2020/221 Genel Sirküler

SİRKÜLER (2020/221)

 1. Irak Yaptırımlar Komitesi Kararları Hakkında Bilgi;
 2. Cezayir'e İhracatta Ödeme Şekli Hakkında Bilgi;
 3. Özbekistan/Domates ve Biber Tohumları İhracatında Aranan Şartlar Hakkında Bilgi;
 4. Türk Hava Yolları – PCR Testi Hakkında Bilgi; 
 5. A.TR Dolaşım Belgesi ve Menşe İspat Belgelerinin Satış ve Onay Bedelleri Hakkında Bilgi;
 6. Alacakların Yapılandırılması Hakkında Bilgi; 
 7. İşten Çıkarma Yasağının Uzatılması Hakkında Bilgi;
 8. İngiltere STA Hakkında Bilgi;
 9. Mozambik Ticaret Ve Yatırım Talebi Hakkında Bilgi;
 10. Lübnan / Anti-Damping Önlemi Hakkında Bilgi;
 11. Ticari İstihbarat Hakkında Bilgi;
 12. Gümrük Müşavirliği Asgari Ücret Tarifesi Hk.

Konularını kapsayan sirkülerimiz bilgilerinize sunulmuştur.

1

IRAK YAPTIRIMLAR KOMİTESİ KARARLARI HAKKINDA BİLGİ;

Ticaret Bakanlığı İhracat Genel Müdürlüğünden alınan bir yazıda, Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nin (BMGK) 16/12/2020 tarihli duyurusunda, 1483 (2003) sayılı BMGK Kararı'nın 19. ve 23. paragrafları çerçevesinde "Al-Rafidain Bank"ın bahse konu yaptırım listesinden 16 Aralık 2020 tarihi itibarıyla çıkarıldığı belirtilmektedir.

Anılan yazıda devamla, söz konusu duyuru metnine https://www.un.org/press/en/2020/sc14390.doc.htm  adresinden ulaşılabileceği bildirilmektedir.

2

CEZAYİR'E İHRACATTA ÖDEME ŞEKLİ HAKKINDA BİLGİ;

Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM)'den alınan önceki yazılarda Cezayir'e yapılan ihracatta, teslim şekillerine ve 1 Ocak 2020 tarihi itibariyle FOB yönteminin tüm ihracatta zorunlu hale geleceğine ilişkin keyfiyet bildirilmişti.

Bu defa, Ticaret Bakanlığı İhracat Genel Müdürlüğü'nden Türkiye İhracatçılar Meclisimize iletilen bir yazıda, halihazırda Cezayir'e yapılan ihracatta teslim şekillerine ilişkin herhangi bir kısıtlama veya zorunluluk bulunmamakla birlikte, Cezayirli ithalatçıların mümkün mertebe, FOB yöntemini kullanmaları ve Cezayir yasalarına göre kurulmuş ulusal bayraklı şirketleri/ulusal armatörleri tercih etmeleri hususunun, Cezayir Bankalar Birliği tarafından Cezayirli bankalara tavsiye edildiği ifade edilmektedir.

3

ÖZBEKİSTAN/DOMATES VE BİBER TOHUMLARI İHRACATINDA ARANAN ŞARTLAR HAKKINDA BİLGİ;

Ticaret Bakanlığı İhracat Genel Müdürlüğü'nden alınan bir yazıda, Özbekistan'ın domates ve biber tohumlarının ithalatında uygulanan yeni bitki sağlığı önlemlerini bildiren Özbekistan Bitki Karantina Denetleme Kurumu'nun mektubu ekte iletilmektedir.

Ek: Yazı ve Eki (2 Sayfa)

4

TÜRK HAVA YOLLARI - PCR TESTİ HAKKINDA BİLGİ;

THY tarafından yapılan açıklamada; Uçuşların gerçekleştirildiği ülkelerin tarih ve saatleriyle; planlanan hareket saati 30 Aralık 2020 00:00 ve sonra olan seferlerde seyahat edecek ve transit haricinde Türkiye'ye giriş yapacak 6 yaş ve üzeri tüm yolcularımızın seferin planlanan hareket saatinden 72 saat önce alınmış negatif PCR test belgesi ibraz etmeleri zorunludur (Numune veriliş saati ile seferin planlanan hareket saati arasında maksimum 72 saat olmalıdır). Test Nükleik asit test olmalıdır. Türkiye'ye giriş yapmayacak ve Türkiye'den bir başka ülkeye devamı olan dış hat yolcularımızın ise varış noktası regülasyonlarını dikkate almaları gerekmektedir. 01 Mart 2021 tarihine kadar bu uygulama geçerli olacaktır.

