2020/94 Genel Sirküler

SİRKÜLER  (2020/94)

 

  1. Küçük Kapasiteli Büyükbaş ve Küçükbaş Hayvancılık İşletmelerine 2020 Yılında Yapılacak Yem Desteği Hakkında Bilgi;
  2. Gümrükler Genel Müdürlüğü Genelgesi Hakkında Bilgi; 
  3. Bazı sanayi ürünleri ithalatındaki ilave gümrük vergisi süresinin uzatılması Hakkında Bilgi; 
  4. Avustralya Hükümetinin "Xylella Fastidiosa” Bakterisi İle Mücadele Tedbirleri Hakkında Bilgi; 
  5. 2021 Yılında Gerçekleştirilecek Macaristan Dünya Exposu Hakkında Bilgi; 
  6. Ticari Dolandırıcılık Hakkında Bilgi; 
  7. Eksen Laboratuvar İzin Bilgilendirme Hakkında Bilgi; 
  8. Kompozit Ürünlerin AB'ye İhracatı Hakkında Bilgi; 
  9. Dış Ticaret Talepleri Hakkında Bilgi;

 

    Konularını kapsayan sirkülerimiz bilgilerinize sunulmuştur.

 

 

 

1

KÜÇÜK KAPASİTELİ BÜYÜKBAŞ VE KÜÇÜKBAŞ HAYVANCILIK İŞLETMELERİNE 2020 YILINDA YAPILACAK YEM DESTEĞİ HAKKINDA BİLGİ;

“Küçük Kapasiteli Büyükbaş ve Küçükbaş Hayvancılık İşletmelerine 2020 Yılında Yapılacak Yem Desteğine İlişkin Karar”a http://www.dkib.org.tr/files/images/content/sirkuler/hayvancılık_destekleri.pdf  adresinden erişim sağlanabilmektedir.

 

2

GÜMRÜKLER GENEL MÜDÜRLÜĞÜ GENELGESİ HAKKINDA BİLGİ;

Gümrük İşlemlerinin Kolaylaştırılması Yönetmeliğinin 11 inci maddesi kapsamında yetkilendirilmiş yükümlü sertifikasına ilişkin başvuruların e-Devlet Kapısı üzerinden yapılacağına dair Gümrükler Genel Müdürlüğünün 2020/17 sayılı Genelgesi http://www.dkib.org.tr/files/images/content/sirkuler/yetkilendirilmis_yukumlu_basvurulari.pdf   adresinde sunulmuştur. 

 

3

BAZI SANAYİ ÜRÜNLERİ İTHALATINDAKİ İLAVE GÜMRÜK VERGİSİ SÜRESİNİN UZATILMASI HAKKINDA BİLGİ;

14/07/2020 tarihli Resmi Gazete'de yayınlanan Cumhurbaşkanı Kararı ile “İthalat Rejimi Kararına Ek Karar”da Değişiklik Yapılmasına İlişkin Karar kapsamında bazı sanayi ürünleri ithalatındaki ilave gümrük vergisinin süresi uzatıldı.
 
18 Nisan 2020 tarihli 2423 sayılı Cumhurbaşkanlığı kararı ile 15 Temmuz tarihine kadar,
- Slab ve kütük, yassı hadde mamulleri, alaşımlı ürünler, profiller ve paslanmaz sac gibi demir çelik ürünlerinde uygulanan gümrük vergileri 5 puan,

- sıcak haddelenmiş sacdan soğuk haddelenmiş sac ve sıcak haddelenmiş sacdan dikişli boru üreten tesisler ile beyaz eşya üreticilerinin doğrudan ithalatında gümrük vergileri 2 puan artırılmıştı.

Bahse konu Cumhurbaşkanı kararı ile söz konusu uygulama 30 Eylül tarihine kadar uzatılmıştır.

İlgili Karara https://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2020/07/20200714-1.pdf adresinden erişim sağlanmaktadır.

 

4

AVUSTRALYA HÜKÜMETİNİN "XYLELLA FASTİDİOSA” BAKTERİSİ İLE MÜCADELE TEDBİRLERİ HAKKINDA BİLGİ; 

Sidney Ticaret Müşavirliğimizden alınan yazıya atıfla, T.C. Ticaret Bakanlığı İhracat Genel Müdürlüğü'nden alınan yazıda, Avustralya Tarım, Su ve Çevre Bakanlığı tarafından yayınlanan duyuruda "Xylella fastidiosa” bakterisinin görüldüğü bitki türlerinin artmakta olduğu, bu nedenle ithal edilen bitkilerde "Xylella fastidiosa” bakterisi riski ile mücadele konusunda ilave tedbirler alınacağı ve söz konusu değişikliklerin 3 Ağustos 2020 tarihi itibariyle yürürlüğe gireceği belirtilmektedir.

