2020/151 Çevre Etiketi Yönetmelik Taslağı Hk.

Sayın Üyemiz,
 
Türkiye İhracatçılar Meclisimiz (TİM)'den alınan bir yazıda, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Çevresel Etki Değerlendirmesi, İzin ve Denetim Genel Müdürlüğü'nden alınan bir yazıya atfen, ülkemizde ulusal çevre etiketi sisteminin kurulmasına yönelik olarak yapılan çalışmalar çerçevesinde 19.10.2018 tarihli ve 30570 sayılı Resmi Gazete'de yayınlarak yürürlüğe giren Çevre Etiketi Yönetmeliği'nin ekte yer alan genel gerekçe doğrultusunda yeniden hazırlandığı bildirilmektedir.
 
Bu kapsamda, https://ced.csb.gov.tr/taslak-yonetmelikler-tebligler-kriterler-i-476 linkinde yer alan yönetmelik taslağına ilişkin görüşlerin aynı linkte yer alan görüş bildirme formuna eklenerek 30 Ekim 2020 Cuma gününe kadar Türkiye İhracatçılar Meclisimiz (TİM)'e iletilmek üzere sonmezkaraca@dkib.org.tr adresine bildirilmesi gerekmektedir.