Bununla birlikte, uçuşun icra edildiği ülkenin tarih ve saatleriyle seferin planlı hareket saati 30 Aralık 2020 00:00 ve sonrası olan Birleşik Krallık, Danimarka ve Güney Afrika çıkışlı seferlerde seyahat edecek veya son 10 gün içerisinde bu ülkelerde bulunan ve transit haricinde Türkiye'ye giriş yapacak 6 yaş ve üzeri tüm yolcularımızın seferin planlanan hareket saatinden 72 saat önce alınmış negatif PCR test belgesi ibraz etmeleri zorunludur (Numune veriliş saati ile seferin planlanan hareket saati arasında maksimum 72 saat olmalıdır). Bu yolcularımız varsa ikametlerinde veya farklı yerlerde karantinaya alınacak olup, 7 gün sonra kendilerine PCR testi uygulanacaktır. Test sonucu negatif olursa karantina kaldırılacaktır.

 

5

A.TR DOLAŞIM BELGESİ VE MENŞE İSPAT BELGELERİNİN SATIŞ VE ONAY BEDELLERİ HAKKINDA BİLGİ;

Türkiye İhracatçılar Meclisi meclisinden alınan bir yazıya atfen, Ticaret Bakanlığında alınan bir yazıda; A.TR Dolaşım Belgesi ve Menşe İspat Belgelerinin 2021 yılında geçerli olacak satış ve onay bedelleri ilgide kayıtlı Genelge çerçevesinde uygulanmaya devam edecektir. 

Ek: 31.12.2019 tarihli ve 2019/47 sayılı Genelge

6

ALACAKLARIN YAPILANDIRILMASI HAKKINDA BİLGİ;

30/12/2020 tarihli Resmi Gazete'de 3343 Sayılı Cumhurbaşkanı Kararı ile 27 Kasım Tarihli Resmi Gazetede yayınlanan Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılmasına İlişkin 7256 Sayılı Kanun Genel Tebliği (Seri no:1) kapsamında uygulanacak yeniden yapılandırma işlemlerinin başvuru ve ilk taksit ödeme süreleri ilgili maddelerdeki sürelerin bitiminden itibaren 1 ay uzatıldı. 31 Ağustos 2020'den önceki dönemlere ait ve 17 Kasım 2020 itibarıyla kesinleşen borçları kapsayan yapılandırma kararı için başvuru süreci 31 Aralık 2020 tarihinde sona eriyordu.

Yapılandırma işlemi vergi dairesine gitmeden İnteraktif Vergi Dairesinden (www.ivd.gib.gov.tr) gerçekleştiriliyor. İnternet üzerinden gerçekleşmesi sebebiyle de 7 gün 24 saat online bir şekilde yapılabiliyor. Mükellefler belirlenen plana göre ödemelerini peşin ya da taksitli bir şekilde bankalarının kredi kartlarını kullanarak online bir şekilde yapabilecek. Taksitler 6-9-12 ya da 18 taksit şeklinde sınırlandırılmış durumda. Kanunda belirlenen katsayı talep edilen taksit sayısına göre uygulanıyor. 

Yayımı tarihinden itibaren yürürlüğe girecek olan söz konusu Karara https://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2020/12/20201230-13.pdf adresinden erişim sağlanmaktadır.

7

İŞTEN ÇIKARMA YASAĞININ UZATILMASI HAKKINDA BİLGİ;

30/12/2020 tarihli Resmi Gazete'de Cumhurbaşkanlığı'nın "4857 Sayılı İş Kanununun Geçici 10 uncu Maddesinin Birinci ve İkinci Fıkralarında Belirtilen Sürelerin 17/1/2021 Tarihinden İtibaren İki Ay Uzatılmasına Dair Karar"ı yayımlandı. Buna göre, işten çıkarma yasağı uygulaması 17 Ocak 2021 tarihinden itibaren 2 ay daha devam edecek.

