2020/180 7256 sayılı Kanun Uyarınca Alacakların Yapılandırılması Hk

Sayın Üyemiz,
17/11/2020 tarihli ve 31307 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren 7256 sayılı “Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılması İle Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun” kapsamında, Sosyal Güvenlik Kurumuna olan borçların yapılandırılmasına ilişkin Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığının 220/45 Sayılı genelgesi ekte sunulmuştur.

Bilgilerinize sunulur.

EK: SGK Genelgesi