2020/175 Kazbegi Sınır Kapısı Ön Beyan İşlemi Hk.

Sayın Üyemiz,
 
Ticaret Bakanlığı İhracat Genel Müdürlüğünün yazısına atfen Türkiye İhracatçılar Meclisinden alınan bir yazıda;
 
Rusya-Gürcistan sınırında yer alan ve Rusya Federasyonu ile bu ülke üzerinden transit geçişli diğer Ülkelere geçişi sağlayan Kazbegi Sınır Kapısındaki yoğunluğun sebebinin Rus makamlarından alınan bilgilere göre Avrasya Birliği üyesi ülkelere (Rusya, Kazkistan, Belarus) yapılan taşımalar için varış öncesi online olarak yapılaması gereken taşınan yüklere ilişkin ÖN BEYAN işleminin araç şöforleri tarafından yapılmamasından kaynaklandığı, taşımacılarımızın ve ihracatçılarımızın ön beyan sunulması konusunda şoförleri uyarmaları konusunda gerekli hassasiyeti göstermesinin,  kuyrukların oluşumunu engelleyici rol oynayacağı belirtilmektedir.
 
Ön Beyan, TIR Karnesi himayesinde taşınan eşya için taşıtın giriş gümrük idaresine varışından önce elektronik ortamda düzenlenen bir işlem olup, TIR Karnesi kapsamında yapılan taşımalarda kullanılmak üzere hazırlanan TIR Ön Beyan Programına (TIRCUS) https://uygulama.gtb.gov.tr/TIRCUS linkinden ulaşılabilir.
 
Kazbegi Sınır kapısında oluşabilecek kuyrukların ve beklemelerin önüne geçilebilmesini teminen, ÖN BEYAN işleminin varış gümrük idaresine varmadan doğru ve eksiksiz olarak düzenlenip karşı tarafa iletiminin sağlanması taşımacı ve ihracatçı firmalarımızın mağduriyet yaşamaması açısından büyük önem arz etmektedir.
 
Bilgilerinize sunulur.