Bu çerçevede, 3 Ağustos 2020 tarihi öncesinde sevkiyatı yapılan ürünlerin halihazırda geçerli olan koşullar çerçevesinde ithalatının yapılacağı, bununla birlikte 3 Ağustos 2020 tarihi ve sonrasında sevkiyatı yapılacak ürünlerin ithalatında yukarıda belirtilen değişikliklere göre işlem tesis edileceği bildirilmektedir.

 

5

2021 YILINDA GERÇEKLEŞTİRİLECEK MACARİSTAN DÜNYA EXPOSU HAKKINDA BİLGİ; 

Budapeşte Ticaret Müşavirliğimz'den alınan bir yazıda, daha önce ilk kez 1971 yılında Budapeşte'de düzenlendiği ifade edilen 'Macaristan Dünya Exposu”nun 50. Yıldönümü münasebeti ile Macaristan, 2021 yılında "World of Hunting and Nature Exhibition, Hungary 2021” adlı Avcılık ve Doğa Expo'sunun düzenleneceği bildirilmektedir. 25 Eylül-14 Ekim 2021 tarihlerinde Budapeşte'de organize edilmesi beklenen Expo'nun, Macar yetkililerce, insanlık ve doğa arasındaki bağlantıyı sembolize edecek şekilde "ONE WITH NATURE” sloganı ile düzenleneceğini ve doğanın sürdürülebilir şekilde kullanımıyla ilgili değerleri esas alacağının belirtildiği, ülkelerin bu konudaki bilgi, tecrübe, gelenek ve kültürel değerlerini sergileyecekleri pavilyonları ile Expo'ya katılımlarını bekledikleri bildirilmektedir.

Ülke pavilyonlarının yanısıra özel sektör iş insanlarının ve örgütlerinin katılım sağlayacağı ayrı pavilyonlar kurulmasının planlandığı, avcılık, doğa, su ve çevre yönetimi vb. alanlarda işbirliği imkanlarının geliştirilebileceği profesyonel etkinliklerden, B2B organizasyonlarına kadar farklı etkinliklere yer verilmesi planlandığı bildirilmektedir. Expo kapsamında avcılık ve doğa teması ile Budapeşte başta olmak üzere ülke genelinde 660 etkinlik gerçekleştirilmesi, Avrupa Binicilik Şampiyonasından okçuluk ve tazı yarışmalarına 19 çeşitli uluslararası etkinlik düzenlenmesi, müzik ve kültürel etkinlikler, gastronomi festivallerini kapsayan 14 adet çeşitli Macar etkinliğinin gerçekleştirilmesi ve Yaban Hayatı Forumu gibi 4 adet küresel konferans düzenlenmesi planlandığı ifade edilmektedir.

Bu çerçevede, Avrupa ülkelerinden Türk Konseyi üyesi ülkelere kadar dünyanın farklı noktalarından katılımcıları bir araya getirmesi beklenen Expo'ya katılımın ülkemizin tarihi ve kültürel değerlerinden gastronomiye, doğa sporlarından doğa turizmine, mal ve hizmet sektörlerine tanıtım fırsat sağlayacağı değerlendirilmektedir. Dolayısıyla, ülkemizin genel ve sektörel tanıtımı kapsamında siz değerli özel sektör kuruluşlarının ilgili firma, ürün ve hizmetleri ile birlikte Expo'ya katılımlarının faydalı olacağı müşahede edildiği bildirilmektedir.

Ayrıntılı bilgilerin https://onewithnature2021.org/en web adresinden edinilebileceği Expo'ya katılım hususunda web sitesinde yer alan irtibat noktası ile temasa geçilebileceği belirtilmektedir.

 

6

TİCARİ DOLANDIRICILIK HAKKINDA BİLGİ; 

Hong Kong Ticaret Ataşeliğinden alınan bir yazıya atıfla, Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM)'nden alınan yazıda, son dönemde ülkemizde yerleşik firmalar tarafından Hong Kong Ticaret Ataşeliğine iletilen epostalarda, elektronik ithalat gerçekleştirmek amacı ile Hong Kong firmaları ile işbirliğinde bulunulduğu, buna karşın ödemenin yapılmasını müteakip ilgili Hong Kong firması ile irtibatlarının kesildiği bilgilerinin yer aldığı, önümüzdeki dönemde benzer mahiyette ticari sorunların yaşanmamasını teminen, ülkemizde yerleşik şirketlerin Hong Kong'dan gerçekleştirecekleri tedariklerde aşağıda isimleri paylaşılan web adresleri üzerinden alım yapmamalarının önem arz ettiği bildirilmektedir.

