2021/102 Ufuk Avrupa Programı Tanıtım Etkinliği Sağlık Hk.

Sayın Üyemiz;                          

 

Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM)'nden alınan yazıda, Avrupa Birliği'nin (AB) araştırma ve yenilikçilik alanında temel mali destek aracı olan Ufuk Avrupa Programı'nın, 95,5 milyar avro hacmindeki bütçesiyle dünyanın en iddialı sivil Ar-Ge ve yenilik programı olduğu ve 2021-2027 döneminde uygulanacak Program kapsamında pazar yaratma potansiyeline sahip yenilikçilik faaliyetleri başta olmak üzere, araştırma, geliştirme ve teknoloji alanlarında sağlanacak destekler ile AB'nin küresel rekabet edebilirliğinin arttırılmasının hedeflendiği ifade edilmekte; Ufuk Avrupa kapsamında desteklenen araştırma ve yenilikçilik faaliyetlerin, Birleşmiş Milletler Kalkınma Amaçları ve Paris İklim Anlaşması gibi uluslararası hedeflere ulaşılmasına da katkı sağlamakta olduğu belirtilmektedir.

Yazıda devamla, Ufuk Avrupa Programı ve öncül programlarına ülkemizin tam üyelik müzakereleriyle birlikte, 2003 yılından bu yana AB üye devletleriyle eşit şartlarda katılım sağladığı; bu programın ülkemizdeki koordinasyonunun TÜBİTAK tarafından sağlandığı; Ufuk Avrupa Programının gıda, biyoekonomi, doğal kaynaklar, tarım ve çevre alanındaki 2021-2027 dönemindeki ilk proje teklif çağrılarının önümüzdeki haftalarda açılmasının beklendiği ifade edilmektedir. Söz konusu çağrılar kapsamında temel araştırma projelerinden pazara açılma ve ticarileşmeye kadar, tüm aşamalardaki teknoloji geliştirme faaliyetlerinin destekleneceği; bu kapsamda, araştırmacılar, akademisyenler, sivil toplum kuruluşları, erken aşama teknoloji tabanlı girişimler, kamu kurumları, KOBİ'ler ve firmaların program çağrılarına başvuru yapabilecekleri bildirilmektedir.

Bu kapsamda; 27 Nisan Salı günü saat 14:30'da T.C. Dışişleri Bakan Yardımcısı ve AB Başkanı Büyükelçi Sayın Faruk Kaymakcı, TÜBİTAK Başkanı Prof. Dr. Hasan Mandal ve Sağlık Bakan Yardımcısı Sayın Doç. Dr. Tolga TOLUNAY'ın açılış konuşmacısı olarak yer alacağı ve sağlık alanındaki desteklerin tanıtılacağı çevrimiçi bir etkinlik gerçekleştirileceği bildirilmektedir. Söz konusu etkinliğin bağlantı ve kayıt bilgilerine https://www.ab.gov.tr/52518.html adresinden ulaşılabilmekte olup söz konusu sayfada ayrıca, Ufuk Avrupa kapsamında düzenlenecek diğer etkinliklere ilişkin bilgilerin de yer alacağı ifade edilmektedir.

Bilgileri ve gereği rica olunur.