2020/188 Genel Sirküler

SİRKÜLER  (2020/188)

 1. Brexit-Teknik Düzenlemeler Hakkında Bilgi;
 2. İtalyan Firma Talepleri Hakkında Bilgi;
 3. Fuar Duyurusu Hakkında Bilgi;
 4. ABD / Korunma Önlemi Hakkında Bilgi; 
 5. 1. Küba 2020 İş Forumu Hakkında Bilgi;
 6. Gana Sanal Genel Ticaret Heyeti, 25-29 Ocak 2021 Hakkında Bilgi; 
 7. Uganda Alım Heyeti Hakkında Bilgi; 
 8. İnovasyon Faaliyet Raporu Duyurusu Hakkında Bilgi; 
 9. Soğuk Zincir Yoluyla İthal Edilen Donmuş Gıdalara Yönelik Yeni Düzenlemeler Hakkında Bilgi; 
 10. Organik Ürünler AB Tüzük Değişikliği Hakkında Bilgi;
 11. Fuar Duyurusu Hakkında Bilgi;
 12. Dubai Webinar Etkinliği Hakkında Bilgi;
 13. Fuar Duyurusu – Hartum Hakkında Bilgi;

Konularını kapsayan sirkülerimiz bilgilerinize sunulmuştur.

 

1

BREXİT-TEKNİK DÜZENLEMELER HAKKINDA BİLGİ;

 

Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM)'den alınan bir yazıda, Ticaret Bakanlığı İhracat Genel Müdürlüğünden alınan yazıya atfen, AB ile İngiltere arasındaki Brexit müzakerelerinin 14 Kasım 2018 tarihinde neticelendiği, Geri Çekilme Anlaşması üzerinde mutabakata varıldığı ve Brexit'in 31 Ocak 2020'de gerçekleştiği ifade edilmektedir.

Anılan yazıda devamla, Brexit tarihi sonrasında BK'nın AB'den ayrılması ile 31 Aralık 2020 tarihinde sona ermesi öngörülen 'Geçiş Dönemi'nin  aşladığı, bu süre boyunca Birleşik Krallık'ın, ticaret açısından AB üyesi bir ülke gibi muamele göreceği ve aynı süre içinde ülkemiz için Gümrük Birliği ortağı konumunu koruyacağı da belirtilmektedir.

Bununla birlikte, Geçiş Dönemi bitimi itibarıyla teknik düzenlemeler alanında BK'da geçerli olacak kurallara ilişkin olarak BK tarafından yayımlanan güncel bildirimler kapsamında hazırlanan bilgi notları ekte yer almakta olup, söz konusu bilgi notlarının Bakanlıklarının internet sitesinde de yayımlandığı ve https://ticaret.gov.tr/dis-iliskiler/genel linki üzerinden erişim sağlanabileceği bildirilmektedir.

EK1: Brexit Sonrası BK Teknik Düzenlemeleri

EK2: Brexit Sonrası BK Teknik Düzenlemeleri-Sektörler

2

İTALYAN FİRMA TALEPLERİ HAKKINDA BİLGİ;

 

Milano Ticaret Ataşeliğimizden alınan bir yazıda, Ataşeliğe ulaşan talep çerçevesinde, İtalya'da yerleşik ithalatçı bir firma olduğu anlaşılan Artemide S.r.l. şirketinin (http://www.progettoartemide.it/) Türkiye'de tek kullanımlık medikal ürün üreticisi firma aradığının öğrenildiği ifade edilmektedir.

Yazıda devamla, firmanın daha önce Çin'de farklı tedarikçilerinin bulunduğu, ancak, hem pandemi şartları hem de kalite ve coğrafi yakınlık sebepleri ile Türkiye'de uzun dönembirlikte çalışabilecekleri, kendi belirledikleri şekilde ve ölçüde üretim gerçekleştirebilecek, güvenilir üretici ve tedarikçi Türk firmalar ile temasa geçmek istediği ifade edilmekte olup, talep edilen ürünlerle ilgili detayların yer aldığı dosya ekte paylaşılmaktadır.

Ayrıca, Canon S.p.a. firması tarafından Ataşeliğe e-posta ile gönderilen bir yazıda özetle, anılan şirketin makina sektöründe yüksek kalitede üretim yapan Türk iş ortakları aradığı ifade edilerek, ilgilendikleri ürün ve iş tanımının detayları hakkında bilgi verilmektedir.

