ŞİRKETLERDE PRATİK STRATEJİK YÖNETİM UYGULAMALARI SEMİNERİ hk.

TRABZON GİRİŞİM EVİNDEN İHRACATÇILARA

"ŞİRKETLERDE PRATİK STRATEJİK YÖNETİM UYGULAMALARI”

EĞİTİMİ

Trabzon'da faaliyet gösteren TİM-TEB-DKİB Girişim Evi ve Doğu Karadeniz İhracatçılar Birliği müşterek organizasyonunda; 2 Mart 2017 tarihinde bölge ihracatçılarına yönelik olarak "Şirketlerde Pratik Stratejik Yönetim Uygulamaları” konularında eğitim semineri düzenledi.

Girişimcilerin iş fikirlerin hayata geçirilmesi, bulunduğu il genelinde girişimci işletmelerin geliştirilmesi, güçlendirilmesi ve bunlara ait inovatif iş fikirlerinin hayata geçirilmesi ve yenilikçi ürün geliştirilmesi vb. konularında danışmanlık hizmeti verilmesinin yanısıra, işletmelere kurumsallaşma yönünden gelişim ve eğitim hizmetlerinin sağlanması konularında hizmet vermek amacıyla görev yapan "Girişim Evleri”, Doğu Karadeniz İhracatçılar Birliği destekleri ile Trabzon'da da 2016 yılında kuruluşu tamamlanarak faaliyete başlamasını müteakiben bölgede girişimci ve ihracatçılara yönelik ihtiyaç duyulan eğitim programlarını etkin bir şekilde sürdürmektedir.

Konu hakkında değerlendirmelerde bulunan DKİB Başkanı Ahmet Hamdi GÜRDOĞAN;

TİM- Türkiye İhracatçılar Meclisi & TEB -Türkiye Ekonomi Bankası ve İhracatçı Birlikleri (TİM-TEB-DKİB) müşterek organizasyon ve sponsorluğunda kurulup faaliyet gösteren Girişim Evinin Trabzon'da kurulması konusunda yürüttükleri çalışma ile 2016 yılında Trabzon'da kurulan ve Trabzon Teknoloji Geliştirme Bölgesinde faaliyet gösteren TİM-TEB-DKİB Trabzon Girişim Evinin, girişimcilerin iş fikirlerinin hayata geçirilmesi, yeni ürün tasarlanması ve yüksek teknolojili ürün geliştirilmesi konularında girişimci ve ihracatçılara yönelik danışmanlık eğitimi hizmetlerini etkin bir şekilde sürdürdüğünü ifade ederek, Girişim Evinin girişimcilere yönelik bu hizmetlerinin yanında, Birlikleri ile de yapılan işbirliği ile ihracatçılarımıza ihtiyaç duyduğu her alanda eğitim verdiklerini ve bu faaliyetlerinin de her ay düzenli olarak yerine getirildiğini ifade ederek,

Bu kapsamda da, 2 Mart 2016 tarihinde ihracatçı işletmelerimizin kurumsallaşma alanında ihtiyaç duydukları "Şirketlerde Pratik Stratejik Yönetim Uygulamaları” konularında verdikleri eğitim seminerine ihracatçıların oldukça ilgi duyduğunu ve bunun için de yıl genelinde eğitim ve danışmanlık faaliyetlerine devam edileceğini belirtti.

Bu çerçevede, Girişim Evi Danışmanlarından Sayın Taner BALTACI tarafından aktarılan ve "Stratejik Yönetime Geçişteki 7 Temel Görev, Şirketlerde Problemlerin Göstergeleri, Şirketlerde Kurumsallaşma ve Gelişmenin Göstergeleri, Stratejik Yönetimde Farklı Yaklaşımlar, Stratejik Planlamanın İş Akışı, GZFT (Güçlü, zayıf Yönler ve Fırsatlar, Tehditler) Analizi, GZFT Analizinden Stratejik Açılımlar ve Stratejik Planlama Hedefler Ağı” gibi konuların ele alındığı bahsekonu seminere katılan firma yöneticileri ve temsilcileri, işletmelerinde stratejik yönetim metotlarını kolaylıkla uygulamaya alabilecek şekilde bilgi ve farkındalık kazanmış olup anılan seminerler serisine önümüzdeki aylarda devam edilecektir.

Ahmet Hamdi GÜRDOĞAN
Yönetim Kurulu Başkanı