Yayımı tarihinden itibaren yürürlüğe girecek olan söz konusu Karara https://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2020/12/20201230-14.pdf adresinden erişim sağlanmaktadır.

8

İNGİLTERE STA HAKKINDA BİLGİ;

 

T.C. Ticaret Bakanlığından alınan bir yazıda, İngiltere'nin Avrupa Birliği'nden (AB) 31 Ocak 2020 tarihinden itibaren ayrılmasının ardından başlayan geçiş döneminin 31 Aralık 2020 tarihinde sona ereceği ve 1 Ocak 2021 tarihi itibarıyla İngiltere'nin üçüncü ülke olarak AB'nin ticaret düzenlemelerinin ve Türkiye ile AB arasında mevcut Gümrük Birliği'nin, Ortaklık Konseyi'nin 1/98 sayılı Kararı'nın ve AKÇT Serbest Ticaret Anlaşması'nın (STA) kapsamı dışında kalacağı belirtilmektedir.

Yazıda devamla, anılan yeni dönemde Türkiye ile İngiltere arasındaki yeni tercihli ticaret rejimini düzenlemek üzere müzakere edilip sonuçlandırılan Türkiye-İngiltere STA'nın 29 Aralık 2020 tarihinde imzalanmış olduğu, herhangi bir gecikme olmaksızın 1 Ocak 2021 tarihi itibariyle uygulanmaya konulması amacıyla gerekli sürecin yürütüldüğü ifade  edilmektedir.

Bu kapsamda, söz konusu STA kapsamında tercihli ticarete konu olacak eşyanın menşeinin ispatı amacıyla kullanılacak belge, tüm ihracatçıların fatura veya ilgili bir ticari belge üzerine kendi kendilerine bulunabilecekleri ve bir makam tarafından onaylanmayacak "menşe beyanı" olup, bu amaçla başka bir belge kullanılmayacaktır. Yukarıda atıfta bulunulan eşyaya dair menşe kuralları ve işlemlerine ilişkin Yönetmelik, STA'nın yürürlüğe giriş sürecinin tamamlanmasıyla birlikte Resmi Gazete'de yayımlanacak olup, başta menşe beyanlarının sonradan kontrol işlemlerine dair ayrıntılar olmak üzere, anılan Yönetmelik hükümlerinin uygulamada dikkate alınması büyük önem arz etmektedir.

Ayrıca 1 Ocak 2021 tarihi ile söz konusu Yönetmeliğin Resmi Gazete'de yayımlanacağı tarih arasında Türkiye-İngiltere STA çerçevesinde gerçekleştirilmek istenen ithalat işlemleri için geçerli bir menşe beyanı ibraz edilir ise eşyaya ilişkin olarak diğer ülkelere uygulanan kanuni vergi oranı üzerinden teminat alınması suretiyle işlem tesis edilmesi, Yönetmeliğin yayımlanmasının ardından bu tür işlemlerin Yönetmeliğe uygunluğunun değerlendirilerek, uygun ise teminatın çözülmesi, uygun olmayan durumlarda ise irad kaydedilmesi yönünde işlem tesis edilmesi gerekmektedir.

Öte yandan, 31 Aralık 2020 tarihini 1 Ocak 2021 tarihine bağlayan an itibariyle İngiltere'den Türkiye'ye sevk halinde olan veya Türkiye'ye getirilmiş olup antrepoda ya da serbest bölgeler dahil geçici depolamada bulunan ve henüz ithalat işlemleri tamamlanmamış olan eşya, İthalat Rejim Kararı'nda konuyla ilgili yapılacak ve Resmi Gazete'de yayımlanacak mevzuat hükümlerine uygun olarak, 1 Ocak 2021 tarihinden önce geçerli olan başta Gümrük Birliği olmak üzere tercihli tarife  düzenlemelerinden faydalanabilecektir.

