2020/195 Covid-19 Sokağa Çıkma Kısıtlamaları Hk.

Sayın Üyemiz,

Koronnavirüs (Covid-19) salgınının önlenmesi ve son günlerde hızlı yükselen yayılımının önlenmesi amacıyla Cumhurbaşkanlığımız Kabinesinde alınan kararlar doğrultusunda İçişleri Bakanlığımızca uygulamaya konulan 30/11/2020 tarih ve E-89780865-153-20076 sayılı kısıtlamaları içeren genelge ekte sunulmuştur.

Genelge kapsamında Kamu Kurum ve Kuruluşlarının mesai saatleri 10:00 – 16:00 olarak düzenlenmiş, ayrıca yeni bir karar alınıncaya kadar;

  • Hafta içi (Pazartesi, Salı, Çarşamba, Perşembe, Cuma günleri için) 1 Aralık 2020 (bugün) tarihinden itibaren gece saat 21:00' dan sabah 05:00 saatleri arasında,
  • Hafta sonları ise Cuma günleri saat 21:00' dan Pazartesi günleri saat 05:00'a kadar kesintisiz sokağa çıkma kısıtlaması uygulanacaktır.

İlgili Genelgeler ekte sunulmuş olup, Genelge Eki 8 ve 10 uncu maddeleri kapsamında imalat yapan işletmeler ile ihracatçı firmalarımız bu kısıtlamadan muaf tutulmuştur.

Muafiyetin belgelenebilmesi amacıyla talep eden firmalar ihracatçı olduğuna dair yazıyı Birliğimizden temin edebilecektir.

Bilgilerinize sunulur.

EK: 9 Sayfa İçişleri Bakanlığımız Genelgeleri ve Eki liste