YAPIMI YILAN HİKAYESİNE DÖNEN SARP SINIR KAPISI İHRACATÇIYI İSYAN ETTİRİYOR

YAPIMI YILAN HİKAYESİNE DÖNEN SARP SINIR KAPISI İHRACATÇIYI İSYAN ETTİRİYOR

*******

SARP SINIR KAPISI İNŞAATININ AĞIRDAN İLERLEMESİ İHRACATI ENGELLİYOR

İşlevsel olmaması ve ihracatı engellemesi nedeniyle Türkiye Odalar ve Borsalar Birliğinin yap-işlet-devret modeli ile yeniden yapımına karar verilen ve yılbaşında inşaatına başlanan Sarp Sınır Kapısının; yapımını üstlenen müteahhit-yüklenici firmanın işi ağırdan alması ihracatçıyı isyan noktasına getirdi. Müteahhit firmanın yılın başında, Gümrük ve Ticaret Bakanımız Sayın Bülent TÜFENKÇİ başkanlığında Sarp Sınır Kapısında tüm Bölge illeri sivil toplum başkanları ve mülki idare amirleri ile yapılan toplantıda vermiş olduğu söz ve taahhütte; kapının en az %50 lik kısmının ve en az bir geçiş peronunu Haziran 2017 ayı sonuna kadar tamamlamayı taahhüt etmesine rağmen, bu taahhüdün yerine getirilmemesi nedeniyle ve inşaatın çok yavaş ilerlemesi nedeniyle bu aylarda yaşanan yoğun turizm faaliyetlerinden dolayı, iş adamlarımız kapıda 5 saat kavurucu sıcaklar altında kuyruklarda beklemek zorunda kalmaktadır. Defalarca ihracatçılarımız ve iş adamlarımız tarafından dile getirilerek ortalama olarak Gürcistan Gümrüğünden en yoğun dönemlerde dahi pasaport kontrollerinin çok seri bir şekilde 4 dakikalık zaman süresince yapıldığını, bundan dolayı da, Sarp Sınır kapımızdaki sisteminde aynı Gürcistan tarafındaki işlevsellikte yapılmasını önermemize rağmen, maalesef bu serzenişler dikkate alınmamış ve kapı eski hantal planında yapımının sürdüğü görülmektedir. Duruma isyan eden ihracatçılarımız bu kafa ile kapının bırakın 2017 yılı sonunda tamamlanmayı, 2018 yılı sonunda kapının tamamlanmasının dahi zor olacağını ifade etmektedir. Kavurucu sıcaklar altında Ülkesine giriş yapmak ve ülkesinden iş için işyerine, ihraç ürününün teslimini yapmak her gün için 5-6 saat pasaport kuyruğunda bekletilmeyi Türkiye Cumhuriyetimizin büyüklüğüne yakıştırılamayan iş adamlarımızın, aynı işlemin Gürcistan tarafında en fazla 4 dakika içinde yerine getirildiğini ifade etmektedir. İş adamları; bir ülkenin imajının kapıdan giriş yapar iken insanların kafasında şekillendiğini, ancak bu durumun hiç bir yetili tarafından idrak edilemediğini ifade ederek, Ülkemize giriş için 5-6 saat ayakta kuyrukta bekletilen yabancı ülke vatandaşlarının Ülkemize karşı olumsuz imaj edinmelerini ve bunu da dile getirmeleri kendilerini üzdüğünü ifade erek, bu duruma bir an önce el atılmasını ve günümüz teknoloji ile 6 ayda çok büyük projelerin tamamlanabildiği durumu dikkate alınarak inşaatın derhal yetkin bir müteahhite verilmesini talep etmektedir.

Sarp Sınır kapısından giriş – çıkış yapan iş adamları ve ihracatçılar 6 aylık süre içinde inşaatta taahhüt edilen işlerin % 20'lik kısmının dahi yapılamadığı gibi, yapılan gözlemlerde projenin dışına çıkılarak, Gürcistan tarafındaki işlevsellikte giriş çıkış peronlarının yapılmadığını, Gümrük sahası içinde yaşanabilecek bir olumsuzlukta acil çıkışı gerektiren acil çıkış kapısı ve peronlarının olamadığını, yapımından vazgeçildiğini, müteahhit-yüklenici firmanın kapı sahasını mümkün olacak en maksimum düzeyde deniz ve kara taraflarında genişletme sözü vermesine rağmen bunu yapmadığını, en geç Haziran 2017 ayı sonunda bir çıkış peronunun tamamlanarak giriş-çıkışların sorun yaşanmadan devam edebileceği taahhüdünü vermesine rağmen bunun yerine getirmediğini belirterek bu duruma ivedilikle yetkililerin müdahale ederek, kapıda yaşanan bu geçiş sorununa çözüm bulunmasını talep etmektedir. İhracatçı – iş adamlarımız kapıdaki bu sorunların çözümünde canla başla çalışan tek kişinin Sarp Sınır Kapısı Mülki İdare Amiri Vali Yardımcısı Mehmet Ali ÖZTÜRK'ün olduğunu ve iş adamlarının kapıdaki her sorunlarına çözüm üreterek, 24 saat kapıda çalıştığını ve kendisine minnettar olduklarını ifade ederek, kapıda bu Vali Yardımcımızın bulunmasının büyük şans olduğunu belirtmektedir.

Son aylarda turizm mevsimi olması nedeniyle Sarp Sınır Kapısında yaşanan yoğunluk yanında, Orta Asya Bölgesine yapılan taşımların artması ve Rusya ile yaşanna sorunun çözülmesi nedeniyle yoğun olarak Gürcistan üzerinden transit geçişli Kazbegi-Verhni Lars karayolu kapısının kullanıma başlanması ile Sarp Sınır Kapının yolcu ve araç geçiş trafiğinin 4 katına çıktığını, ancak kapıdaki bu inşaatın ağırdan ilerlemesi ihracatımızı çok büyük oranda olumsuz olarak etkilemeye başladığını, daha önce ortalama 1-3 günde teslimi yapılabilen ihraç ürünlerinin şu anda kapıdaki kuyruk nedeniyle 7 güne çıkması, bir çok ihracatçımızın müşterileri ile son yaşaması nedeniyle müşterilerin başka ülkelerden ürün temin etmeye yönelmiştir.

Bundan dolayı, ihracatçımızın – iş adamlarımızın bu mağduriyetine ve serzenişine kulak verilerek yetkili makamların Sarp Sınır Kapısı yapımına müdahale edilerek, giriş-çıkışlarda yaşanan kuyruklarda 5 saat bekleme olayının son bulması ve yapımı üstlenen firmanın inşaatı hızlı bir şekilde ve kapının işlevselliğini arttıracak şekilde genişleme şartlarını yerine getirerek inşaatı en geç yılsonuna kadar tamamlamasının sağlanması.

Bilgilerinize saygılarımla sunulur.

Ahmet Hamdi GÜRDOĞAN
Yönetim Kurulu Başkanı