2020/149 Genel Sirküler

SİRKÜLER  (2020/149)

 1. ABD / Sübvansiyon Soruşturması Hakkında Bilgi;
 2. Angola ile Tarım, Gıda ve Tekstil Sektörlerinde,B2B Video Konferans Düzenlenmesi/Tarım Alanında İşbirliği Hakkında Bilgi;
 3. Meksika / Rekabet Avantajı Hakkında Bilgi; 
 4. Randevulu Sanal Sıra (RSS) Sistemi Hakkında Bilgi;
 5. Dominik Cumhuriyeti/Anti-Damping Önlemi Hakkında Bilgi;
 6. Medikal Sektörü Sanal Fuarları Hakkında Bilgi;
 7. Tedarik Mercii - Kırgızistan Hakkında Bilgi;
 8. Kanada Anti-Damping ve Telafi Edici Vergi Soruşturmaları/Korozyona Dayanıklı Çelik Ürünler Hakkında Bilgi;
 9. Brexit Sonrası Ticaret Semineri Hakkında Bilgi;
 10. İhbir E-Bülten Çalışması - Ekim Sayısı Hakkında Bilgi;
 11. The Fource 2020 Fuarı Hakkında Bilgi;
 12. Hayvancılık Yatırımlarının Desteklenmesi İle İlgili Karar Hakkında Bilgi;
 13.  Buğday, Arpa ve Mısır ithalatında Gümrük vergilerinin 31/12/2020 tarihine kadar sıfırlandığına ilişkin Cumhurbaşkanlığı Kararı Hakkında Bilgi;
 14. Eşya Menşe Belgelerinin Sonradan İbrazına İlişkin Düzenleme Hakkında Bilgi;
 15. Yurt Dışı Lojistik Merkezlerin Desteklenmesi Kararı Hakkında Bilgi;
 16. Seyahat Kısıtlamalarına İlişkin Bilgilere Hakkında Bilgi;
 17. Menşe Belgeleri-Islak İmza Hakkında Bilgi;
 18. Brexit - Coğrafi İşaretler Hakkında Bilgi;
 19. Bangladeş'in Bazı Ürün Gruplarının İthalatında Gümrük Vergilerini Kaldırması Hakkında Bilgi;
 20. Güney Afrika Sanal Genel Ticaret Heyeti Hakkında Bilgi;

Konularını kapsayan sirkülerimiz bilgilerinize sunulmuştur.

 

1

ABD / SÜBVANSİYON SORUŞTURMASI HAKKINDA BİLGİ;

 

T.C. Ticaret Bakanlığı İhracat Genel Müdürlüğünden alınan bir yazıda; Amerika Birleşik Devletleri'nde (ABD) yerli üreticiler tarafından ülkemiz menşeli “alüminyum folyo” (certain aluminum foil) (ABD gümrük tarife cetveline göre 7607.11.3000,7607.11.6090, 7607.11.9030, 7607.11.9060, 7607.11.9090, ve 7607.19.6000.gümrük tarife istatistik pozisyonlarında yer alan) ithalatına karşı anti-damping ve telafi edici vergi soruşturmaları açılması için 29 Eylül 2020 tarihinde ABD makamlarına başvuruda bulunulmuştur.

Söz konusu başvuru neticesinde ABD Uluslararası Ticaret Komisyonu (USITC) incelemesini hemen başlatmış olup açılış tarihinden itibaren 45 gün içerisinde ön bulgularını yayımlaması beklenmektedir. ABD Ticaret Bakanlığı (DoC) ise yaptığı ön incelemelerin neticesinde 20 Ekim 2020 tarihinde soruşturmanın açılmasına karar vermiştir.

Öte yandan, ilgili taraflar soruşturma konusu ürünün kapsamına ilişkin olası görüşlerini en geç 9 Kasım 2020 tarihine kadar DoC'a sunabileceklerdir. Bununla beraber, DoC soruşturma konusu ürün ihracatını dikkate alarak soruşturma kapsamında yer alacak firmaları seçme yoluna gidebilecek olup keyfiyete ilişkin görüş bildirmek isteyen ihracatçı firmalarımızın açılış bildiriminin yayımlandığı tarihten itibaren 3 işgünü içerisinde DoC ile temasa geçmeleri gerekmektedir. Ayrıca, seçilen firmalara Bakanlık tarafından soru formları gönderilecek ve soruşturma sonucunda taraf olan her bir firmaya özgü damping ve sübvansiyon marjı hesaplanacaktır.

2

ANGOLA İLE TARIM, GIDA VE TEKSTİL SEKTÖRLERİNDE,B2B VİDEO KONFERANS DÜZENLENMESİ/TARIM ALANINDA İŞBİRLİĞİ HAKKINDA BİLGİ;

 

T.C. Tarım ve Orman Bakanlığı, Gıda ve Kontrol Genel Müdürlüğünden alınan bir yazıda; Genel Müdürlüğümüze Avrupa Birliği ve Dış İlişkiler Genel Müdürlüğü'nden gelen ilgi yazıda, Sayın Ticaret Bakanımızın Angolalı muhatabı Victor Fernandes ile gerçekleştirildiği görüşmede ele alınan konuların takibi amacıyla 4 Eylül 2020 tarihinde Luanda Büyükelçimiz Alper Ay beraberinde Ticaret Müşaviri Yasin Şeker ile Angola Sanayi ve Ticaret Bakanlığı Bakan Yardımcısı Amadeu Nunesile bir araya geldiği belirtilmektedir.

