2020/128 İhracatçının Sesi Anketi

Sayın Üyemiz,

Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM)'den alınan bir yazıda, bilindiği üzere, Türk Eximbank ihracatın geliştirilmesi, ihraç edilen mal ve hizmetlerin çeşitlendirilmesi, ihraç mallarına yeni pazarlar kazandırılması, ihracatçıların uluslararası ticarette paylarının
artırılması, girişimlerinde gerekli desteğin sağlanması, ihracatçılar ve yurt dışında faaliyet gösteren müteahhitler ve yatırımcılara uluslararası piyasalarda rekabet gücü ve güvence sağlanması, yurtdışında yapılacak yatırımlar ile ihracat amacına yönelik yatırım malları  üretim ve satışının desteklenerek teşvik edilmesi amacıyla faaliyet göstermektedir. 

Ülkemizin 2023 vizyonu çerçevesinde, ekonomimizin hedefleri doğrultusunda ülkemizin güçlenmesi ve ihracatın artması büyük önem arz etmekte olup bu amaçla Türk Eximbank ve Türkiye İhracatçılar Meclisimiz (TİM) başta olmak üzere, diğer paydaşlar ile birlikte ihracat stratejimize yeni bir yön vermek ve bu ekosistemi örnek başarılı ülke modellerine benzer şekilde geliştirmek için bir dönüşüm projesi başlatılmıştır. Projenin şekillenmesi ve stratejinin belirlenmesinde ihracatçılarımızın önerileri ve katkılarından faydalanılması planlanmakta olup özellikle ihracat konusunda yaşanılan sıkıntılar ve ihracatı arttırma yönündeki beklentilerin belirlenmesi yeni stratejilerin hizmete sunulmasındaki hizmetlerin ve açılımların arttırılmasında rol oynayacaktır.

Gerçekleştirilecek dönüşüme ışık tutulması amacıyla TİM ve Türk Eximbank işbirliğinde bir anket hazırlanmıştır. Hazırlanan ankete ihracatçıların katkılarının yol gösterici olması hedeflenmekte olup, ihracatçılarımızın sesinin duyurulmasında da önemli bir fırsat yaratacağı düşünülmektedir. 

Bu kapsamda, beş ana bölümden oluşan ve “genel faaliyet bilgileri, dış ticaret bilgileri, ihracata yönelik ihtiyaç ve kısıtlar, farkındalık (finansman/Eximbank farkındalığı ve deneyimi) ihracat yapma potansiyeli” konularının yer aldığı  https://tim.org.tr/tr/anket linkinde bulunan anketin doldurulması önem arz etmektedir