2020/162 Azami Döviz Kullanım Oranları Hk.

Sayın Üyemiz,

2006/12 Dahilde İşleme Rejimi Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair İhracat 2020/10 Sayılı Tebliğ 29/05/200 tarihli ve 31139 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe girmiştir.

Bu defa, T.C. Ticaret Bakanlığı İhracat Genel Müdürlüğünce yapılan yeniden değerlendirme sonucunda bazı sektörlerin azami döviz kullanım oranlarının ekte yer alan tabloda düzenlendiği şekilde belirlenmesi, Bakanlık Makamının 05/11/2020 tarih ve
58758781 Sayılı Onayları ile uygun görülmüş olup, Onay tarihinden sonra düzenlenecek dahilde işleme izin belgelerinde bu oranlar dikkate alınacaktır.