Söz konusu yazıda, iki ülke özel sektör temsilcileri arasında video-konferans şeklinde bir"B2B" etkinliğinin düzenlenmesine karar verildiği ve bu çerçevede ele alınacak üç sektörden birinin tarım olduğunun belirtildiği; söz konusu görüşmede ele alınan hususlar çerçevesinde "B2B" etkinliğine ilişkin bir ilk taslak format ve katılımcı listesinin hazırlanmasının talep edildiği; Luanda Büyükelçimizin Angola Tarım ve Balıkçılık Bakanı Antonio Francisco de Asiss ile yaptığı bir başka görüşmede Bakan Assis'in Türk firmalarının Angola'da tarım sektörüne yatırım yapmalarını ve ülkemizin Angola tarafına tarım alanında teknik eğitim sunmasını arzu ettiğinin belirtildiği; Büyükelçiliğimizce Angola tarafına eğitim, teknik, destek ve tecrübe paylaşımı faaliyetlerine dayanan somut proje önerilerinin sunulması ve firmalarımızın Angola'da tarım alanında yatırım yapmaya teşvik edilmelerinin yararlı olacağının değerlendirildiği ifade edilmektedir

Bilgilerini ve söz konusu görüşmede ele alınan hususlar çerçevesinde firmalarımızın Angola'da yatırım yapmaya teşvik edilmesi, "B2B" etkinliğine ilişkin bir ilk taslak format ve katılımcı listesinin hazırlanmasını teminen bahse konu etkinliğe katılım sağlayacak özel sektör ve firmalara duyurularak katılım sağlanma talebi olanların 24.10.2020 tarihine kadar katılımcı bilgilerinin Genel Müdürlüğümüze bildirilmesi talep edilmektedir.

3

MEKSİKA / REKABET AVANTAJI HAKKINDA BİLGİ;

 

T.C. Ticaret Bakanlığı, İhracat Genel Müdürlüğünden alınan bir yazıya atfen; Meksiko Ticaret Müşavirliği'nden alınan bir yazıda, Arcelormittal México, SA de CV"şirketinin 30 Haziran 2020 tarihli başvurusu üzerine, Meksika Ekonomi Bakanlığı tarafından Brezilya ve Rusya menşeli "karbon ve alaşımlı çelik levha” (Meksika gümrük tarife cetveline göre 7207.12.99, 7207.20.99, 7224.90.02 ve 7224.90.99 tarife kodlu) ithalatına yönelik olarak bir anti-damping soruşturması başlatıldığı belirtilmekte olup, anılan Bakanlığın ilgili kararı Ek'te yer almaktadır. Söz konusu soruşturmanın dönemi 1 Ocak - 31 Aralık 2019, zarar analizi dönemi ise 1 Ocak 2017 - 31 Aralık 2019 olarak belirlenmiştir.

4

RANDEVULU SANAL SIRA (RSS) SİSTEMİ HAKKINDA BİLGİ;

 

Ticaret Bakanlığı Risk Yönetimi, Tasfiye ve Döner Sermaye Genel Müdürlüğünden alınan bir yazıda, Kapıkule Sınır Kapısı'nın 2018 yılında günlük yaklaşık 800 ticari araç kapasitesiyle çalıştığı, özellikle Bakanlıkları tarafından Bulgar muhataplarıyla
gerçekleştirdikleri yoğun müzakereler sonucunda günlük çıkış sayılarının yaklaşık 1.100-1.200 seviyelerine ulaşmış durumda olduğu, benzer şekilde 2020 yılında modernize edilen Hamzabeyli Sınır Kapısı'nın da günlük giriş-çıkış kapasitesinin arttırıldığı, bu kapasitenin fiiliyatta işler hale getirilmesi amacıyla Bulgaristan Hükümeti ve Gümrük İdaresiyle resmî görüşmelerin devam ettiği ifade edilmektedir.

Anılan yazıda devamla, gümrük idareleri açısından işlemlerin en verimli ve en kısa sürede yürütülebilmesi için ülkemiz ihraç ürünlerini taşıyan karayolu taşımacılarının sınır kapılarından geçiş sayılarının ve sürelerinin öngörülebilir olması ihtiyacının hâsıl olduğu, artan geçiş talebi sonucunda şoförlerin bekleme süreleri ve bekleme koşullarının daha insani hale getirilmesi, yol kenarı sıralarının yarattığı toplumsal ve çevresel olumsuzlukların engellenmesi, ihracatçıların gümrük işlemlerini, sınır kapılarımızdaki yoğunluğa göre en optimal düzeyde ayarlayabilmeleri amacıyla Bakanlıkları tarafından Randevulu Sanal Sıra (RSS) Sistemi Projesi'nin hayata geçirildiği belirtilmektedir.

Bununla birlikte, tamamen dijital ortamda hızlı sıra yönetimini temin etmek üzere 15 Temmuz 2020 tarihinde başlayan pilot uygulamadan itibaren RSS Sistemi aşama aşama geliştirilerek 15 Eylül 2020 tarihinde Kapıkule Sınır Kapımızda devreye alındığı bildirilmektedir.

