2020/172 RF Bildirim

Sayın Üyemiz,

Tarım ve Orman Bakanlığına Rusya Federasyonu makamlarından intikal ettirilen yazıya atıfla, Ticaret Bakanlığımız İhracat Genel Müdürlüğünden alınan bir yazıda; Rusya Federasyonundan son aylarda alınan bildirim sayısının hızla arttığı ve en son alınan 8 bildirimle birlikte bildirim sayısının 310'a ulaştığı, bu durumun ihracatımızda herhangi bir kısıtlama sorununu gündeme getirmemesi için firmalarımızın konu hakkında çok daha hassas davranarak; paketleme tesislerinde azami özen göstermesi, hastalıktan ari ve kalıntısız ürün göndermeleri çok büyük önem arz etmektedir. Anılan Ülkeye ihracatta herhangi bir kısıtlama ile karşılaşılmaması ve maliyet artırıcı ilave tedbirlerin gündeme gelmemesi açısından konu hakkında hassasiyet gösterilmesi firmalarımızın menfaatine olacaktır.