2021/11 Rusya Federasyonu Bildirim ve İhracat Kısıtlamaları Hk.

Sayın Üyemiz, 
 
Ticaret Bakanlığı İhracat Genel Müdürlüğümüzden alınan yazıda, Rusya Federasyonu Federal Veterinerlik ve Bitki Karantina Servisi (RFVBS) tarafından Bakanlıklarına gönderilen uyarı yazılarında, Ülkemizden ihraç edilen domates ve taze biber ürünlerinde “pepino mosaik virüs tomato Brown rugose fruit virüs ve tomato spotted wilt virüs” etmenlerine rastlandığı, alınan bildirimlerle birlikte 2020 yılında alınan bildirim sayısının 556'ya ulaştığı ifade edilmektedir.
 
Aynı yazıda devamla,
 
2020 yılı içerisinde, iller (Antalya, İzmir) ve ürünler (domates, biber ve armut) bazında veya firmalar bazında zaman zaman Rusya Federasyonunda tarafından ithalata kısıtlama getirildiği ifade edilerek, Rus makamlarınca ilgili virüslerin tekrar tespit edilmesi durumunda ise bahsi geçen etmenlerle bulaşık İllerden domates veya bitkisel ürünlerin ithalatına önümüzdeki dönemde yasaklama getirilebileceği vurgulanmaktadır.
 
Bu kapsamda, Rusya Federasyonuna ihracatımızın olumsuz etkilenmemesini teminen, 2020 yılında uyarı alan firmalarımız başta olmak üzere, tüm firmalarımızın Rusya Federasyonuna gerçekleştirecekleri ihracatta karantina etmenlerinden ari ürün ihracatı konusunda azami özenin gösterilmesi büyük önem arz etmektedir.
 
Bilgilerinize sunulur.