Öte yandan sistemin devreye alınması öncesinde ve sonrasında gerek şoförlerden gerekse lojistik sektör temsilcilerinden ve sahada çalışan personelden alınan geri dönüşlerle, tüm paydaşlarla yapılan istişarelerde ve yerinde yapılan  değerlendirme ve analizlerle, sistemin daha efektif çalışması amacıyla gerekli geliştirmelerin sürekli yapıldığı, bu doğrultuda sistemin diğer paydaş kurum ve kuruluşlar ile iç gümrük idareleri arasındaki entegrasyonuna ilişkin çalışmaların da devam ettiği ifade edilmektedir. Bu kapsamda:

· Sınır kapılarında, uluslararası geçiş belgelerinden kaynaklı beklemelerin giderilmesi için RSS'nin Geçiş Belgeleri Otomasyon Sistemi ile entegrasyonunu sağlamaya yönelik olarak Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı ve TOBB ile çalışmaların devam ettiği,

· Bulgaristan tarafında geçişlerin hızlandırılmasını teminen Kapıkule Sınır Kapısı'nın karşısında yer alan Kapitan Andreevo Sınır Kapısı'nın girişinde frigorifik TIR'lar için ayrı bir hattın oluşturulması, Hamzabeyli Sınır Kapısı'nın karşısında yer alan Lesovo Sınır Kapısı'ndaki üç peronun aktif olarak kullanılması ve Dereköy Sınır Kapısı'nın karşısında yer alan Malko Tarnovo Sınır Kapısı'nın TIR trafiğine açılması için Bulgaristan makamlarıyla görüşmeler ve Bulgaristan gümrük sahasında fiziki iyileştirmelerin devam ettiği, hususları belirtilmektedir.

RSS ile Kapıkule Sınır Kapısı'nda uygulanan sistemin diğer sınır kapıları ve iç gümrüklerimizle entegre şekilde çalışması, karayolu geçiş belgelerinin tedarik usullerinin basitleştirilmesi amacıyla Bakanlıklarınca;

· 15.10.2020 Perşembe günü saat 20:00'dan itibaren, entegrasyon çalışmaları tamamlanıncaya kadar Kapıkule Sınır Kapısı'nda RSS Sistemi üzerinden randevu verilmeyeceği,

· 15-19.10.2020 tarihleri arasında çıkışlarda randevulu araçlara öncelik verileceği,
· 19.10.2020 Pazartesi sabah saat 08:00'e kadar tüm randevulu araçların çıkışının sağlanacağı,
· 15-19.10.2020 tarihleri arasında randevusuz gelen araçların çıkışlarının, randevulu araçların çıkışını takiben kapasite kalması durumunda gerçekleştirileceği,
· 19.10.2020 Pazartesi sabah saat 08:00'den itibaren Kapıkule Sınır Kapısı'nda yerel sıra
sistemi üzerinden araçların çıkışının gerçekleştirileceği,

hususları ifade edilmekte olup, RSS Sisteminin, Ticaret Bakanlığı analizlerine uygun olarak Kapıkule Sınır Kapısı da dahil, uygun görülen sınır kapılarımızda bu yıl sonuna kadar aşamalı olarak faaliyete alınacağı belirtilmektedir.

 

5

DOMİNİK CUMHURİYETİ/ANTİ-DAMPİNG ÖNLEMİ HAKKINDA BİLGİ;

 

T.C. Ticaret Bakanlığı, İhracat Genel Müdürlüğünden alınan bir yazıya atfen; Dominik Cumhuriyeti Haksız Ticaret Uygulamaları ve Korunma Önlemleri Komisyonu (Komisyon) tarafından, ülkemiz menşeli “Demir veya Alaşımsız Çelikten Çubuklar” (7214.10.00, 7214.20.00 ve 7213.20.90 GTİP'lerinde yer alan) ithalatına karşı 13 Haziran 2011 tarihinden bu yana % 14 oranında nihai anti-damping vergisi tatbik edilmektedir. Söz konusu önlemin 1. Nihai Gözden Geçirme Soruşturması, 31 Aralık 2015 tarihinde başlatılmış olup, 30 Kasım 2016 tarihinde Dominik Cumhuriyeti makamlarınca yayımlanan nihai kararda önlemin 14 Haziran 2021'e kadar uzatılmasına karar verilmiştir.

Dünya Ticaret Örgütü Anti – Damping Anlaşması'nın 11.3 maddesine göre bir üretim dalı tarafından/adına usulüne uygun olarak yapılan bir talep üzerine veya re'sen başlatılan bir gözden geçirme soruşturması sonucunda, önlemin sona erdirilmesinin damping ve zararın devam etmesine veya yeniden meydana gelmesine yol açmasının mümkün olduğunun tespiti halinde, söz konusu önlemler uygulamada kalmaktadır. Aksi takdirde dampinge karşı vergiler, uygulanmaya başlandıkları tarihten itibaren 5 yıl içerisinde sona ermektedirler.

