2020/87 Çin Halk Cumhuriyeti Notası Hk.

SİRKÜLER (2020/87)

 

Sayın Üyemiz;                           

 

T.C. Ticaret Bakanlığı İhracat Genel Müdürlüğü'nden alınan yazı ekinde iletilen, Çin Halk Cumhuriyeti (ÇHC)'ne ihraç edilen gıda ürünlerinde COVID-19 kontaminasyon riskinin engellenmesini teminen alınacak tedbirler ile böyle bir risk bulunması halinde yapılacak bilgilendirmeye ilişkin ÇHC Gümrükler Genel İdaresinden alınan Nota yer almakta olup bahse konu Nota'da;

Çin'e ihraç edilen Türk gıda ürünleri üreticilerinin, etkili bir gıda güvenliği yönetim sistemi kurmasının ve Çin'e ihraç edilen gıda ürünlerinin COVID-19 tarafından kontamine edilmemesini sağlamak için çeşitli önleyici tedbirler alınmasının umulduğu,

İhraç edilen gıdaların üretildiği fabrika çalışanlarında COVID-19 vakası/şüpheli vaka veya ihraç edilen gıdaların kontamine olma riskinin tespit edilmesi halinde, ülkemizin ilgili işletmenin ihracatını askıya almasının ve Çin tarafı ile zamanında iletişim kurma girişiminin beklendiği ifade edilmekte, ilgili risklerin giderildiğinin teyit edilmesinden sonra ihracata devam edilebileceği vurgulanmaktadır.

Bilgilerinize sunulur.