2020/139 Ormancılık Alanında Işbirliği - Venezuela Hk.

Sayın Üyemiz, 

Türkiye İhracatçılar Meclisinden alınan bir yazıya atfen; T.C. Ticaret Bakanlığından alınan yazıda, Karakas Ticaret Müşavirliğinden alınan bir yazıya atıfla, Venezuela Savunma Bakan Yardımcısı Erika Virgüez ile bir toplantı gerçekleştirildiğini, toplantıda Bakan Yardımcısının, Bolivar Eyaleti'nde 1965 yılında orduya tahsis edilen orman alanlarının ekonomiye kazandırılması için 2020 yılında bir çalışma başlatıldığını ve bu amaçla Bakanlığa bağlı bir şirket kurulduğunu, ağaçların cins, yapı ve özelliklerini belirlemek için gerekli bilimsel çalışmaların tamamlandığını ve ağaçların kesimi ve satışı için Ekososyalizm Bakanlığından gerekli izinlerin alındığını belirterek halihazırda kütük şeklinde kesilmiş ağaçların ihracatı başta olmak üzere önümüzdeki dönemde orman ürünlerinin birlikte kesimi, işletilmesi ve pazarlanması konusunda Türk firmalarla birlikte çalışma talebini ilettiği belirtilmektedir.
 
Yazıda devamla, Savunma Bakan Yardımcısının, hâlihazırda 3 bin m3'ü bilimsel adı “erisma uncinatum” ve diğer 3 bin m3'ü de başka türlerde olmak üzere toplam 6 bin m3 kütük ağacın şu anda hemen yüklemeye hazır olduğunu ve 2021 yılının ilk yarısında da 20 bin m3 kütük ağacın daha satışa hazır hale geleceğini bildirdiği ifade edilmektedir. Söz konusu alanın envanterinde bulunan ağaç türlerinin özelliklerini içeren dosya ekte yer almaktadır.
 
Girdi tedariğini çeşitlendirmek isteyen üretici/ihracatçı firmalarımız başta olmak üzere Venezuela'dan kütük ağaç ürünü almak ve orman kesimi ve ağaç ürünleri işletmeciliği alanında ülkede yatırım yapmak isteyen firmalarımızın Karakas Ticaret Müşavirliği (karakas@ticaret.gov.tr) ile irtibata geçebileceği ifade edilmektedir.