Komisyon tarafından mezkûr önleme ilişkin 14 Ekim 2020 tarihinde yeni bir nihai gözden geçirme soruşturması başlatılmış olup söz konusu soruşturmaya ilişkin bildirimler ve soru formlarını da içeren ilgili dokümanların İspanyolca halleri ekte yer almaktadır. Komisyonun Sayın Cumhurbaşkanımıza hitaben yazmış olduğu ve bir örneği ekli mektupta da belirtildiği üzere, soruşturmaya dâhil olmak isteyen firma, birlik veya derneklerin 14 Ekim 2020 tarihinden itibaren 15 iş günü içerisinde yazılı olarak soruşturma otoritesiyle iletişime geçerek kendilerini ilgili taraf olarak kaydettirmeleri ve yine ekte bir örneği yer alan ihracatçı soru formlarının 3 Aralık 2020 tarihi saat 15:00'e kadar doldurularak Komisyon'a tevdi edilmesi gerekmektedir.

Bununla birlikte, Bakanlığımızın “Ticaret Politikası Savunma Araçları” internet adresinde (www.tpsa.gov.tr) “Türk İhraç Ürünlerine Yönelik Uygulanan Ticaret Politikası Savunma Önlemleri” başlığı altında yer alan “TPSA Önlemlerine İlişkin Faydalı Bilgiler” Evrakın elektronik kısmındaki belgelerin ve Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) tarafından düzenlenen “Ticaret Politikası Önlemleri Soruşturmaları ve Genelleştirilmiş Tercihler Sistemi Uygulamaları Kapsamında Firmalarca Alınacak Avukatlık ve/veya Danışmanlık Hizmeti Harcamalarının Desteklenmesine İlişkin Uygulama Usul ve Esasları”nın (Usul Esaslar) incelenmesinde fayda görülmektedir.

Bahse konu dokümanlara https://bit.ly/3oeTXI6 linkinden ulaşılabilmektedir.

 

6

MEDİKAL SEKTÖRÜ SANAL FUARLARI HAKKINDA BİLGİ; 

 

Bilindiği üzere 2020 yılı itibariyle dünya gündeminde büyük oranda yer alan Covid-19 salgını sebebi ile birçok fuar ve heyet sanal ortama taşınmış bulunmaktadır. Bu kapsamda İstanbul Kimyevi Maddeler ve Mamulleri İhracatçıları Birliği (İKMİB) olarak mevcut pazarlardaki bilinirliğimizi korumak ve potansiyel pazar niteliğindeki ülkelere yönelik ihracatımızı artırmak amacı ile alt sektörlerimiz bazında çeşitli faaliyetler düzenlemeye devam etmekteyiz.

Özellikle son dönemde önemi daha çok artan medikal sektörüne yönelik olarak T.C. Ticaret Bakanlığından onay alınması ve yeterli başvuru olması durumunda, 7-13 Aralık 2020 tarihleri arasında Medikal Sektörü Sanal Fuarı düzenlenmesi planlanmaktadır. Hedef ülkelerden birçok alıcının davet edileceği Medikal Sektörü Sanal Fuarı'na katılım bedeli prefinansmanlı 1.500 USD olup, firmalarımız destek geri ödemesi beklemeyeceklerdir. Sanal fuar, Birliğimiz tarafından profesyonel destek alınarak oluşturulacak bir web sitesi üzerinden kayıt yaptıran Türk ihracatçıların sanal stantlarının, firma ve ürün bilgilerinin yer aldığı bir platform şeklinde kurgulanacaktır.

İhracatçılarımızın bu platform aracığı ile siteye kayıt yaptıran potansiyel alıcılar ile bir araya gelmesi ve randevulu/randevusuz görüşme yapabilmesi sağlanacaktır. Ayrıca Medikal Sektörü Sanal Fuarı'na katılacağını beyan eden firmalarımız için 16-19 Kasım 2020 tarihlerinde dijital olarak gerçekleştirilmesi planlanan MEDICA 2020 Fuarına katılım bedeli 1.750 € (İKMİB üyelerine uygulanan prefinansmanlı fiyat) olup, İKMİB üyesi olmayan firmalar için daha sonrasında %50'ye kadar devlet desteğinden faydalandırılmak üzere 3.500€' dur.

Bu kapsamda, söz konusu fuarlara Birliğimiz organizasyonu dahilinde katılmak isteyen üyelerinizin 26 Ekim 2020 tarihine kadar aşağıda bulunan başvuru formunu doldurmaları ve ilgili katılım bedellerini ilgili banka hesabına yatırarak dekontlarını canan.ersoy@ikmib.org.tr'ye göndermeleri gerekmektedir.

Başvuru Linki: https://tinyurl.com/medikalsanalfuarlar


Medikal Sektörü Sanal Fuarı Katılım Bedeli Ödemesi İçin Banka Hesap Bilgileri:
Alıcı Adı : İstanbul Kimyevi Maddeler ve Mam. İhr. Bir.
Banka ve Şube Adı : Vakıflar Bankası İstanbul Güneşli Şubesi
IBAN (USD) : TR70 0001 5001 5804 8012 0284 45


Medica 2020 Sanal Fuarı Katılım Bedeli Ödemesi İçin Banka Hesap Bilgileri:
Alıcı Adı: İstanbul Kimyevi Maddeler ve Mam. İhr. Bir.
Banka ve Şube Adı: Vakıflar Bankası İstanbul Güneşli Şubesi

 

7

TEDARİK MERCİİ - KIRGIZİSTAN HAKKINDA BİLGİ; 

 

T.C. Ticaret Bakanlığından alınan yazıda, Kırgızistan'ın Ankara Büyükelçiliğinden alınan bir notaya atıfla, Kırgız Cumhuriyeti Devlet Vergi Servisi'nin alkol ve tütün ürünleri için açılacak ihalelerde tedarik mercii olarak belirlendiği ve ihale şartlarına ilişkin bilgilerin Kırgız Cumhuriyeti Maliye Bakanlığı Kamu İhalesi Dairesi'nin internet sitesinden (www.zakupki.gov.kg) veya Bishkek, Chui Avenue, 219, No: 73 adresinden temin edilebileceği ifade edilmektedir.