Küresel çapta faaliyet gösteren ve İstanbul'da da bir firması bulunan Cannon Grup'un ana faaliyet alanlarının plastik proses teknolojileri için makineler (Poliüretan, Thermoplastikler, Kompozitler ve Termoform), Enerji ve Ekoloji için ekipmanlar, Alüminyum Metal Enjeksiyon makineleri ve Endüstriyel Elektronik Kontrol üretimleri olduğu anlaşılmakta olup, şirketten alınan yazının bir örneği ekte iletilmektedir.

EK1: ARTEMIDE-talep edilen ürünler

EK2: Cannon Spa Yazısı

3

FUAR DUYURUSU HAKKINDA BİLGİ;

 

T.C. Ticaret Bakanlığından alınan bir yazıya atfen, Dışişleri Bakanlığımızdan alınan yazıda, Türkmenistan ile diğer ülkeler arasında ticari-ekonomik ilişkilerin artırılması, iş insanları arasında doğrudan temasların kurulması amaçlarıyla Türkmenistan Ticaret ve Sanayi Odası tarafından www.virtualexpo.gov.tm internet adresinde "Tarafsız Türkmenistan Sanal Sergisi"nin kurulduğu ifade edilmektedir.

4

ABD / KORUNMA ÖNLEMİ HAKKINDA BİLGİ;

 

Bilindiği üzere, Amerika Birleşik Devletleri (ABD) tarafından ülkemizin Genelleştirilmiş Tercihler Sistemi'nden (GTS) faydalanıcı konumunun ABD Ticaret Temsilciliği tarafından gözden geçirilmesi neticesinde 4 Mart 2019 tarihinde ülkemizin ekonomik gelişmişlik düzeyi dikkate alınarak GTS kapsamından çıkarılmasına karar verildiği ve bu çerçevede, ABD tarafından “kristal silikon fotovoltaik pil” (8501.31, 8501.61, 8507.20 ve 8541.40 gümrük tarife istatistik pozisyonlarında yer alan) ithalatına karşı uygulanmakta olan ve Dünya Ticaret Örgütü Korunma Önlemleri Anlaşması'nın 9.1 maddesi kapsamında ülkemizin ABD'nin soruşturma konusu ürün ithalatındaki payının %3'ün altında olması nedeniyle muaf tutulduğu korunma önlemlerinden muafiyetimizin 17 Mayıs 2019 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere kaldırıldığı hususu ilgide kayıtlı yazımız ile Birliklerine bildirilmişti.

Bu defa, 16 Ekim 2020 tarihinde ABD Resmi Gazetesi'nde yayımlanan ve “kristal silikon fotovoltaik pil" korunma önlemine ilişkin revizeleri içeren Başkanlık Kararında özetle; korunma önleminden çift taraflı modüllerin (bifacial modules) muaf tutulması kararının geri çekilmesi ve %30 ilave gümrük vergisi olarak başlanarak 4 yıl içerisinde her yıl %5 olarak azaltılacak verginin, 7 Şubat 2021 ve 6 Şubat 2022 dönemini kapsayan vergi oranının %18 olarak güncellenmesi hususları yer almaktadır. Anılan kararın ABD Resmi Gazetesi'nde yayımlanan nüshasına https://www.govinfo.gov/content/pkg/FR-2020-10-16/pdf/2020-23108.pdf  bağlantısından erişmek mümkündür.

5

1. KÜBA 2020 İŞ FORUMU HAKKINDA BİLGİ;

 

Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM)'den alınan bir yazıda, Küba Cumhuriyeti Ankara Büyükelçiliği'nden alınan yazıya atfen, “1.Küba 2020 İş Forumu” (First Edition of the Cuba 2020 Business Forum) etkinliğinin 8-9 Aralık 2020 tarihlerinde çevrimiçi olarak düzenleneceği belirtilmektedir.

Yazının devamında, anılan etkinliğin Kübalı ve yabancı firmalara hükümet temsilcileri, Ticaret Odaları ve Yatırım Teşvik Ajansları ile görüş alışverişi yapabilecekleri bir ortam sunduğu, Küba'nın ana ihraç ürünleri, ülkedeki iş fırsatları, dış ticaret ve yatırıma ilişkin yenilikler konusunda bilgi sağladığı belirtilmektedir.

