2021/151 ABD Dijital Hizmet Vergisi Soruşturması Hk.

Sayın Üyemiz;


Türkiye İhracatçılar Meclisinden gelen yazıda, Malumları olduğu üzere, ülkemizin dijital hizmet vergisi (DHV) uygulamaları ile ilgili olarak 2 Haziran 2020 tarihinde ABD Ticaret Temsilciliği (USTR) tarafından ABD Ticaret Kanunu'nun 301'inci bölümü (Section 301) kapsamında başlatılan soruşturma kapsamında 31 Mart 2021 tarihinde yayımlanan raporla farklı sektörlerden Türk menşeli 45 ürüne yönelik %25'e varan oranlarda ek gümrük vergisi konulması önerilmiştir. Akabinde USTR tarafından başlatılan kamu istişare süreci kapsamında, tarafların yazılı görüşleri USTR'a iletilmiş, 7
Mayıs 2021 tarihinde münhasıran Türkiye menşeli ürünlere karşı açıklanan tedbirlere dair bir “Kamu Dinleme Toplantısı” gerçekleştirilmiştir.


Soruşturmaya ilişkin danışma süreçlerini tamamlamasının ardından, soruşturmanın başlatılmasından günümüze kadar geçen 12 ay süre içerisinde USTR'ın bir karar almasını zorunlu kılan 301. Bölüm Mevzuatına atıfla, 2 Haziran 2021 tarihinde nihai karar açıklanmıştır. Bahse konu karar ile ülkemiz menşeli 32 ürüne yönelik olarak %25 oranında ilave gümrük vergisi uygulanmasına karar verilmiştir. Diğer taraftan, yayımlanan kararda USTR, ek gümrük vergilerinin uygulanmasını, konuya ilişkin OECD ve G20 nezdinde devam eden müzakerelerde olumlu aşama kaydedilmesine imkân tanımak amacıyla 180 güne kadar (29 Kasım 2021 tarihine kadar) askıya almıştır. Kararda, DHV'ye yönelik ikili ve çok taraflı müzakerelerde yaşanacak gelişmelere göre değişiklik yapma ve/veya yürürlük tarihini değiştirme hakkının saklı tutulduğu bildirilmektedir.


Söz konusu 32 ürünün tamamı 31 Mart 2021 tarihinde yayımlanan 45 ürünlük listede yer almakta olup, 32 üründe ABD'nin ülkemizden ithalatının 2019 yılında 310,7 milyon dolar; 2020 yılında ise 428,9 milyon dolar olarak gerçekleştiği görülmektedir. Uygulanması halinde, önleme konu 32 üründe ülkemiz menşeli ihraç ürünlerine yönelik 107,2 milyon dolar ek vergi yükü oluşması ve toplam vergi yükünün 127,8 milyon dolara yükselmesi öngörülmektedir. 45 ürünlük tavsiye kararında yer almasına rağmen nihai kararda yer almayan 13 üründe ABD'nin ülkemizden 2020 yılında ithalatı 82,5 milyon dolar olup, söz konusu 13 ürünün 6'sını halı ürünleri; 1'ini perdeler, 3'ünü seramik ve karolar, 3'ünü ise mücevherat ürünleri oluşturmaktadır. Önleme konu edilen 8'li GTİP bazında 32 üründe ABD'nin dünyadan ve ülkemizden ithalat verilerini içeren tablolar ekte sunulmaktadır.


Bilgilerine rica ederim.

EK: 1 Sayfa (8'li GTİP Bazında 32 Üründe ABD'nin Dünyadan ve Ülkemizden İthalat Verileri)