2020/46 Fas Gümrük Muafiyeti Başvurularının Elektronik Olarak Gerçekleştirilmesi Hk.

Sayın Üyemiz;                           

             

Türkiye İhracatçılar Meclisi'nden alınan yazıda, Rabat Ticaret Müşavirliği'nin yazısına atfen Ticaret Bakanlığı İhracat Genel Müdürlüğü'nden alınan bir yazıya atıfla; Fas Ekonomi, Finans ve İdarenin Reformu Bakanlığı, Gümrükler ve Dolaylı Vergiler İdaresi tarafından yayımlanan 9 Nisan 2020 tarihli ve 6035/200 sayılı bir örneği ekli gümrük sirküleri uyarınca, tarife kotaları ve tercihli anlaşmalar kapsamındaki gümrük muafiyetlerinden yararlanan eşyanın ithalinin gerçekleştirilmesinde gümrük muafiyeti başvurularının, (Demandes de Franchise Douaniére) 8 Nisan 2020 tarihi itibariyle gümrüklerde kullanılan elektronik uygulama olan PORTNET sistemi üzerinden yapılmaya başlanacağı ifade edilmektedir.

Bilgilerinize sunulur.