RUSYA FEDERASYONU'NA YENİ TRANSİT GEÇİŞ KARAYOLU AÇILIYOR

İhracatçılar olarak 2023 yılında Ülkemiz için belirlediğimiz 500 Milyar Dolarlık ihracat hedefimize ulaşabilmemizde hiç şüphe yok ki lojistik ve yeni ulaşım güzergahlarının büyük önemi bulunmaktadır. Bugün için dünya genelinde yükselen ekonomilere bakıldığında büyüme performansı açısından sürekli güçlenen Rusya ve bu hinterlanda bulunan Türk Cumhuriyetleri ve diğer Orta Asya Ülkeleri gelecekte en önemli ihraç pazarlarımız arasında yer alacaktır. Bundan dolayı bu ülkelere yönelik ulaşım alt yapısı ve alternatif ulaşım güzergahlarının şimdiden geliştirilmesi büyük önem ihtiva etmektedir. 

Bu amaç çerçevesinde Doğu Karadeniz İhracatçılar Birliği olarak özellikle Rusya ve hinterlandı Ülkelere yönelik ihracatımızda yaşanan ulaşım altyapısındaki yetersizliklerden kaynaklanan sorunlarının bir an önce çözüme kavuşturulması amacıyla alternatif ve elverişli ulaşım güzergâhlarının araştırılması ve dış ticarette kullanımının sağlanması yönünde çeşitli çalışmalarımız bulunmaktadır.

Yürütülen bu çalışmalar dahilinde İhracatçılarımızdan da gelen talep ve görüş önerilerde dikkate alınarak gerçekleştirilen araştırmalar kapsamında tespit edilen alternatif limanların açılması ve yeni karayolu güzergahlarının geliştirilmesine yönelik çeşitli önerilerimiz Resmi mercilere intikal ettirilmiştir.

Bu kapsamda öncelikli olarak Ülkemizin hedef pazarı arasında bulunan  Rusya Federasyonu'na yönelik ulaşımın daha elverişli hale getirilmesi yönünde  sınır komşumuz bulunan Gürcistan üzerinden Rusya Federasyonu'na karayolu ile geçişleri sağlayacak alternatif Kazbegi-Yukarı Lars-Verhni  sınır kapsının açılması yönünde Ekonomi Bakanlığımız ile koordinasyon içinde gerçekleştirilen çalışmalar çerçevesinde yapılan görüşmelerden olumlu sonuç alınmış bulunmaktadır.

Son gelişmeler Ekonomi Bakanlığımız koordinasyonunda Birliğimizce yürütülen çalışmalar kapsamında Gürcistan üzerinden Rusya Federasyonu'na transit karayolu  ile geçişi sağlayacak Kazbegi -Verhni Lars sınır kapısının açılacağını müjdeler niteliktedir. 

Tarihi İpekyolu'na alternatif olabilecek hatta daha da rantabl olduğu düşünülen yeni transit geçiş güzergahındaki Kazbegi-Yukarı Lars-Verhni kapısının açılması ile ihracatçı ve lojistik firmalarımız  diğer alternatiflere oranla daha kısa sürede ve daha düşük maliyetle Gürcistan üzerinden Rusya Federasyonu'na karayolu ile ulaşma imkanı bulacaktır.

Söz konusu güzergah, firmalarımıza ayrıca Rusya Federasyonu Mahackale kentinden Hazar denizi üzerinden feribotla Türkmenistan,  Kazakistan ve  Hindistan ve Çin gibi ülkelere daha kısa sürede ulaşım imkanı sağlaması açısından da önemli avantajlar sunmaktadır.

Böylelikle, Rusya Federasyonu'na karayolu ile Gürcistan üzerinden transit geçişimizi sağlayacak Kazbegi-Yukarı Lars-Vehni kapısının açılması ile sözkonusu kapı üzerinden ihracatçılarımızın daha kısa sürede Rusya ve hinterlandı Türk Cumhuriyetleri ve Orta Asya Bölgesine ulaşımı sağlanmış olacaktır.

Ahmet Hamdi GÜRDOĞAN
Yönetim Kurulu Başkanı