül 2021 tarihlerinde Moğolistan'ın başkenti Ulanbator'da madencilik alanında uluslararası bir fuar olan Mongolia Mining fuarının onuncusu düzenleneceği ifade edilmektedir.

Diğer taraftan, “Yurt Dışında Gerçekleştirilen Fuar Katılımlarının Desteklenmesine İlişkin 2017/4 Sayılı Karar” kapsamındaki desteklerden yararlanılabilmesi için, katılım sağlanacak fuarların Bakanlığımız internet sitesinde yer alan “Desteklenecek Yurt Dışı Fuarlar Listeleri”nde yer alması gerektiği konusunda ilgili firmalarımızın bilgilendirilmeleri büyük önem taşımaktadır.