Ayrıca, forum web sitesine (www.foroempresarial.mincex.gob.cu ) kayıt yaptırdıktan sonra Kübalı ulusal firmalar ve dış ticaret yetkilileri ile görüşmeler ayarlanabileceği ifade edilmektedir.

EK: Cuba 2020 Business Forum Davetiyesi (1 Sayfa)

6

GANA SANAL GENEL TİCARET HEYETİ, 25-29 OCAK 2021 HAKKINDA BİLGİ;

 

T.C. Ticaret Bakanlığı koordinasyonu ve Meclisimiz organizasyonu ile 25-29 Ocak 2021 tarihleri arasında Gana'ya yönelik bir Sanal Ticaret Heyeti düzenlenecek olup, Gana'dan iş insanlarının ortak bir dijital platforma davet edileceği nitelikli sanal iş görüşmeleri gerçekleştirilmesi öngörülmektedir.

Tüm dünya ile birlikte ülkemizin de içinde bulunduğu salgın ortamında, ihracatımızı tekrar canlandırmaya yönelik iş ve yatırım imkânlarının oluşturulması amacıyla düzenlenecek bahse konu Sanal Ticaret Heyetimiz Demir Ve Demir Dışı Metaller, Çelik, İnşaat Malzemeleri (Demir Çelik, Çimento Şeridi, Alçı, Seramik vb.) ve İnşaat sektörü ile bağımlı Mobilya, Kağıt ve Orman Ürünleri (Mobilya, Çelik Kapı vb.), Otomotiv Endüstrisi, Tekstil ve Hammaddeleri, Hazırgiyim ve Konfeksiyon, Makine ve Aksamları (Tarım Makineleri), İklimlendirme Sanayii, Gıda (Paketli Temel Gıdalar, Makarna, Sıvı Bitkisel Yağ, Un, Konserve Gıdalar vb.) sektörleri başta olmak üzere ilgili sektörlerde iştigal eden azami 30 firmamızın katılımları ile gerçekleşecektir.

Bahse konu sanal ticaret heyetimize katılım yukarıda belirtilen kontenjanla sınırlı olup, başvuru ve ödemeler için son tarih 16 Aralık 2020 Çarşamba günü saat 17:00'dir. Son Başvuru tarihine kadar başvuran firmalar, başvuru ve ödeme tarihlerine göre önceliklendirilecek ve azami 30 firma kontenjanının dolması halinde başvuruların alımı son başvuru tarihinden önce kapanabilecektir.

Heyete ön başvuru için https://bit.ly/3q2GXpZ internet bağlantısında yer alan başvuru formunun eksiksiz olarak doldurulması gerekmektedir. Formda belirtilen bilgiler doğrultusunda B2B Eşleştirme firması başvuran firmalara özel nitelikli iş görüşmesi yapılıp yapılamayacağına dair ön araştırma yapacaktır. Ön araştırmanın olumlu sonuçlanması durumunda firmalar e-posta yoluyla bilgilendirilecektir ve heyete kesin katılım için
organizasyon kapsamındaki B2B eşleştirme, tercümanlık, teknik altyapı, reklam & tanıtım giderlerinden oluşan 3.200.- Türk Lirası tutarındaki katılım bedelinin firmalara bildirilecek kanallar ile ödenmesi gerekmektedir.

Gana Sanal Ticaret Heyeti kapsamında;

- Heyete katılım her bir firma için azami 3 kişi ile sınırlı olup, ödemeler firma başı olarak alınacaktır.
- Heyete katılımın kontenjanla sınırlı olması sebebiyle, başvuru ve ödemelerin son güne bırakılmaması önem arz etmektedir.

- Heyete katılım, başvuru formunun doldurulup ödeme yapılması ile kesinleşmektedir.

Heyete katılım, katılımcı tarafından iptal edildiği takdirde başvuru bedeli iade edilememektedir.

Türk katılımcı listesi kesinleştikten sonra firma eşleştirme çalışması gerçekleştirilecek olup, yabancı potansiyel satın alımcılar etkinliğe davet edilecektir.

- B2B görüşmeleri esnasında katılımcı firmalarımız eşleştirme yapılan yabancı firmalarla bireysel olarak görüşecektir. İhtiyaç halinde tercümanlık hizmeti verilecektir.

Etkinlik Taslak Programı:
· 25 Ocak 2021 - Webinar (Zoom programı aracılığı ile - https://zoom.us/)
* Saat detayları netleştirildiğinde, bilgi www.tim.org.tr adresinde ve TİM mobil
uygulamasında paylaşılacaktır.