8

KANADA ANTİ-DAMPİNG VE TELAFİ EDİCİ VERGİ SORUŞTURMALARI/KOROZYONA DAYANIKLI ÇELİK ÜRÜNLER HAKKINDA BİLGİ; 

 

İlgide kayıtlı yazılarımız konusu, ülkemiz menşeli “Korozyona Dayanıklı Çelik Ürünler” (721030, 721049, 721061, 721069, 721220, 721230, 721250, 722591, 722592,722699 GTP'li) ithalatına karşı Kanada Sınır Hizmetleri Ajansı (CBSA) ve Kanada Uluslararası Ticaret Mahkemesi (CITT) tarafından yürütülmekte olan anti-damping ve telafi edici vergi soruşturmalarına ilişkin nihai karar 16 Ekim 2020 tarihinde açıklanmıştır.

16 Ekim 2020 tarihinde CBSA'nın web sitesinde yayımlanan ve https://www.cbsa-asfc.gc.ca/sima-lmsi/i-e/cor22019/cor22019-nd-eng.html uzantısından erişilebilen nihai karar kapsamında, ihracatçılarımıza %0,4 ila %3,6 (diğerleri marjı) arasında değişen oranlarda sübvansiyon marjı ve %0 ila %26,1 (diğerleri marjı) arasında değişen oranlarda damping marjı hesaplanmıştır. Söz konusu bildirimde ayrıca, ön karara ilişkin gerekçeli kararın (statement of reasons) 15 gün içerisinde CBSA'nın web sitesinde yayımlanacağı ve CITT'in zarara ilişkin nihai kararını 16 Kasım 2020 tarihinde açıklayacağı belirtilmektedir.

9

BREXİT SONRASI TİCARET SEMİNERİ HAKKINDA BİLGİ; 

 

Ticaret Bakanlığı İhracat Genel Müdürlüğü'nden alınan bir yazıda; AB'den ayrılma (Brexit) süreci kapsamında Birleşik Krallık (BK) ile ticari ilişkilerimizin 1.1.2021 tarihine kadar Gümrük Birliği temelinde işlemeye devam edeceği, 2021 yılı itibariyle tercihli rejimin bir Serbest Ticaret Anlaşması çerçevesinde devam etmesine yönelik müzakerelerin halihazırda yürütüldüğü ifade edilmektedir.

Bahse konu yazıda devamla; tüm senaryolara hazırlıklı olunmasını teminen, STA'nın yürürlüğe girmemesi halinde ihracatçılarımızın Birleşik Krallık ile ticarette hangi uygulamalarla karşılaşacaklarına ilişkin olarak paydaşların bilgilendirilmesinin önem arz ettiği belirtilmektedir. Bu itibarla, sektör temsilcileri ile görüşmeler yapıldığı ve Bakanlığın internet sayfasında konuya ilişkin notlara yer verildiği bildirilmektedir.

Bu defa, Birleşik Krallık hükümetinin özel sektöre yönelik bilgilendirme çalışmaları kapsamında, muhtelif sektörler bazında 2021 yılında uygulanacak vergiler, teknik gereklilikler, gümrük prosedürleri gibi konuları kapsayan çevrimiçi seminerler tertip ettiği bilgisi edinildiği belirtilmektedir.

Bilgileri ve konuya ilişkin detaylı bilgi ve ücretsiz kayıt formlarına https://www.workcast.com/ControlUsher.aspx?cpak=2905552366482043&pak=2807339524439725&referrer=CHW adresinden erişim sağlanabilmektedir.

10

İHBİR E-BÜLTEN ÇALIŞMASI - EKİM SAYISI HAKKINDA BİLGİ; 

 
İstanbul İhracatçı Birliklerinden alınan bir yazıya atfen; Genel Sekreterliğimiz bünyesinde faaliyet gösteren İstanbul Hububat Bakliyat Yağlı Tohumlar ve Mamulleri İhracatçıları Birliği (İHBİR), gıda alanında uzman akademisyenlerin
değerli katkıları ile içerisinde Gıda ve Hububat Sektörü'nden güncel haberler, görseller, röportajlar ve Dünya'da yayınlanan ve referans gösterilen bilimsel kaynaklardan alıntılarla beslenecek gıda konulu makalelerin yer aldığı aylık olarak yayınlanacak “İ-HABER – İhracatın Dijital Rehberi” isimli E-Bülten projesini hayata geçirmiştir.
 

