2020/150 RF Bildirim Hk.

Sayın Üyemiz,

Ticaret Bakanlığımız İhracat Genel Müdürlüğünden alınan 26/10/2020 tarih ve 58487548 sayılı yazıda; Tarım ve Orman Bakanlığına Rusya Federasyonu makamlarından intikal ettirilen yazıya atıf yapılarak; Rusya Federasyonu'na (RF) ihraç edilen yaş meyve ve sebze ürünlerinde Rus makamlarınca gerçekleştirilen kontroller neticesinde karantina zararlılarının tespit edildiği ve bu yıl itibarıyla Rus Makamlarından alınan bildirim sayısının 302'ye ulaştığı ifade edilmekte olup, müteakip dönemde RF'ye ihracatımızın sekteye uğramaması için gerekli tedbirlerin alınması ve ihracat işlemlerinde karantina unsurlarından ari ürün kullanılması hususunda azami hassasiyetin gösterilmesi talep edilmektedir.