· 25-29 Ocak 2021 - İkili İş Görüşmeleri
(Zoom programı aracılığı ile - https://zoom.us/)
Ayrıntılı Bilgi:
Mehmet CESUROĞLU: mehmetcesuroglu@tim.org.tr 0212 454 04 86

7

UGANDA ALIM HEYETİ HAKKINDA BİLGİ; 

 

Türkiye İhracatçılar Meclisinden alınan Kampala Ticaret Müşavirliğimizin bir yazısında, çeşitli sektörlerde faaliyet gösteren 25 Ugandalı firma temsilcisinin 26 Kasım – 05 Aralık 2020 tarihleri arasında İstanbul'da olacağı ve firma temsilcilerinin Türk ihracatçı ve üretici firmalarımızla görüşmeyi arzu ettikleri belirtilmektedir.

Bahsi geçen alım heyetine katılmak ve detaylı bilgi almak isteyen üyelerimiz için aşağıda irtibat bilgisi yer almaktadır.

Ugandalı  Firmaların Konaklama Bilgileri:

26-28 Kasım 2020 Tüyap Palas Hotel

Cumhuriyet Mahallesi Eski Hadımköy Yolu Caddesi 9/2, 34500 Büyükçekmece/İstanbul

28 Kasım – 05 Aralık Hotel Büyük Hamit Gençtürk Caddesi No:72/74 Laleli, Fatih/İstanbul)

Görüşmeler İçin İrtibat Bilgisi:

Hassan KASOZI (+905316054216, kasozihassan1@gmail.com )

EK: Uganda Alım Heyeti Katılımcı Listesi

8

İNOVASYON FAALİYET RAPORU DUYURUSU HAKKINDA BİLGİ; 

 

Türkiye İhracatçılar Meclisinden (TİM) alınan bir yazıda, yüksek katma değerli ihracat artışı ile küresel ticaret payımızı yükseltmek için TİM tarafından inovasyona büyük önem verildiğinden bahisle, TİM İnovasyon ve Girişimcilik Akademisi çatısı altında Türkiye'nin alanındaki ilk ve en kapsamlı uluslararası etkinliği olan Türkiye İnovasyon Haftasının gerçekleştirildiği, İnoSuit Programı, İnovaLİG, İnovaTİM, TİM-TEB Girişim Evi kapsamında çalışmaların da devam ettiği bildirilmektedir.   

TİM İnovasyon Komitesi ile TİM İnovasyon ve Girişimcilik Akademisi çatısı altında sürdürülen inovasyon odaklı çalışmaları içeren ve bu yıl ilk kez yayınlanan TİM İnovasyon Faaliyet Raporuna TİM web sitesinin “Raporlar” sekmesinden ulaşılabildiği belirtilmektedir.

9

SOĞUK ZİNCİR YOLUYLA İTHAL EDİLEN DONMUŞ GIDALARA YÖNELİK YENİ DÜZENLEMELER HAKKINDA BİLGİ; 

 

8 Kasım 2020 tarihinde Çin Halk Cumhuriyeti (ÇHC) Devlet Konseyi'nin COVID-19 Önleme ve Kontrol Ortak Mekanizması Kapsamlı Çalışma Grubu tarafında yapılan açıklamada, soğuk zincir yoluyla ithal edilen donmuş gıdaların salgının olumsuz etkisinden korunması amacıyla yeni düzenlemeler getirildiği duyurulmuştur. ÇHC Gümrükler Genel İdaresi, Ulaştırma Bakanlığı ve Ulusal Sağlık Komisyonu tarafından uygulanacak dezenfeksiyon çalışma planı, duyurusu ve mezkur çalışma planı Pekin Büyükelçiliğimizden alınmakla, duyurunun bağlantısı aşağıda, gayri resmi çevirisi ekte sunulmuştur.

http://www.nhc.gov.cn/sps/s7891/202011/26b2fafc696b48e3b2dab5cdb2fd50d9.shtml

EK: Gayrı Resmi Tercüme

10

ORGANİK ÜRÜNLER AB TÜZÜK DEĞİŞİKLİĞİ HAKKINDA BİLGİ; 

 

Ticaret Bakanlığından alınan bir yazıya atfen; bilindiği üzere, organik üretim ve organik ürünlerin etiketlenmesi hakkında 834/2007/AT sayılı Konsey Tüzüğü'nü yürürlükten kaldıran 2018/848/AB sayılı Avrupa Parlamentosu ve Konsey Tüzüğü, AB Resmi Gazetesi'nin 14 Haziran 2018 tarihli ve L 150 sayılı nüshasında yayımlanmış olup, 1 Ocak 2021 tarihinde yürürlüğe girmesi öngörülmüştür.

