NİSAN 2016 AYI BÖLGE İHRACAT RAKAMLARI

DOĞU KARADENİZ BÖLGESİ İHRACATINDAKİ DÜŞÜŞ DEVAM EDİYOR..

Genel Sekreterliğimiz yetki alanında bulunan Doğu Karadeniz Bölgesi Trabzon, Rize, Artvin ve Gümüşhane illerinden 2016 yılının Ocak-Nisan dönemini kapsayan ilk dört aylık dönemde 462.516.387 $ tutarında ihracat gerçekleşmiş olup, gerçekleşen ihracatımızda bir önceki yılın aynı dönemine (2015 yılı Ocak-Nisan dönemi ihracatı 525.038.953 $ olarak gerçekleşmiştir) göre % 12 oranında bir düşüş yaşanmıştır. 2016 yılı Ocak-Nisan döneminde Bölgemizden gerçekleşen ihracatın iller bazında dağılımı ise;

İl Adı

2015 ($)

Ocak-Nisan

2016 ($)

Ocak-Nisan

Değişim

(%)

Trabzon

429.143.046

399.981.937

-7

Rize

73.434.248

43.758.150

-40

Artvin

22.461.658

18.762.410

-16

Gümüşhane

0

13.890

100

TOPLAM

525.038.953

462.516.387

- 12

 

 olmuştur.

Trabzon, Rize, Artvin ve Gümüşhane illerimizden 2016 yılı Ocak-Nisan dönemi ihracatının ürün sıralamasında; bir önceki yılın aynı dönemine oranla % 0,3 düşüşle 323.550.548 USD tutarında ihracatla Fındık ve Mamulleri birinci sırayı, % 34 oranındaki düşüşle 56.634.752 USD tutarındaki ihracatla Yaş Meyve Sebze Ürünleri ikinci sırayı ve % 48 oranındaki düşüşle 27.723.480 USD tutarındaki ihracatla da Madencilik ürünleri üçüncü sırayı almaktadır.

Bölgemizden 2016 yılı Ocak-Nisan döneminde 93 farklı ülkeye ihracat yapılmış olup, en fazla ihracat yapılan ilk 5 ülke ise sırasıyla; İtalya, Gürcistan, Fransa, Almanya ve Polonya olmuştur. En çok ihracatımızın yapıldığı bu ülkelerden de İtalya'ya % 133 ve Gürcistan'a % 13 düzeyinde bir artış yaşanmasına rağmen yakın bir zamana kadar ana ticaret partnerlerimiz olan ülkelerden Almanya'ya yapılan ihracatta % 21 ve Rusya Federasyonu'na yapılan ihracatta ise % 72 oranında düşüş yaşanmıştır.

Bölgesel pazarlarda küresel boyuttaki sorunlara bağlı yaşanan talep daralması yanında, özellikle yaş meyve sebze sektörümüzün alternatif pazarlara hızlı bir şekilde odaklanamamasından kaynaklanan ihracat düşüşün önümüzdeki aylarda devam edeceği maalesef öngörülmektedir. Bundan dolayı lokal olarak yaşanan sorunların çözümü yanında, gerek bürokrasi alanında yaşadığımız sorunlar ve gerekse maliyet noktasında ve finansman imkanlarına erişimde yaşanan sorunların ivedilikle çözüm bekleyen sorunlar olduğunu belirtmek gerekmektedir.

Özellikle yaş meyve sebze sektöründe faaliyet gösteren firmalara bankaların yaptığı yoğun baskı ile vadesi dolmayan kredilerin geri çağrılması, kredilere yapılanma yapılmaması ve yeni kredi verilmemesine çözüm bulunmaması sektörü her geçen gün daha da zor duruma sokmaktadır. Komşu Ülkelerden Gürcistan'da ihraç yüklü taşıtlar ve geri dönüş yapan taşıtlara uygulanan katı kurallar ve mesnetsiz ceza uygulamalarına hala çözüm bulunmaması Bölge ihracatımızda yaşanan düşüşün en başta gelen nedenleridir. Bahsekonu sorunlar ihracatın önünde aşılması aciliyet arz eden sorunlar olması nedeniyle ihracatçılarımız yetkililerden acil çözüm ve destek beklenmektedirler.

Ancak, bölgesel ve konjonktürden kaynaklanan bütün zorluklara rağmen Doğu Karadeniz İhracatçılar Birliği olarak var olan potansiyelin ve imkânların en verimli şekilde değerlendirilmesine ve geliştirilmesine yönelik faaliyetlerimiz devam etmektedir. Bu çerçevede, Birlik olarak yaptığımız çalışmalar kapsamında Bölge ihraç pazarlarımızın çeşitlendirilerek ihracatçılarımızın alternatif pazarlara yönlendirilmesi amacıyla 21-26 Mayıs 2016 tarihleri arasında İran'a düzenleyeceğimiz sektörel ticaret heyeti programı ile İran pazarına yoğunlaşarak, ihracatımızda yaşanan kayıpların telafi edilmesine ve eskiden olduğu gibi İran'la dış ticaret koridorunun yeniden tesis edilerek Bölge ihracatçılarımızın bu pazardan azami oranda pay almasına katkıda bulunmaya gayret sarf edeceğiz.

Bilgilerinize saygılarımla sunulur.

Ahmet Hamdi GÜRDOĞAN

Yönetim Kurulu Başkanı