MAYIS 2017 AYINDA DOĞU KARADENİZ BÖLGESİNDEN GERÇEKLEŞEN İHRACAT RAKAMLARI

DOĞU KARADENİZ BÖLGESİNDEN GERÇEKLEŞEN 5 AYLIK İHRACATTA MEVSİMSEL DURGUNLUK

*****

Rusya Federasyonu'na İhracatımız

Tekrar Yükselişte

Genel Sekreterliğimiz yetki alanında bulunan Doğu Karadeniz Bölgesi Trabzon, Rize, Artvin ve Gümüşhane illerinden 2017 yılının ilk 5 ayında (Ocak-Mayıs) 586.455.494 USD $ tutarında ihracat gerçekleşmiş olup, gerçekleşen ihracatımızda bir önceki yılın aynı dönemine (2016 yılı ilk 5 ay ihracatı 608.455.494 USD $ olarak gerçekleşmişti) göre % 3,5 oranında bir düşüş yaşanmıştır. 2017 yılı ilk 5 ayı ayında Bölgemizden gerçekleşen ihracatın iller bazında dağılımı ise;

İl Adı

Ocak-Mayıs

2016 ($)

Ocak-Mayıs

2017 ($)

Değişim

(%)

Trabzon

512.596.929

481.106.864

-6,14

Rize

63.537.414

63.446.388

-0,14

Artvin

25.120.368

21.663.073

-13,76

Gümüşhane

7.200.782

20.635.378

186,57

TOPLAM

608.455.494

586.851.703

-3,55

olmuştur.

İhracatın iller bazında dağılımında Trabzon ili ihracatında % 6,1, Rize ili ihracatında % 0,1 ve Artvin ili ihracatında % 13,8 oranında düşüşler yaşanırken Gümüşhane ili ihracatında % 187 oranında bir artış yaşanmıştır.

İl ihracatlarında yaşanan düşüşün en önemli nedeni, tarımsal ürün grubundaki ürünlerin başta fındık olmak üzere birim fiyatlarında bir önceki döneme oranla yaşanan düşüşten kaynaklanmaktadır.

Gümüşhane ilimiz ihracatında görülen yüksek oranlı ihracat artışının nedeni ise; İl'den bu yıl önemli miktarda artış gösteren madencilik ürünlerinin ihracatında görülen artış yanında, uluslararası piyasalardaki metal fiyatlarındaki yükseliş trendi ihracatta da önemli artışa neden olmuştur.

Trabzon, Rize, Artvin ve Gümüşhane illerimizden 2017 yılı ilk beş ayında gerçekleşen ihracatın ürün sıralamasında; bir önceki yıla oranla % 10,41 düşüşle 366.766.992 USD tutarında ihracatla Fındık ve Mamulleri birinci sırayı, % 22,6 oranındaki artışla 89.040.055 USD tutarındaki ihracatla Yaş Meyve Sebze Ürünleri ikinci sırayı ve % 28,8 artışla 60.844.886 USD tutarındaki ihracatla da Madencilik ürünleri üçüncü sırayı almaktadır.

Bölgemizden 2017 ilk beş ayında 101 farklı ülkeye ihracat yapılmış olup, en fazla ihracat yapılan ilk 5 ülke ise sırasıyla; İtalya, Fransa, Almanya, Gürcistan ve Rusya Federasyonu olmuştur. En çok ihracatımızın yapıldığı bu ülkelerden; Ülkelerimiz arası normalleşen ilişkiler sonrasında Rusya Federasyonu'na ihracatımızda % 87 gibi yüksek oranlı bir artış yaşanırken diğer ülkelere olan ihracatımızda çok fazla bir değişim yaşanmamakta ve bir kısmında ise kısmi düşüşler görülmektedir.

Mevsimsel fiyat hareketlerinden kaynaklı görülen bu düşüşün önümüzdeki aylarda tekrar artış trendine döneceğini ummaktayız.

Bilgilerinize saygılarımla sunulur.

Ahmet Hamdi GÜRDOĞAN
Yönetim Kurulu Başkanı