Sektörün tüm paydaşlarına, mevcut faaliyet alanları, küresel değişim ve gelişmeler, akademik ve bilimsel faaliyetler konusunda bilgilendirme, farklı bakış açısı kazandırma ve uluslararası alanda gerçekleştirilen bilimsel çalışmalara ait bulgu ve sonuçları iletmek amacıyla hazırlanan 'İHBİR E-Bülten'in başta ihracatçılarımız olmak üzere, sektörle ilgilenen akademik,sivil, üretici, sanayici, idari ve benzeri çevreler için son derece faydalı olacağına inandığımız E-Bülten'in ilk sayısının (Ekim 2020) aşağıdaki linkten erişilebilmektedir.

Bülten Linki: http://www.iib.org.tr/files/downloads/Aktuel/ihbir/EBulten.pdf

11

THE FOURCE 2020 FUARI HAKKINDA BİLGİ; 

 

Ege İhracatçı Birlikleri Genel Sekreterliğinden Birliğimize iletilen bilgide,  23-27 Kasım 2020 tarihleri arasında ülkemizin ilk sanal gıda fuarı “The Fource 2020”nin Ege İhracatçı Birlikleri Genel Sekreterliği tarafından gerçekleştirileceği belirtilmektedir.

 Anılan Fuara ilişkin başvuru formuna aşağıdaki linkten ulaşılabilmektedir.

 

Detaylı Bilgi İçin İletişim:

Fırat BOZKURT (Tarım-3 Şubesi)

thefource@eib.org.tr

0(232) 488 60 41

Başvuru İçin:

https://uye.eib.org.tr/BasvuruFormu/FormGosterme01.Asp?FormId=BBD4E91DCA4C421

 

12

HAYVANCILIK YATIRIMLARININ DESTEKLENMESİ İLE İLGİLİ KARARA HAKKINDA BİLGİ; 

 

Hayvancılık Yatırımlarının Desteklenmesi ile ilgili karara aşağıdaki linkten ulaşabilirsiniz.

https://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2020/10/20201021-4.pdf

13

BUĞDAY, ARPA VE MISIR İTHALATINDA GÜMRÜK VERGİLERİNİN 31/12/2020 TARİHİNE KADAR SIFIRLANDIĞINA İLİŞKİN CUMHURBAŞKANLIĞI KARARI HAKKINDA BİLGİ; 

 

Buğday, Arpa Ve Mısır İthalatında Gümrük Vergilerinin 31/12/2020 Tarihine Kadar Sıfırlandığına İlişkin Cumhurbaşkanlığı Kararına aşağıdaki linkten ulaşabilirsiniz.

https://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2020/10/20201021-5.pdf

14

EŞYA MENŞE BELGELERİNİN SONRADAN İBRAZINA İLİŞKİN DÜZENLEME HAKKINDA BİLGİ; 

 

20 Ekim 2020 tarihli resmi gazetede yayımlanan "Gümrük Yönetmeliği'nde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik" ile İthalatta düzenlemeyle, daha önce gümrük beyannamesi tescil edilen ve beyanname ekinde menşe şahadetnamesi bulunmadığı halde, menşe esaslı ticaret politikası önlemi veya ek mali yükümlülük gibi diğer mali yükümlülüklerin ödenmediği, eksik ödendiği veya beyan edilmediği belirlenen eşyanın menşeini belgeleyen uygun bir şahadetnamenin, 6 ay içinde gümrük idaresine ibrazına imkan sağlandı.

Yayımı tarihinden yürürlüğe girecek olan söz konusu Yönetmeliğe https://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2020/10/20201020-4.htm  adresinden erişim sağlanmaktadır.

15

YURT DIŞI LOJİSTİK MERKEZLERİN DESTEKLENMESİ KARARI HAKKINDA BİLGİ; 

 

Yurt Dışı Lojistik Merkezlerin Desteklenmesi Kararı ile ilgili Cumhurbaşkanlığı Kararına aşağıdaki linkten ulaşabilirsiniz.

https://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2020/10/20201014-9.pdf

16

SEYAHAT KISITLAMALARINA İLİŞKİN BİLGİLER HAKKINDA BİLGİ; 

 

Türkiye'den yurt dışına yapacağınız uçuşlar için ülkelerin seyahat kısıtlamalarına ilişkin bilgilere aşağıdaki link üzerinden erişim sağlayabilirsiniz.

https://www.turkishairlines.com/tr-tr/duyurular/coronavirus-salgini/seyahat-kisitlamalari/seyahat-yasagi-kalkan-ulkeler/

17

MENŞE BELGELERİ - ISLAK İMZA HAKKINDA BİLGİ; 

 

T.C. Ticaret Bakanlığı Uluslararası Anlaşmalar ve Avrupa Birliği Genel Müdürlüğünden alanında bir yazıda; Menşe ve Dolaşım Belgeleri Otomasyon Sistemi (MEDOS) üzerinden düzenlenen tercihli menşe ispat belgelerinin gümrük vizesi kutusunun 1 Temmuz 2020 tarihi itibarıyla gümrük memurlarımızca imzalanmayacağı hususu, Türkiye`nin Avrupa Birliği dışındaki diğer serbest /tercihli ticaret anlaşması ortaklarına 09.06.2020 tarihli ve 54857040 sayılı yazımızla iletilmiştir.