Aynı şekilde, İngiltere tarafı da sevk halinde, antrepoda veya geçici depolamada bulunan ve henüz ithalat işlemleri tamamlanmamış olan eşya için benzer bir geçiş uygulamasını ülkemizden İngiltere'ye yapılan ihracat için hayata geçirmeyi uygun görmüşolup; bu kapsamda, anılan türden eşyaya yönelik olarak ülkemizde 1 Ocak 2021 tarihinden önce halihazırda düzenlenmiş ya da düzenlenecek A.TR Dolaşım Belgeleri veya menşe ispat belgeleri, dört aylık ibraz süreleri esas alınmak  kaydıyla, İngiltere'de ithalatta 1 Ocak 2021 tarihinden itibaren 12 aylık süre içerisinde geçerli olacaktır.

Söz konusu eşya için 1 Ocak 2021 tarihinde ve bu tarihten sonra normal usulde belge düzenlenmesi/onaylanması/vize edilmesi mümkün olmayıp ancak "sonradan düzenlenen" belgelerin onaylanması mümkün olacaktır. Anılan eşya için düzenlenmiş olan belgelerin 1 Ocak 2021 tarihinden sonra ikinci nüsha olarak vize edilmeleri gerektiği hallerde ise, bu işlemin orijinal belgenin geçerlilik süresi göz önünde bulundurulmak suretiyle ve fakat en geç 1 Mayıs 2021 tarihine kadar (bu tarih hariç) gerçekleştirilmesi gerekmektedir.

Benzer şekilde, AB ile İngiltere arasında sonuçlandırılan STA çerçevesinde 1 Ocak 2021 tarihi itibariyle geçerli olması öngörülen yeni tercihli ticaret düzenlemesinde AB'nin gümrük kurallarını uygulayacak olması nedeniyle farklı bir yeri olacak Kuzey İrlanda'ya söz konusu tarihi itibariyle ülkemizden doğrudan gerçekleştirilecek ihracatta kullanılacak belgelerle ilgili olarak İngiliz tarafıyla görüşmeler halen devam etmektedir. 

Bu çerçevede, Bakanlıkça konuya ilişkin başka bir duyuru yapılmadığı sürece, ülkemizden Kuzey İrlanda'ya söz konusu tarih itibarıyla doğrudan gerçekleştirilecek ihracata konu eşya için, ithalatçısının tercihli tarifeden yararlanmak istemesi halinde, Türkiye-İngiltere STA'da öngörüldüğü üzere menşe beyanı kullanılmasının gerekmekte olduğu ve son olarak, Türkiye-İngiltere STA'nın uygulanma tarihinin 1 Ocak 2021 olmasında yaşanabilecek olası bir sıkıntı halinde dikkate alınması gerekecek hususların ayrıca bildirileceği ifade edilmektedir.

9

MOZAMBİK TİCARET VE YATIRIM TALEBİ HAKKINDA BİLGİ;

T.C. Ticaret Bakanlığından alınan bir yazıda, Maputo Ticaret Müşavirliğinden iletilen bir yazıya atıfla, Mozambik'te önde gelen hastanelerden birisi olan Shifaa Hospital'ın sahibi ve Genel Müdürü Adamo CASSAMO ile Türk Büyükelçiliğinde bir toplantı gerçekleştirildiği, anılan toplantıda ithal edilmek istenen ürünlerden ve projelerden bahsedildiği, bahse konu projelerin Türk yatırımcılar ile gerçekleştirmek istendiği belirtilmektedir.
 
Yazıda devamla, Mozambik'te ciddi bir eczacı, doktor ve anestezi teknikeri ve uzmanı gibi sağlık sektörünün doğrudan ihtiyaç duyduğu uzman eksiği olduğu, bu eksikliğin yurtdışından ithal edilen sağlıkçılar yolu ile kapatıldığı, Matola Şehri'nde inşa edilen 750 öğrenci kapasiteli binaya bu alanda faaliyet gösteren özel üniversiteler ile ortak bir yüksekokul kurulmak istendiği, Shifaa Hastanesi'ni yeni teknolojik ekipmanla donatmak ve kapasitesini artırmak üzere ortak arayışında olunduğu ifade edilmektedir. Hastanenin mevcut yatak kapasitesi 40 olup birçok branşta hizmet verilmektedir. Hastanenin web adresi: "https://shifaahospital.co.mz/" dir. 
 

