Toplu İş İlişkileri Kanun Tasarısı

TBMM GÜNDEMİNDE BULUNAN YENİ SENDİKALAR YASASININ İŞ BARIŞINI BOZAN DEĞİL, İŞÇİ VE İŞVERENİ BARIŞÇIL BİR ORTAMA TAŞIYAN YASA OLMASINI TALEP ETMEKTEYİZ.

Türkiye Büyük Millet Meclisinin önemli gündem maddelerinden biri olan "Toplu İş İlişkileri Kanun Tasarısı”nın Avrupa Birliğinde sendikalar hegemonyasının iş dünyasını ne hale getirdiği dikkate alınarak, Türkiye gerçeklerinde, belli bir kesimin isteğini ve hegemonyası sağlayan değil işveren ve işçiyi mutlu eden ve iş barışını sağlayan bir yasa olarak çıkmasını talep etmekteyiz.

Avrupa Birliği'nin bugünkü ekonomik sorunlarının ve Yunanistan'ın göz göre göre batma noktasına gelmesinin en önemli nedenlerinden biri olan bu ve benzer yasaların, sendika dayatmalarıyla ve AB normlarına uyum sağlama uğruna çıkarılması, iş barışına büyük darbe vuracaktır.

Ayrıca, işverenin göz ardı edildiği bu tasarının kanunlaşmasıyla aynı iş yerinde farklı sendika mensupları arasında hizipleşmenin artması ve dolayısıyla iş veriminin düşmesi kaçınılmaz olacak, iş barışı bozulacak, üretim ve yatırımlar olumsuz etkilenecek, binbir güçlükle yaşam mücadelesi veren KOBİ'lerimizin rekabet gücü daha da azalacaktır.

Avrupa'daki kötü örneklerin göz önünde olmasına rağmen, baskı ve lobi faaliyetleriyle iş dünyasını sendika hegemonyası altına sokmaya çalışan bu düzenlemenin bir an önce gözden geçirilerek gücün orantılı şekilde dağıtılması, İşçi ve işveren arasında dengeli bir örgütsel yapının oluşturulması gerekmektedir.

Bu bağlamda, Devlet büyüklerimiz ve yetkililerden talebimiz, tasarının, İşçi işveren ilişkilerinde barışçıl ortamı tesis ederek, sendikaların iş barışını bozucu ve işvereni tehdit edici eylemlerinin önüne geçecek ve ülke menfaatleri ile ülke gerçekleri doğrultusunda ortak bir buluşma noktası sağlayacak şekilde yeniden yapılandırılması ve işçiyi korumaya çalışırken işvereni göz ardı etmekten kaçınılmasıdır. Unutulmamalıdır ki işveren olmazsa hakkı korunacak işçi de kalmaz.

Bilgilerinize arz olunur.

Ahmet Hamdi GÜRDOĞAN
Yönetim Kurulu Başkanı