Konuya ilişkin olarak Ticaret Müşavirliklerimiz / Ataşeliklerimiz ile gerçekleştirilen görüşmelerde, bazı ülkelere yapılan ihracata yönelik MEDOS üzerinden düzenlenen menşe ispat belgelerinin gümrük vize kutusunun bazı gümrük idarelerimizce ıslak olarak imzalanmış olduğuna dair tespitleri paylaşılmıştır. Ayrıca bazı firmalarca Bakanlığımızdan, gümrük idarelerimizin belgeleri ıslak olarak imzalamaları yönünde taleplerde bulunulmaktadır.

MEDOS üzerinden düzenlenen belgelerin ıslak olarak imzalanmaması yönünde işlem tesis edilmesi, ilgili tüm birimlerle danışılmak suretiyle karara varılan ulusal bir uygulama olup istisnasız bir şekilde yerine getirilmesi gerekmektedir. Gümrük idarelerimizde aksi yönde bir işlem gerçekleştirildiğinin tespiti halinde gereken işlemlerin yapılmasından imtina edilmeyeceği ifade edilmektedir.

.

18

BREXİT - COĞRAFİ İŞARETLER HAKKINDA BİLGİ; 

 

Ticaret Bakanlığı İhracat Genel Müdürlüğü'nden alınan bir yazıda, Birleşik Krallık (BK) ve AB arasında gerçekleştirilen müzakereler sonucunda 31 Ocak 2020 tarihinde Brexit'in gerçekleştiği, 31 Aralık 2020 tarihinde sona ermesi öngörülen Geçiş Dönemi'nin başladığı, söz konusu dönem boyunca BK'nin, ticaret açısından AB üyesi bir ülke gibi muamele gördüğü ve AB mevzuatının BK'da uygulanmaya devam ettiği, Geçiş Dönemi sonrasında ise BK'nin, AB Tek Pazarı dışında kalacağı ve kendi mevzuatını uygulamaya başlayacağı bildirilmektedir.

Yazıda devamla, Fikri ve Sınai Mülkiyet Hakları alanında da, 1 Ocak 2021 tarihi itibariyle BK'nın AB Coğrafi İşaret sistemini terk ederek, DTÖ Ticaretle Bağlantılı Fikri Mülkiyet Anlaşması'na (TRIPs) uygun yeni bir “Coğrafi İşaret” sistemi kurmasının ve
yürürlüğe koymasının beklendiği belirtilmiş olup ülkemizle BK arasında, geçiş süreci sonrasında yürürlüğe girmesi için çalışmaları sürdürülen Serbest Ticaret Anlaşması (STA) görüşmeleri esnasında coğrafi işaretlere ilişkin olarak muhataplarımızca;

- Geçiş Dönemi sonrasında, BK'da coğrafi işaretlerin tanınmasının AB'ye benzer şekilde doğrudan başvuru veya STA benzeri uluslararası anlaşmalar aracılığıyla sağlanacağı,

- BK'ya doğrudan başvuru kapsamında ulusal ve uluslararası başvuruların 1 Ocak 2021 tarihi itibarıyla alınmaya başlanacağı; ancak, uluslararası başvurularda tescil başvurusunda bulunulan coğrafi işaretli ürün için başvuru sahibinden ürünün ulusal tescile sahip olması şartının aranacağı,

- Söz konusu doğrudan başvuruların alınması sonrasında detaylı bir inceleme sürecinin gerçekleştirileceği, anılan sürece tüm ilgili tarafların katılabileceği ve ilgili tarafların korunması istenen coğrafi işaretli ürüne BK mevzuatına aykırılığını ispatladığı sürece itiraz edebileceği,

- Uluslararası anlaşmalar aracılığıyla korunmasına karar verilecek coğrafi işaretli ürünler için ise anlaşmaya uygun şekilde ulusal mevzuata yeni maddelerin dercedilmesine ihtiyaç duyulacağı, esasen bu sürecin tüm ülkeler için standart bir süreç olduğu ve BK için bu süreçlerin en az beş ay sürmesinin beklendiği; bu bağlamda, söz konusu süreçlerin BK'daki yeni coğrafi işaret sistemine tam anlamıyla işlerlik kazandırılmadan başlatılmayacağı,

- Öte yandan, BK'nın AB mevzuatına yakın bir coğrafi işaretler mevzuatı hedeflediği;bununla beraber, uluslararası anlaşmalar ile sağlanacak coğrafi işaret haklarının koruma süresi, yaptırımları vb. konularında BK tarafından değişikliğe gidilebileceği,

- Mevcut durumda, Türkiye'nin coğrafi işaretli ürünlerinin korunmasının AB'ye yapılan doğrudan başvurularla edinilmiş olduğu ve Türkiye ile AB arasında coğrafi işaretlerin korunmasına yönelik ayrı bir uluslararası anlaşma bulunmadığı,

- Ülkemizin AB'de kayıtlı coğrafi işaretli ürünlerine ilişkin haklarının Geçiş Dönemi'nden sonra BK tarafından tanınmayacağı ve bu nedenle söz konusu hakların Geçiş Dönemi'nden sonra da BK tarafından tanınırlığının sağlanabilmesi için halihazırda AB'de tescilli coğrafi işaretli ürünlerimizin ihracatçılarımız tarafından 1 Ocak 2021 tarihi itibarıyla BK sistemine başvurularak ayrıca kayıt ettirilmesi gerektiği bildirilmiştir.

