2020/202 Genel Sirküler

SİRKÜLER  (2020/202)

  1. Eksik CMR-Beyan Dışı Eşya Hakkında Bilgi;
  2. Helal Teknik Eğitimleri Hakkında Bilgi;
  3. Meksika / Rekabet Avantajı Hakkında Bilgi;
  4. Kovid-19 Krizine Yanıt Ve Dayanıklılık Projesi Hakkında Bilgi; 
  5. Ukrayna Uluslararası Yatırım Konferansı Hakkında Bilgi;
  6. TSE Gözetim ve Muayene İşleri Hakkında Bilgi; 
  7. 42. Kaduna Ticaret Fuarı Hakkında Bilgi; 
  8. Ticaret Müşavirlerimizle Elektronik Sohbetler – Ukrayna Hakkında Bilgi; 

Konularını kapsayan sirkülerimiz bilgilerinize sunulmuştur.

1

EKSİK CMR-BEYAN DIŞI EŞYA HAKKINDA BİLGİ;

 

Türkiye İhracatçılar Meclisinden alınan bir yazıda, Uluslararası Anlaşmalar ve Avrupa Birliği Genel Müdürlüğünün yazılarına, T.C. Batum Başkonsolosluğu Ticaret Ataşeliğinin yazılarına ve İhracat Genel Müdürlüğünün yazılarına atıfla, Gürcistan'a yönelik uluslararası taşımacılığın 26 Kasım 2020 tarihinde ilan edilen önlemlerden doğrudan etkilenmemekle birlikte, eksik CMR sunma/beyan dışı mal ile ithalat teşebbüsünde bulunan nakliyecilerimiz açısından, elverişsiz koşullarda ve sağlık açısından risk taşıyan durumlarda Gürcistan'da uzun süre kalma tehlikesi bulunduğuna dikkat çekilerek, bu bağlamda, eksik sayıda CMR sunma ve beyan dışı ithalata yönelik teşebbüslerden kaçınılması yönünde hassasiyet gösterilmesi gerektiği ifade edilmektedir.

2

HELAL TEKNİK EĞİTİMLERİ HAKKINDA BİLGİ;

 

Türkiye İhracatçılar Meclisi Genel Sekreterliğinden alınan bir yazıda; Helal Akreditasyon Kurumu Uluslararası İlişkiler Dairesi Başkanlığının bir yazısına atfen, Helal Akreditasyon Kurumunun (HAK) görevleri arasında helal uygunluk değerlendirme kuruluşlarını akredite etmenin yanı sıra helal belgelendirme özelinde sektör paydaşlarına ve profesyonellere yönelik eğitimler düzenlemenin de yer aldığı, bu kapsamda, helal uygunluk değerlendirme kuruluşlarında (belgelendirme kuruluşları) çalışan/çalışacak kişilere yönelik olarak 14-17 Aralık 2020 tarihleri arasında teknik eğitim verilmesinin planlandığı ifade edilmektedir.

 Anılan yazıda devamla, bahse konu eğitimin; İslam İşbirliği Teşkilatı'nın (İİT) ilgili kuruluşu olan İslam Ülkeleri Standartlar ve Metroloji Enstitüsü (SMIIC) tarafından yayımlanan “OIC/SMIIC 1: 2019 Helal Gıda için Genel Kurallar” ve “OIC/SMIIC 2: 2019 Uygunluk Değerlendirmesi - Helal Belgelendirmesi Yapan Kuruluşlar için Kurallar” standartları ile söz konusu belgelerde atıfta bulunulan ISO standartlarının ilgili maddeleri başta olmak üzere diğer teknik metinlerin yanı sıra Helal Akreditasyon Kurumunun akreditasyon süreçlerini içerdiği belirtilmektedir. Başvuru formu ekte yer alan eğitim programının 4 gün (toplam 16 saat) süre ile MICROSOFT TEAMS® uygulaması üzerinden canlı çevrimiçi (online) katılım şeklinde tasarlandığı, eğitim programı kontenjanının 20 kişi, katılım ücretinin ise 1.000 ₺/kişi olduğu bildirilmektedir.

Bununla birlikte, ilerleyen dönemde dünyadaki helal belgelendirmenin tarihçesi ile akreditasyon kurumlarının ve belgelendirme kuruluşlarının faaliyet süreçleri, OIC/SMIIC 1 “Helal Gıda İçin Genel Kurallar” Standardı, helal belgeli ürün ve hizmetlerin uluslararası ticareti, çeşitli ülkelerdeki helal belgelendirmeye ilişkin teknik düzenlemeleri kapsayan "Helal Gıda Standardı Temel Eğitimi”nin düzenleneceği, söz konusu eğitimin de bilahare Helal Akreditasyon Kurumu resmi internet sitesinden ilan edileceği belirtilmektedir.

