2021/109 Maden Direk İhracatı Hk.

Sayın Üyemiz,

Birliğimizin 14/04/2021 tarih ve 766 sayılı yazısına cevaben, T.C. Orman Genel Müdürlüğü İşletme ve Pazarlama Dairesi Başkanlığından alınan yazıda; Bilindiği üzere 44.03 kodu altında bulunan ürünlerin ihracatı 2018 yılında kayda bağlanmış olup, günümüze kadar geçen süreçte maden direkler ve diğer yuvarlak ürünlerin ihracatı ile ilgili genel bir izin verildiği, ancak pandemiden dolayı yurtdışında yeterli üretim yapılamaması nedeniyle, ülkemize olan talebin arttığı, iç piyasanın talebinin karşılanmasında sıkıntılar yaşandığı, bunun sonucunda da ürün fiyatlarında %80'lere ulaşan yükselmeler yaşandığı ifade edilmektedir.


Aynı yazıda devamla, Ülkemizde üretim yapan tesislerin hammadde ihtiyacının karşılanabilmesi amacıyla maden direk, sanayi odunu, kağıtlık odun ve emprenye edilmemiş tel direk ihracatının 30.04.2021 tarihinden sonra yapılmaması için ilgili birimlere yazı yazıldığı, ancak gelen talepler çerçevesinde konunun tekrar değerlendirilerek 30.06.2021 tarihine kadar süre uzatımına gidildiği belirtilmiş olup, bu durumun da 28.04.2021 tarih ve 1020091 sayılı yazıları ile Orta Anadolu İhracatçı Birlikleri Genel Sekreterliğine yazılı olarak bildirildiği ifade edilmiştir.


Bilgileri ve gereğini önemle rica ederim.