Yazıda ayrıca, Mozambik'te ilaç üretimi bulunmadığı ve ilaçların Hindistan, Güney Afrika, Brezilya ve Portekiz'den ithal edildiği belirtilerek özellikle enjekte edilebilir parasetamol, enjekte edilebilir seftriakson, enjekte edilebilir omeprazol, 500 mg ve 1000 mg'lık parasetamol tablet, azitromisin tablet ve amoksilin tablet; Sodyum Klorid (500ml ve 1000ml), Ringer laktat (500 ml 1000ml) ithal edilmek istendiği; buna ek olarak parasetamol gibi üretimi kolay ve piyasada talebi yüksek olan ürünlerin de Mozambik'te üretimini bir Türk ortakla gerçekleştirmek istendiği belirtilmektedir.

Bu çerçevede hastane projesine ilişkin dokümanlar ve Adamo CASSAMO'ya ait iletişim bilgileri ekte olup, konu ile ilgili firmalara bilgi verilmesinde fayda görülmektedir.

10

LUBNAN / ANTİ-DAMPİNG ONLEMİ HAKKINDA BİLGİ;

Ticaret Bakanlığından alınan bir yazıya atfen; Beyrut Ticaret Müşavirliği'nden alınan bir yazıda; Lübnan tarafından diğer ülkeler ile birlikte ülkemiz menşeli mısır gevreği, pirinç gevreği ve buğday gevreği ithalatına karşı yürütülen anti-damping soruşturmasının sonuçlandığı belirtilmekte olup, konuya ilişkin Lübnan Ekonomi ve Ticaret Bakanlığı'nın 26.11.2020 tarihli bildirim yazısı (Ek-1) ile 25.06.2020 tarih ve 21 sayılı Kararı (Ek-2) ekte iletilmektedir.

 

Aynı yazıda devamla, orijinal metni ekte (Ek-2) yer alan bahse konu Karar'ın tercümesi aşağıdaki gibi iletilmiştir:

"Lübnan Ekonomi ve Ticaret Bakanlığı'nın Mısır Gevreği Anti-Damping davasında 25.06.2020 tarih ve 21 sayılı Kararı ile uygulanacak olan son prosedürler:

18 Mart 2008 tarihli ve 1204 sayılı “Yerli Üretimin Korunması Hakkında Kanunun” 54. Maddesi uyarınca, Damping, Sübvansiyonlar ve İthalat Artışları ile ilgili Soruşturma Komisyonu, mısır gevreği dampingi ile yerel üretime verilen zararlar arasında nedensellik bağının bulunduğu sonucuna varmıştır. Sonuç olarak, Lübnan'ın lehine aşağıdaki önlemler uygulanmasına karar verilmiştir:

1- Lübnan'ın 1904.10 GTİP kodu başlığı kapsamına giren Avrupa Birliği menşeli veya o ülkelerden ihraç edilen mısır gevreği ithalatına, aşağıdaki şekilde kademeli olarak 5 yıllık bir süre için malın değerinin % 20'si oranında anti-damping vergisi uygulanması:

- Birinci ve ikinci yıl için % 20

- Üçüncü yılda % 17

- Dördüncü ve beşinci yıllarda % 16

2- Lübnan'ın 1904.10 GTİP kodu başlığı kapsamına giren Türkiye menşeli veya o ülkeden ihraç edilen mısır gevreği ithalatına, aşağıdaki şekilde kademeli olarak 5 yıllık bir süre için malın değerinin % 15'i oranında anti-damping vergisi uygulanması:

- Birinci ve ikinci yıl için % 15

- Üçüncü yılda % 12

- Dördüncü ve beşinci yıllarda % 9

3- 5 yıllık anti damping önlemleri süresince, Avrupa Birliği ülkeleri ve Türkiye menşeli veya o ülkelerden ihraç edilen 1904.10, 1905.90.90 ve 1905.32 GTİP kodlu ürünlerin ithalat akışlarının hacmini izlemek ve incelemek için kırmızı hatta aktarılmasına karar verilmiştir."