Hong Kong'da Şikayete Konu Edilen Web Portalları

1. www.infinite-electronic.hk  (halen aktif görünmektedir)

2. www.components-hk.com

3. www.components-Shop.com

4. www.sourcing-Electronics.com

5. www.Components-Center.com

6. www.Electronics-ic.com

7. www.vnsky.com

 

7

EKSEN LABORATUVAR İZİN BİLGİLENDİRME HAKKINDA BİLGİ; 

Eksen Laboratuvar Hizmetleri Tic. Ltd. Şti.'den alınan yazıda, sert kabuklu meyvelerde (Fındık, Badem, Ceviz vb) Aflatoksin B1 ve toplam aflatoksin (B1+B2+G1+G2) analizinde Tarım ve Orman Bakanlığı'ndan 187 sicil numarası ile 28/11/2019 tarihinde kuruluş izni, 14.01.2020 tarihi itibari ile çalışma izni ve 10/7/2020 tarihinde ise Türk Akreditasyon Kurumu'ndan akredite kapsam onayı aldıkları ifade edilmektedir.

 

8

KOMPOZİT ÜRÜNLERİN AB'YE İHRACATI HAKKINDA BİLGİ; 

Avrupa Birliği Nezdinde Türkiye Daimi Temsilciliğinden alınan bir yazıda kompozit ürünlerin Avrupa Birliği (AB)'ne girişinde uygulanacak olan hayvan sağlığı gereksinimleri hakkında DG SANTE'den bir örneği ekte iletilen mektubun alındığı belirtilmektedir.

Söz konusu mektupta özetle:

- Bitkisel ürünlerin işlenmiş hayvansal ürünlerle birleştirilmesi sonucunda oluşan kompozit ürünlerin AB'ye girişine dair 2016/429 sayılı AP ve Konsey Tüzüğüne uygun olarak hayvan sağlığı gereksinimlerini düzenleyen 2020/692 sayılı Komisyon Tüzüğünün 21 Nisan 2021 tarihinden itibaren uygulanacağı,

- Anılan Tüzük kapsamındaki hayvan sağlığı kurallarının, ilave yasal dayanaklar sağlamasına rağmen, uygulamada kompozit ürünlerin ithalat koşullarına değişiklik getirmediği,

- Et ürünleri içeren kompozit ürünlerin ve uzun raf ömrüne sahip olmayan süt veya yumurta ürünleri içeren kompozit ürünlerin AB'ye giriş izninin yalnızca bu kompozit ürünlerde bulunan hayvansal menşeli ürünün AB'ye girişi için onaylanan üçüncü bir ülkeden veya bölgeden gelmesi durumunda gerçekleşebileceği,

- Buna ilaveten, bahse konu kompozit ürünlerin AB'ye girişinde, kompozit ürünlerde bulunan hayvansal menşeli işlenmiş ürünlerin 2020/692 sayılı Komisyon Tüzüğünde belirlenen hayvan sağlığı gereksinimleriyle uyumlu olması gerektiği,

- Ayrıca, anılan hayvansal menşeli işlenmiş ürünün; a) kompozit ürün üreticisinin bulunduğu aynı listeli üçüncü ülke veya bölgeden, b) AB'den veya, c) kompozit ürünün belirli bir risk azaltıcı işlem görmeden AB'ye girişi için listelenen üçüncü ülke veya bölgeden gelmesi gerektiği,

-Yalnızca süt veya yumurta ürünleri içeren uzun raf ömrüne sahip kompozit ürünlerin, kompozit ürünlerde bulunan süt ürünleri ve yumurta ürünlerinin 2020/692 sayılı Tüzükte belirtilen risk azaltma işlemine tabi tutulması halinde Birliğe girişine izin verileceği,

- Kamu ve hayvan sağlığı kurallarının yansıtılması amacıyla, farklı kompozit ürün kategorilerinin AB'ye girişi için yeni bir resmi sertifika ve özel atestasyon modeli geliştirildiği,

- Giriş şartlarının hayvansal ürün oranları yerine havyan ile kamu sağlığı risklerine göre

belirleneceği,

- 21 Nisan 2021 tarihinden itibaren, kompozit ürünlerin AB'ye girişi için geçerli gereksinimlerin kompozit ürünlerin özelliklerine bağlı olarak sırasıyla; (1) raf ömrü olmayan kompozit ürünler, (2) et ürünleri içeren raf ömrü olan kompozit ürünler ve (3) et ürünleri içermeyen raf ömrü olan kompozit ürünler olarak sınıflandırılacağı,

- Resmi sertifikanın raf ömrü olmayan kompozit ürünler ile et içeren ve raf ömrü olan kompozit ürünlere eşlik edeceği,

- Özel atestasyonun ise et ürünleri içermeyen raf ömrü olan kompozit ürünlere eşlik edeceği ve anılan model belgelerin gelecek haftalarda sağlık ve bitki sağlığı (sanitary and phytosanitary-SPS) bildirimine konu olacağı ifade edilmektedir.

 

9

DIŞ TİCARET TALEPLERİ HAKKINDA BİLGİ;

En güncel dış ticaret taleplerine Ticaret Bakanlığına ait https://www.ticaret.gov.tr/   adresli web sitesi üzerinden https://distalep.ticaret.gov.tr/   adresindeki Dış Talepler Bülteni başlığı altından birliğimize üye olduğunuz sicil no ve vergi numaranızla giriş yaparak ulaşabilirsiniz.