2021/117 Gümrük İşlemlerinde Ordino (Yük Teslim Talimat Formu) Hk.