MART 2017 AYINDA DOĞU KARADENİZ BÖLGESİNDEN GERÇEKLEŞEN İHRACAT RAKAMLARI

DOĞU KARADENİZ BÖLGESİ

İHRACATINDA BAHAR HAVASI DEVAM EDİYOR

*****

DOĞU KARADENİZ BÖLGESİ İHRACATINDA ARTIŞ TRENDİ YÜKSELİYOR

Genel Sekreterliğimiz yetki alanında bulunan Doğu Karadeniz Bölgesi Trabzon, Rize, Artvin ve Gümüşhane illerinden 2017 yılının ilk 3 ayında (Ocak-Mart) 363.800.465 $ tutarında ihracat gerçekleşmiş olup, gerçekleşen ihracatımızda bir önceki yılın aynı dönemine (2016 yılı ilk 3 ay ihracatı 349.481.801 $ olarak gerçekleşmişti) göre % 4,1 oranında bir artış yaşanmıştır. 2017 yılı ilk 3 ayı ayında Bölgemizden gerçekleşen ihracatın iller bazında dağılımı ise;

İl Adı

Ocak-Mart

2016 ($)

Ocak-Mart

2017 ($)

Değişim

(%)

Trabzon

299.576.569

314.165.202

4,9

Rize

31.844.275

32.354.377

1,6

Artvin

11.988.651

10.855.883

-9,5

Gümüşhane

6.072.305

6.425.002

5,8

TOPLAM

349.481.801

363.800.465

4,1

olmuştur.

İhracatın iller bazında dağılımında Trabzon ili ihracatında %4.9, Rize ili ihracatında %1.6 ve Gümüşhane ili ihracatında %5.8 oranında artış yaşanmasına rağmen, yılın ilk 3 ayında Gürcistan'a yapılan küresel ihracatta görülen düşüşe bağlı olarak Artvin ili ihracatında %9.5 oranında düşüş yaşanmıştır. Artvin ili ihracatındaki düşüşün önümüzdeki aylardan itibaren artmaya başlayacağı ihraç pazarındaki öncü göstergelerden görülmektedir.

Trabzon, Rize, Artvin ve Gümüşhane illerimizden 2017 yılı ilk üç ayında gerçekleşen ihracatın ürün sıralamasında; bir önceki yıla oranla % 1 düşüşle 243.578.161 USD tutarında ihracatla Fındık ve Mamulleri birinci sırayı, % 32 artışla 50.763.255 USD tutarındaki ihracatla Yaş Meyve Sebze Ürünleri ikinci sırayı ve % 8 artışla 28.766.033USD tutarındaki ihracatla da Madencilik ürünleri üçüncü sırayı almaktadır.

Bölgemizden 2017 ilk üç ayında 94 farklı ülkeye ihracat yapılmış olup, en fazla ihracat yapılan ilk 5 ülke ise sırasıyla; İtalya, Almanya, Fransa, Rusya Federasyonu ve Gürcistan olmuştur. En çok ihracatımızın yapıldığı bu ülkelerden de Fransa ve Gürcistan'a yönelik ihracatımızda düşüş yaşanmasına karşın, İtalya'ya % 6, Almanya'ya % 18, Rusya'ya yapılan ihracatımızda % 63 oranında artış yaşanmıştır.

Önceki aylarda da açıkladığımız gibi 2017 yılının ihracatımız açsından bir atılım yılı olacağını, yıl geleninde ihracatçılarımızın yeni rekorlara imza atacaklarını belirtmiştik. Nitekim bu söylemlerimizin açıkça rakamlara yansıdığı görülmektedir. Önümüzdeki aylarda Bölge ihracatının istikrarlı bir artış trendini koruyacağını ummaktayız.

2016 yılı Ülkemiz için çok zor bir yıl olmasına rağmen, tüm uluslararası kuruluşların ve derecelendirme kuruluşlarının dahi tahminlerini alt üst ederek, %2,9 oranında bir büyüme rakamına ulaşmamız, Ülkemizin gücünü açıkça ortaya koymaktadır. 2017 yılında da tüm kredi derecelendirme kuruluşlarının yanlı ve maksatlı not düşürme oyunlarına inat, büyüme rakamlarının çok daha yüksek oranlara ulaşacağını açıkça göreceğiz.

Yurtdışı pazarlarımızda ve küresel boyutta yaşanmakta olan bir çok olumsuzluklara rağmen, İhracatçılarımızın Sayın Cumhurbaşkanımızın başlattığı istihdam seferberliğine katılarak, Bölge istihdamına son iki ayda önemli oranda katkı sağlamış ve önümüzdeki aylarda da bu katkıyı artırarak devam ettireceklerdir. Bunun yanında, 16 Nisan 2017 referandum sonrasında da, piyasalar istikrarı fiyatlayarak çok daha rahat bir ortamın oluşması ile Ülke ve Bölge ekonomimiz ve ihracatımızda başarılar art arta gelmeye başlayacağını açıkça göreceğiz.

Bunun yanında daha yüksek ihracat artışımızın önünde engel olarak duran Rusya Federasyonu'nun mevsim ihraç ürünlerimiz olan domates, salatalık, biber ve çilek gibi ürünlere uygulamış olduğu yasağın, aklı selimin hakim olacağı bir bürokrasi anlayışı ile kaldıracağını umarak, bu durumda ayrıca ihracatımıza doping etkisi yapacağı aşikardır. Bundan dolayı, belli hain çevrelerin yurtdışı uzantıları ile organize ettikleri açıkça ortaya çıkmış olan ve her iki tarafında bu durumu açıkça gördüğü Rusya krizinin, yaşanmakta olan üst düzey güven ortamı ölçeğinde alt kademedeki bürokrasi ayağında da güvenin hakim olması ile, Ülkemize karşı uygulanan bu ambargo, ihracat yasağı vize sorunu ve geçiş belgesi sorununun bir an önce son bulmasını Rus dostlarımızdan talep etmekteyiz. Unutulmamalı ki bu yasakların kalkması her iki taraf ekonomilerine ve her iki halkın refah düzeyine büyük katkı yapacak, dostluk ilişkilerini daha da pekiştirecektir.

Bilgilerinize saygılarımla sunulur.

Ahmet Hamdi GÜRDOĞAN
Yönetim Kurulu Başkanı