Bu defa, 13 Kasım 2020 tarihli ve L 381 sayılı AB Resmi Gazetesi'nde yayımlanan ve bir örneği ekte iletilen 2020/1693/AB sayılı Avrupa Parlamentosu ve Konseyi Tüzüğü'nde özetle COVID-19 pandemisi sebebiyle 2018/848/AB sayılı organik üretime ilişkin yeni mevzuatın uygulama tarihi bir yıl ötelenerek 1 Ocak 2022, halihazırda eşdeğerlik tanınmış üçüncü ülkelerin eşdeğerlik tanınma süresinin dolması bir yıl ötelenerek 31 Aralık 2026 ve halihazırda üçüncü ülkelerde tanınmış kontrol kurum ve organlarının tanınma sürelerinin dolması bir yıl ötelenerek 31 Aralık 2024 olarak değiştirilmiştir.

EK: Organik Ürünler Tüzük Değişikliği

11

FUAR DUYURUSU HAKKINDA BİLGİ; 

 

Houston Ticaret Ataşeliği'nden alınan bir yazıda özetle; kara ve kıyı dışı sularda yer alan (offshore) petrol ve doğalgaz kaynaklarının keşfi, sondajı, üretimi ve çevre koruma alanında dünyanın önde gelen konferans ve sergilerinden birisi olan ve 1969 yılından bu yana her yıl mayıs ayında Houston'da düzenlenen Offshore Teknolojisi ve Konferansı Fuarının (OTC) 16-19 Ağustos 2021 tarihlerinde Houston NRG Konferans Merkezinde gerçekleşeceği bildirilmektedir.

Diğer taraftan, “Yurt Dışında Gerçekleştirilen Fuar Katılımlarının Desteklenmesine İlişkin 2017/4 Sayılı Karar” kapsamındaki desteklerden yararlanılabilmesi için, katılım sağlanacak fuarların Bakanlığımız internet sitesinde yer alan “Desteklenecek Yurtdışı Fuarlar Listeleri”nde yer alması gerekmektedir. Ancak anılan fuar halihazırda Bireysel Katılımı Desteklenen Sektörel Fuarlar listesinde yer almamakta olup, Bakanlığımız organizatörlerinin adı geçen fuara yönelik milli katılım talebi bulunmamaktadır.

12

DUBAİ WEBİNAR ETKİNLİĞİ HAKKINDA BİLGİ; 

 

T.C. Ticaret Bakanlığından alınan yazıda, T.C. Dubai Başkonsolosluğu Ticaret Ataşeliğinden alınan bir yazıya atıfla, Dubai'de yerleşik iş insanlarımızın üyesi oldukları ve ikili ticaretin artırılması amacıyla faaliyet gösteren Türk İş Konseyi tarafından "Yurtdışı Alacakların Yerel Mahkemeler (BAE) Yoluyla Tahsili" konulu bir webinarın 9 Aralık 2020 günü (Türkiye saati ile 10:00-11:00) düzenlenmesinin planlandığı ifade edilmekte ve özellikle Covid-19 salgını nedeniyle taahhütlerin yerine getirilmesinde yaşanan sorunlardan kaynaklanan ticari anlaşmazlıkların sayısındaki artış göz önüne alındığında söz konusu etkinlik detaylarının BAE'ne hali hazırda ihracat yapan ve yapmayı planlayan ihracatçı
firmalarımıza duyurulmasının faydalı olacağı ifade edilmektedir. İlgili webinara https://forms.gle/p5ugaBJaoT1uLnQC7 adresi üzerinden kayıt olunması gerekmektedir.

13

FUAR DUYURUSU - HARTUM HAKKINDA BİLGİ; 

 

Ticaret Bakanlığından alınan bir yazıda, Dışişleri Bakanlığının bir yazısına atıfla; Hartum/Sudan'da 21-28 Ocak 2021 tarihleri arasında "38. Hartum Uluslararası Fuarı"nın düzenleneceği ifade edilmektedir.