Yatırım Teşviğinde Doğu Karadeniz Bölgesi İçin Pozitif Ayrımcılık

YENİ YATIRIM TEŞVİK MEVZUATINDA HÜKÜMETİMİZDEN DOĞU KARADENİZ BÖLGESİ İÇİN POZİTİF AYRIMCILIK İSTİYORUZ

Bilindiği üzere, 2009 yılında uygulamaya konulan yatırım teşvik mevzuatı ile 4. Bölge kategorisinde bulunan Bölgemize sağlanan destekler maalesef Doğu Karadeniz Bölgemiz illerine yatırımı çekememiş, yatırımın verimliliği, geri dönüş hızı ve maliyetler açısından dikkate alınan ve yatırımcı açısından daha önemli olan kriterlerin öne çıkardığı gelişmiş yöreler daha avantajlı konumda olduğu için yatırımcı bu bölgeleri tercih etmiştir. Bulunduğu coğrafyada yaşanan bir çok coğrafi olumsuzluklar, yatırım yeri yetersizliği, kamu tarafından yeterli arsa üretimi yapılamaması, alt yapı ve ulaşım sistemlerindeki yetersizlikler, maalesef Bölgemizi yatırım açısından cazip kılmamaktadır. Bu durum sonucu da, yeterli yatırımcının gelmemesi nedeniyle Doğu Karadeniz Bölgesinde işsizlik her geçen gün artarak büyüdüğü gibi, Bölge sürekli olarak göç vermektedir. Bu olumsuzluklar ve teşviklerin cazip olmaması nedeniyle, Bölge iş adamları dahi yatırım için Bölge dışına yönelmektedir. Bunun için Hükümetimizden yeni hazırlanan ve kısa süre içinde uygulamaya konulacak yeni yatırım teşvik mevzuatında Doğu Karadeniz Bölgesi için, Bölgeyi yatımcı açısından cazip kılacak ve yatırımcı açısından riskli ve maliyet artırıcı olarak görülen olumsuzlukları minimize edecek şekilde destek unsurları sağlanması gerekmektedir.

Bu kapsamda, eski yatırım teşvik mevzuatlarında uygulanan Yatırım İndirimi sisteminin yeni teşvik mevzuatı ile uygulamaya konulmasını, Avrupa Birliği taahhütleri nedeniyle destek verilmeyen sektörlerin teşvik mevzuatı kapsamına alınmasını, Bölgemizde emek yoğun ve katalizör görev üstlenecek ve Bölge içinde kümelemeyi sağlayacak na sektörlerin teşviki için belli şartlara bağlı olarak 10 yıl vergi muafiyeti sağlanması, özel üretim bölgeleri oluşturulması için özel kesime ait yatırım yapılacak arazilerin kamu tarafından satın alınarak bedava veya uzun vadeli ödeme sistemi ile yatırımcıya tahsis edilmesi gerekmektedir.

Doğu Karadeniz Bölgemizin belli sektörlerde yatırım üssü olması için bu ayrıcalıklı teşvik sisteminin uygulanması gerekmektedir. Bölgemizde düşük katma değer yaratan sektörler yerine katalizör görev üstlenecek ve ana sanayisi yanında yan sanayii de çekerek kümeleme oluşturacak gerçek sanayi yatırımlarının desteklenmesi ile coğrafi yakınlık avantajına sahip olduğumuz Avrasya ve Asya Bölgesi için Doğu Karadeniz Bölgemiz üretim üssü haline gelecektir.

Bundan dolayı ihracatçı ve sanayiciler olarak yatırım teşvik sisteminde Bölgemiz için Hükümetimizden pozitif ayrımcılık talep etmekteyiz ve değerli Bölge Milletvekillerimizi de bu işin takipçisi olmaya ve lobisini yapmaya davet ediyoruz.

Bilgilerinize arz olunur.

Ahmet Hamdi GÜRDOĞAN
Yönetim Kurulu Başkanı