EK: Başvuru Formu

3

MEKSİKA / REKABET AVANTAJI HAKKINDA BİLGİ;

 

Meksiko Ticaret Müşavirliği'nden alınan bir yazıda, Meksikalı "Almexa Aluminio, SA de CV" şirketinin 30.04.2019 tarihli başvurusu üzerine, Meksika Ekonomi Bakanlığı tarafından Çin Halk Cumhuriyeti (ÇHC) menşeli “alüminyum disk” (Meksika gümrük tarife cetveline göre 7616.99.10 tarife kodlu) ithalatına yönelik olarak 09.08.2019 tarihinde başlatılan anti-damping soruşturması kapsamında, ÇHC'den yapılan ithalata kilogram başına 1,17 dolar anti-damping vergisi uygulanmasına karar verildiği belirtilmekte olup, anılan Bakanlığın ilgili kararı Ek'te yer almaktadır.

Bu kapsamda, bahse konu ürünlerin Meksika'ya ihracatında rekabet avantajı sağlanabileceği düşünülmektedir.

EK: Karar (42 Sayfa)

4

KOVİD-19 KRİZİNE YANIT VE DAYANIKLILIK PROJESİ HAKKINDA BİLGİ;

 

Türkiye İhracatçılar Meclisi Genel Sekreterliğinden alınan bir yazıya atfen; Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı'ndan iletilen bir yazıda, Sanayi Bakanlığı ve Milletler Kalkınma Programı (UNDP) işbirliğinde yürütülen Kovid-19 Krizine Yanıt ve Dayanıklılık
Projesi kapsamında, ulusal ve yerel düzeydeki paydaşlarla istişare halinde krizden en çok etkilenen sektörlere yönelik bölgesel analiz ve raporlama çalışmalarının yürütüldüğü bildirilmektedir.

Yazıda devamla, anılan proje kapsamında; gıda, turizm, lojistik, makine, tekstil ve otomotiv sektörlerinin öncelikli sektörler olarak belirlendiği, belirlenen bu sektörlerdeki KOBİ'lerin görüşlerine de anket yoluyla başvurulmasının planlandığı ifade edilmekte olup aşağıda yer alan internet adresinde yer alan anketi dolduran KOBİ'lerin proje kapsamında verilecek teknik eğitim ve danışmanlık hizmetlerinden öncelikli olarak yararlandırılacağı belirtilmektedir. Proje kapsamında yerel paydaşların katılımıyla odak grup toplantıları gerçekleştirilecek olup sektörlerden aktif katılım beklenmektedir.

Anket Linki: http://www.ex-point.org/undpsmesurvey.html 

5

UKRAYNA ULUSLARARASI YATIRIM KONFERANSI HAKKINDA BİLGİ;

 

Türkiye İhracatçılar Meclisi Genel Sekreterliğinden alınan bir yazıya atfen; T.C. Ticaret Bakanlığından alınan bir yazıda, Odesa Ticaret Ataşeliğimizden iletilen bir yazıya atıfla; Ukrayna Yatırım Ofisi (UkraineInvest) tarafından 11 Aralık 2020 tarihinde
ilk kez “Ukrayna Yatırım Konferansı” gerçekleştirileceği, söz konusu Konferans kapsamında Ukrayna Başbakanı Denys SHMYHAL dahil olmak üzere hükümet yetkilileriyle bir dizi görüşmenin yer alacağı, etkinliğe Ukrayna ve uluslararası yatırım ve iş dünyasından 1000'den fazla temsilci, devlet makamları, diplomatik birlik ve önde gelen uzmanların katılım sağlayacağı; ana konuları belirtilen etkinliğe katılım için 9 Aralık 2020 tarihinden önce aşağıda belirtilen linkten kayıt yaptırmanın zorunlu olduğu ve kayıt formunun katılım sağlamak isteyen firmalarımız tarafından doldurulması gerektiği belirtilmektedir. 

Diğer taraftan, Kısa Vadeli Ufukta Yatırım Piyasasının Geliştirilmesi, Kısa Vadeli Ufukta Yatırım Piyasasının Geliştirilmesi, Ukrayna Nasıl Avrupa'nın BT Merkezi Olabilir, Ukrayna'daki Yatırımcıların Başarı Hikâyeleri, İmalat Tesislerinin Ukrayna'ya Taşınması Beklentileri, KOBİ'ler için Yatırım Teşvikleri vb. konular etkinliğin ana konularını oluşturmaktadır.

