2021/152 Pamuk İhracatının Kayda Bağlanması Hk.

Sayın Üyemiz;
 
Bilindiği üzere, 25 Mayıs 2021 tarih ve 31491 sayı ile Resmi Gazete'de, İhracı Kayda Bağlı Mallara İlişkin Tebliğ (Tebliğ No: İhracat 2006/7)'de Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (İhracat 2021/3) yayımlanmış olup söz konusu tebliğ kapsamında İhracı Kayda Bağlı Mallar Listesine 40-42 nci sıralar olarak aşağıdaki maddeler eklenmiştir. 
 
• 40- Pamuk (karde edilmemiş veya penyelenmemiş), (hidrofil veya ağartılmış pamuklar hariç) (GTP: 52.01),
• 41- Pamuk döküntüleri (iplik döküntüleri ve ditme suretiyle elde edilen döküntüler dahil) (GTP: 52.02),
• 42- Pamuk (karde edilmiş veya penyelenmiş) (GTP: 52.03)
 
Bununla birlikte, Ticaret Bakanlığı İhracat Genel Müdürlüğü talimatları doğrultusunda ilgili eşyaya ilişkin onay işlemleri sadece İstanbul Tekstil ve Konfeksiyon İhracatçı Birlikleri Genel Sekreterliği (İTKİB) tarafından yapılmaktadır. 
 
Diğer taraftan, söz konusu ürünlerin ihracat işlemleri ihracatçı firmadan talep edilen ek bilgi ve belgelerin incelenmesi neticesinde sonuçlandırılmaktadır. Bu kapsamda, Ticaret Bakanlığı'ndan alınan talimatlar doğrultusunda istenilen bilgi ve belgeler (Taahhütname, İmza Sirküleri, Fatura, Organik Ürünler için Tablo, İhracat Beyanname Sureti, Ürünle İlgili Sertifika) ile bahse konu ürünlerin ihracatını yapmak isteyen firmaların izleyeceği süreç hakkında ekran görüntülerini içeren Kullanma Kılavuzuna https://www.itkib.org.tr/tr/uyelik-ve-bilgimerkezi-dis-ticaret-pamuk-ihracat-islemleri.html web sayfası linki üzerinden ulaşılabilmektedir.
 
Bu çerçevede, bahse konu ürünlerin ihracatını yapmak isteyen firmaların izin ve onay işlemleri için İTKİB' e müracaat edilmesi gerekmektedir.
 
EK: