2020/191 Su Ürünleri Yetiştiriciliği Hk.

Sayın Üyemiz,

1 Aralık 2020 Sayılı Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe giren 2020/39 sayılı; Su Ürünleri Yetiştiriciliği Destekleme Tebliği ile 28 Kasım 2020 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe giren 2020/40 sayılı Su Ürünleri Yetiştiriciliği Kapsamında Hastalıktan Ari Alabalık Kuluçkahanelerinde Damızlık Alabalık Desteğine İlişkin Tebliğlere aşağıdaki linklerden ulaşabilirsiniz.

Bilgilerinize sunulur.

https://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2020/12/20201201-4.htm

https://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2020/11/20201128-13.htm