Detaylı bilgiler ve kayıt formuna aşağıdaki linkten ulaşılabilmektedir:
https://ukraineinvest.gov.ua/events/ukraine-investment-harbor-in-the-time-of-change/

 

6

TSE GÖZETİM VE MUAYENE İŞLERİ HAKKINDA BİLGİ;


Türkiye İhracatçılar Meclisi Genel Sekreterliğinden alınan bir yazıya atfen; Türk Standartları Enstitüsü (TSE) tarafından iletilen bir yazıda, uygunluk değerlendirme alanlarından belgelendirme ve laboratuvar hizmetlerinin yanı sıra; üretici ve ihracatçılarımıza uluslararası pazarda destek olmak adına 2012 yılından bu yana hizmet profiline eklenen yeni sektör ve alanlarla muayene gözetim alanında da hizmet verdiği ifade edilmektedir.

Yazıda devamla, bu hizmetlerin arasında gemi yükleme/tahliye gözetimleri kapsamında draft survey ve kantar nezareti ile miktar kontrolleri, tahliye süresince numune alımı ve kalite kontrol gibi hizmetler bulunduğu, gemi yükleme/tahliye hizmetlerinde değişik sanayi ürünlerinin yanında, tahıl ve yem ürünlerin de yer aldığı belirtilmektedir.

Anılan ürünlerin gözetiminde uluslararası alanda faaliyet göstermek için Marmara Bölge Koordinatörlüğü'ne bağlı Gebze Biyogenetik ve Gıda Laboratuvarları, Tahıl ve Yem Ticaret Birliği GAFTA'ya (The Grain and Feed Trade Association) 2013 yılında üye olunduğu, ancak geçen bu süre boyunca ihracatçı ve ithalatçı firmalarımızdan bu konuda yeterli talep alınmadığı, bu üyeliğe dair her yıl oldukça yüksek olan sürdürülebilirlik maliyetleri nedeniyle, sektöre herhangi bir katma değeri olmaması durumunda GAFTA üyeliğine devam edilmemesinin düşünüldüğü; bu çerçevede anılan hizmetlere ilişkin olarak sektörün geri bildirimlerine ihtiyaç duyulduğu bildirilmektedir.

7

42. KADUNA TİCARET FUARI HAKKINDA BİLGİ;

 

Türkiye İhracatçılar Meclisi Genel Sekreterliğinden alınan bir yazıya atfen; T.C. Ticaret Bakanlığından alınan bir yazıda, Abuja Ticaret Müşavirliğimizden alınan bir yazıya atıfla; 26 Şubat-07 Mart 2021 tarihleri arasında Kaduna/Nijerya'da "42.Kaduna Uluslararası Ticaret Fuarı”nın düzenleneceği ve söz konusu fuarın katılımcılara yüz yüze görüşme imkanı sağladığı, yerel ve uluslararası iş çevreleri ile firmaların ürünleri, hizmetleri ve teknolojileri açısından çeşitli fırsatlar sunduğu bildirilmektedir.

Yazıda devamla, diğer taraftan, “Yurt Dışında Gerçekleştirilen Fuar Katılımlarının Desteklenmesine İlişkin 2017/4 Sayılı Karar” kapsamındaki desteklerden yararlanılabilmesi için, katılım sağlanacak fuarların Bakanlığın internet sitesinde yer alan “Desteklenecek Yurtdışı Fuarlar Listeleri”nde yer almasının gerektiği, ancak anılan fuarın genel nitelikte olması hasebiyle Bireysel Katılımı Desteklenen Sektörel Fuarlar listesinde yer almamakta ve Bakanlığın organizatörlerinin adı geçen fuara milli katılım talebinin de bulunmaması nedeniyle söz konusu fuarın destek kapsamına alınmasının mümkün olmadığı ifade edilmektedir.

 

8

TİCARET MÜŞAVİRLERİMİZLE ELEKTRONİK SOHBETLER – UKRAYNA HAKKINDA BİLGİ;

 

Türkiye İhracatçılar Meclisi Genel Sekreterliğinden alınan bir yazıya atfen; T.C. Ticaret Bakanlığından alınan bir yazıda, Bakanlığa bağlı olarak dünyanın dört bir yanında ihracatımızın geliştirilmesi için çalışmakta olan Ticaret Müşavir ve Ataşelerimizle Türk iş dünyasını bir araya getirmek üzere Bakanlık tarafından “Ticaret Müşavirlerimizle Elektronik Sohbetler” toplantılarının düzenlenmekte olduğundan bahisle; 15 Aralık 2020 Salı günü 14.00-15.30 saatleri arasında Ukrayna'da görev yapmakta olan Ticaret Müşavirlerimiz ile bu ülkede iş yapmakta olan iş insanlarımızın konuşmacı olarak katılarak tecrübelerini paylaşacağı bir e-sohbet toplantısının gerçekleştirileceği belirtilmektedir.

Ukrayna E-Sohbet Toplantısı Kayıt Linki: https://bit.ly/39V73FR