Konuya ilişkin detaylı bilgiye, https://www.gov.uk/guidance/protecting-food-anddrink-names-from-1-january-2021 internet sitesinden erişilebilmektedir.

Bu kapsamda, gerek AB nezdinde kayıtlı, gerek ilgi duyulabilecek diğer ürünler için başvuru süreci hazırlıklarının başlatılması önemli görülmektedir.

 

19

BANGLADEŞ'İN BAZI ÜRÜN GRUPLARININ İTHALATINDA GÜMRÜK VERGİLERİNİ KALDIRMASI HAKKINDA BİLGİ; 

 

Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM)'den alınan bir yazıda, Ticaret Bakanlığı İhracat Genel Müdürlüğünden alınan bir yazıya atfen, National Board of Revenue of Bangladesh (NBR)'in, 31 Aralık 2020 tarihine kadar geçerli olmak üzere ekte listesi iletilen kişisel koruyucu donanımların hammaddeleri, yüz maskeleri, yüz siperleri, tanı kitleri, dezenfektan gibi ürün gruplarının ithalatında gümrük vergisini %0 (sıfır)'a indirmiş olduğu bildirilmektedir.

Ek: Liste (4 Sayfa)

20

GÜNEY AFRİKA SANAL GENEL TİCARET HEYETİ HAKKINDA BİLGİ; 

 

T.C. Ticaret Bakanlığı koordinasyonu ve Meclisimiz organizasyonu ile 30 Kasım – 4 Aralık 2020 tarihleri arasında Güney Afrika'ya yönelik bir Sanal Ticaret Heyeti düzenlenecek olup, Güney Afrika'dan iş insanlarının ortak bir dijital platforma davet
edileceği nitelikli sanal iş görüşmeleri gerçekleştirilmesi öngörülmektedir.

Tüm dünya ile birlikte ülkemizin de içinde bulunduğu salgın ortamında, ihracatımızı tekrar canlandırmaya yönelik iş ve yatırım imkânlarının oluşturulması amacıyla düzenlenecek bahse konu Sanal Ticaret Heyetimiz Çelik, Demir ve Demir Dışı Metaller (İnşaat malzemeleri),Otomotiv Endüstrisi, Makine ve Aksamları, Elektrik Elektronik, Kimyevi Maddeler ve Mamulleri (ambalaj, endüstriyel plastikler), Tarım, Hububat, Bakliyat, Yağlı Tohumlar ve Mamulleri, Kuru Meyve ve Mamulleri Meyve Sebze Mamulleri, Su Ürünleri ve Hayvansal Mamuller, Yaş Meyve ve Sebze, Zeytin ve Zeytinyağı, Fındık ve Mamulleri sektörleri başta olmak üzere ilgili sektörlerde iştigal eden azami 25 firmamızın katılımları ile gerçekleşecektir.

Bahse konu sanal ticaret heyetimize katılım yukarıda belirtilen kontenjanla sınırlı olup, başvuru ve ödemeler için son tarih 6 Kasım 2020 Cuma günü saat 17:00'dir. Son Başvuru tarihine kadar başvuran firmalar, başvuru ve ödeme tarihlerine göre önceliklendirilecek ve azami 25 firma kontenjanının dolması halinde başvuruların alımı son başvuru tarihinden önce kapanacaktır.

Heyete ön başvuru için https://bit.ly/3oat5Jv internet bağlantısında yer alan başvuru formunun eksiksiz olarak doldurulması gerekmektedir. Formda belirtilen bilgiler doğrultusunda B2B Eşleştirme firması başvuran firmalara özel nitelikli iş görüşmesi yapılıp yapılamayacağına dair ön araştırma yapacaktır. Ön araştırmanın olumlu sonuçlanması durumunda firmalar e-posta yoluyla bilgilendirilecektir ve heyete kesin katılım için organizasyon kapsamındaki B2B eşleştirme, tercümanlık, teknik altyapı, reklam & tanıtım giderlerinden oluşan 250,00-USD tutarındaki katılım bedelinin firmalara bildirilecek kanallar ile ödenmesi ve ödemeye dair banka dekontlarının mehmetcesuroglu@tim.org.tr  e-posta adresine gönderilmesi gerekmektedir.

Güney Afrika Sanal Ticaret Heyeti kapsamında;

- Heyete katılım her bir firma için azami 3 kişi ile sınırlı olup, ödemeler firma başı olarak
alınacaktır.
- Heyete katılımın kontenjanla sınırlı olması sebebiyle, başvuru ve ödemelerin son güne
bırakılmaması önem arz etmektedir.

- Heyete katılım, başvuru formunun doldurulup ödeme yapılması ile kesinleşmektedir. Heyete katılım, katılımcı tarafından iptal edildiği takdirde başvuru bedeli iade edilememektedir. Türk katılımcı listesi kesinleştikten sonra firma eşleştirme çalışması gerçekleştirilecek olup, yabancı potansiyel satın alımcılar etkinliğe davet edilecektir.
- B2B görüşmeleri esnasında katılımcı firmalarımız eşleştirme yapılan yabancı firmalarla bireysel olarak görüşecektir. İhtiyaç halinde tercümanlık hizmeti verilecektir.