Ek1: Bildirim (2 Sayfa)

Ek2: Karar (8 Sayfa)

11

TİCARİ İSTİHBARAT HAKKINDA BİLGİ;

T.C. Ticaret Bakanlığından alınan bir yazıda, Hong Kong Ticaret Ataşeliğinden alınan bir yazıya atıfla, ticari istihbarat sorgularında muteber ve kapsayıcı niteliği haiz bilgilerin sağlanması amacı ile Hong Kong'un önemli Ticaret Odaları arasında kabul edilen Hong Kong Genel Ticaret Odası tarafından, 2019 yılından itibaren, Hong Kong'da yerleşik firmalara, bir yıl süre ile geçerliliği bulunan “İşletme Kimlik Sertifikası” düzenlenmeye başlandığı belirtilmekte ve Hong Kong'da yerleşik firmanın talebine bağlı olarak, Ticaret Odası tarafından ücreti mukabili düzenlenen bu belgede, kamuya açık erişim sağlanabilen ve halihazırda Hong Kong Ataşeliğince paylaşılmakta olan bilgilere ilaveten Hong Kong'da yerleşik firmanın çalışan sayısı, kurumsal banka hesabının bulunup bulunmadığı, aktif lisans durumu gibi bilgilere yer verildiği bildirilmektedir.

 

Ek1: Ticari İstihbarat Hakkında Üstyazı

Ek2: Hong Kong Genel Ticaret Odası'ndan alınan dokümanlar (3 Adet)

12

GÜMRÜK MÜŞAVİRLİĞİ ASGARİ ÜCRET TARİFESİ HAKKINDA BİLGİ;

 

20/12/2020 tarihli  Resmi Gazete'de Ticaret Bakanlığı tarafından hazırlanan Gümrük Müşavirliği ve Yetkilendirilmiş Gümrük Müşavirliği Asgari Ücret Tarifesine İlişkin Tebliğ'de Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ yayımlandı. Yapılan Değişiklikle Gümrük Müşavirliği ve Yetkilendirilmiş Gümrük Müşavirliği Asgari Ücret Tarifesi 2020'da uygulanan Tarifeye göre ortama % 10 oranında arttırıldı.

Buna göre 2021 yılında söz konusu tarifeler şu şekilde uygulanacak;

İhracat İşlemleri
Kara ve Hava Yolu 184.00 TL
Deniz Yolu 241.00 TL

İthalat İşlemleri
Kara Yolu 304.00 TL
Hava Yolu 297.00 TL
Deniz Yolu (Limanda Yapılan İthalat) 418.00 TL
87.08 Tarife Pozisyonundaki Eşya 253,00 TL
Tam Beyanlı Basitleştirilmiş Usul 196,00 TL
(Her Beyanname İçin Ayrıca)

Transit İşlemleri
İlk Araç 329.00 TL
Sonraki Her Bir Araç 83.00 TL

Antrepo İşlemleri
Antrepo Beyannamesi 120.00 TL

Özellik Arz Eden İşlemler
Serbest Bölge İşlem Formu 120.00 TL
Teminat Çözümü 76.00 TL
Geçici İthalat, DİİB, Küşat vb. izinler 140.00 TL

Yetkilendirilmiş Gümrük Müşavirliği Asgari Ücretleri
AN1

Genel Antrepo (A;B) 24.035.00 TL
Özel Antrepo (C,D) 16.951.00 TL
Özel Antrepo (E) 32.511.00 TL

AN2
Genel Antrepo (A,B) 11.259.00 TL
Özel Antrepo (C,D) 9.488.00 TL
Özel Antrepo (E) 16.951,00 TL

AN3
Genel Antrepo (A,B) 11.259.00 TL
Özel Antrepo C,D) 9.488.00 TL
Özel Antrepo (E) 16.951,00 TL

AN6 (Aylık)
0-3.000 m2 8.096.00 TL
3.001 - 5.000 m2 12.018.00 TL
5.001 - 10.000 m2 16.951.00 TL
10.001 ve üzeri m2 24.035.00 TL

1 Ocak 2021 tarihinden itibaren yürürlüğe girecek Tebliğe https://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2020/12/20201229-7.htm adresinden erişim sağlanmaktadır.

Ek: Gümrük Müşavirliği 2021 Asgari Ücret