2020/186 Tarım Havzaları Üretim Ve Destekleme Modeline Göre Yaş Çay Üreticilerine Destek Hk.

Sayın Üyemiz,

Türkiye Tarım Havzaları Üretim Ve Destekleme Modeline Göre Yaş Çay Üreticilerine 2020 Yılı Yaş Çay Ürünü İçin Fark Ödemesi Desteği Yapılmasına Dair Tebliğ, 25 Kasım 2020 tarih ve 31315 sayılı Resmi Gazetede yayımlanmış olup bahse konu tebliğe https://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2020/11/20201125-14.htm linkinden erişim sağlanabilmektedir.