MAYIS 2016 AYI BÖLGE İHRACAT RAKAMLARI BASIN BÜLTENİ

DOĞU KARADENİZ BÖLGESİ İHRACATI

2016 YILI İLK 5 AYINDA %9,7 ORANINDA DÜŞTÜ

Genel Sekreterliğimiz yetki alanında bulunan Doğu Karadeniz Bölgesi Trabzon, Rize, Artvin ve Gümüşhane illerinden 2016 yılının Ocak-Mayıs döneminde 602.599.275 $ tutarında ihracat gerçekleşmiş olup, gerçekleşen ihracatımızda bir önceki yılın aynı dönemine (2015 yılı Ocak-Mayıs dönemi ihracatı 667.240.864 $ olarak gerçekleşmiştir) göre % -9,7 oranında bir düşüş yaşanmıştır. 2016 yılı Ocak-Mayıs döneminde Bölgemizden gerçekleşen ihracatın iller bazında dağılımı ise;

İl Adı

2015 ($)

Ocak-Mayıs

2016 ($)

Ocak-Mayıs

Değişim

(%)

Trabzon

544.094.631

514.414.446

-5,5

Rize

94.389.269

63.048.079

-33,2

Artvin

28.756.964

25.122.860

-12,6

Gümüşhane

0

13.890

100,0

TOPLAM

667.240.864

602.599.275

-9,7

 

 olmuştur.

Trabzon, Rize, Artvin ve Gümüşhane illerimizden 2016 yılı Ocak-Mayıs dönemi ihracatının ürün sıralamasında; bir önceki yıla oranla % 5 artışla 411.065.813 USD tutarında ihracatla Fındık ve Mamulleri birinci sırayı, % 43 düşüşle 72.636.803 USD tutarındaki ihracatla Yaş Meyve Sebze Ürünleri ikinci sırayı ve %43 düşüşle 39.525.350 USD tutarındaki ihracatla da Madencilik ürünleri üçüncü sırayı almaktadır.

Bölgemizden 2016 yılı ilk beş ayı olan Ocak-Mayıs döneminde 101 farklı ülkeye ihracat yapılmış olup, en fazla ihracat yapılan ilk 5 ülke ise sırasıyla; İtalya, Gürcistan, Fransa, Almanya ve Polonya olmuştur. En çok ihracatımızın yapıldığı bu ülkelerden de İtalya'ya % 149, Gürcistan'a %14, Fransa'ya %14 ve Polonya'ya %18 oranında artış yaşanmasına rağmen Almanya'ya %28 ve Rusya Federasyonu'na yönelik ihracatımızda % 80 oranında düşüş yaşanmıştır.

Ülkemiz geneli ihracatımızın düşüş seyrine bağlı olarak Bölge ihracatımızda da düşüş aynen devam etmekte olup, küresel boyutta ekonomide yaşanan sıkıntılara bağlı olarak yaşanan bu düşüş trendinin, Bölgemiz ihraç pazarlarında var olan sorunların da ilavesi ile düşüş trendi her geçen gün artarak devam etmektedir. Bu noktada, özellikle geleneksel ihraç pazarlarımızda yaşanan sorunlar nedeniyle ihracatçılarımızın alternatif pazarlara yönelmesinde ve teşvik edilmesinde maliyet arttırıcı unsurlarda ihracatçılarımıza destek verilmesi ve finansmana erişimde bankalardan kaynaklı sorunlar çözümü büyük önem arz etmektedir.

Özellikle nakliye maliyetleri ve havayolu nakliyesinde ihracatçılarımıza destek verilmesi ihracatçılarımızın alternatif pazarlara açılmasına büyük katkı sağlayacaktır. İhracatçılarımızın kredi kullanımında teminat sağlamada yaşanan sıkıntılar, ipotek verilecek gayrı menkul veya taşınmazların gerçek değerinin çok çok altında değerlemeye tabi tutulması ihracatçılarımızın kredi kullanımı için teminat temininde sıkıntılar yaşanmasına neden olmaktadır. Bunun yanında, İran'a yönelik ambargonun kalkmış olmasına rağmen, hala Ülkemizdeki bankaların ihraç bedeli dövizlerin transferinde sorun çıkarmaları, döviz transferi yapmakta kaçınmaları ihracatçılarımızın en çok şikâyet konusu yaptıkları sorunların başında yer almaktadır. Bundan dolayı, bu alanlarda yaşanan sorunların çözüme kavuşturulması ve bürokrasi ayağında yaşanan sorunların giderilmesi ihracatımıza sıfır maliyetle önemli bir katkı sağlayacaktır.

Bilgilerinize saygılarımla sunulur.

Ahmet Hamdi GÜRDOĞAN
Yönetim Kurulu Başkanı