Gürcistan'a İhracat S.O.S. Veriyor!

GÜRCİSTAN'A İHRACAT SOS VERİYOR

14-17 Ağustos 2013'de Tiflis'de Ekonomi Bakanlığı Müsteşar Yardımcımız Sayın Bülent Uğur ECEVİT başkanlığında Doğu Karadeniz İhracatçılar Birliği ve ilgili yetkililerin de katılımıyla oluşan bir heyetin Gürcü Resmi Heyet Temsilcileri ile gerçekleştirmiş olduğu toplantıda, Sarp sınır kapısında Gürcistan Ticareti ve Rusya Federasyonundan Türk Cumhuriyetlerine geçişlerde yaşanan sorunlar masaya yatırıldı.

Toplantıda özellikle yaz aylarında Turizm ile beraber ihracatın birlikte yoğunlaşması nedeniyle Sarp kapısında yaşanan sıkıntılar, şimdilik çözülse de tekrarlanabileceği göz önüne alınması gerektiği ve keyfi uygulamalarında Gürcü yetkililerince kaldırılması istenmiş olup, özellikle Türk İhracatçılarımızın sorunları ve Gürcistan da yaşadıkları haksızlıklar anlatılmıştır.

ACİL YAPILMASI GEREKENLER

Sarp Sınır Kapısı'nın genişletilmesi ve Gümrük Bakanlığımızca Askeriye tarafının Gümrük alanının içine katılması gerekmektedir. Bu konuda sayın Bakanımızın Hayati YAZICI'NIN talimatlarına rağmen işleyişin yavaş olması bizleri endişelendirmektedir.

Bakanımızın bu konuyu hızlandırarak gümrük alanının da gerçekleştirilecek istimlaklar ile hem TIR hem de yolcu geçişleri için Gürcü tarafına paralel genişlemelerin yapılması aciliyet arz etmektedir.

Muratlı Kapısı: Batum şehrinin planlamasının özellikle Turizm üzerine şekillenmesinden dolayı Şehir içinden Tır geçişlerinde sorunlar yaşanmakta ve özellikle beklemelerden dolayı gıda ve sebze ürünlerinin zarar görmesi kaçınılmaz olmakta ve bu nedenle ihracatçılarımızın ihracat yapmaya çekindiği bir ortam oluşmaktadır.

Bu sıkıntılarının devamının olmaması için Muratlı Sınır Kapısının Cankurtaran Tünelinin bitişiyle eşzamanlı olarak açılması büyük önem arz etmektedir. Cankurtaran tüneli açıldığında Hopa'dan 20 dakika da kapıya varılabilmektedir.

Bu kapının açılmasıyla TIR'ların Batum'un içinden değil arkasından geçmesi sağlanarak Batum şehir içi geçişinin rahatlayacak, böylelikle ihracatçı ihracatını, turizmci turizmini rahat bir şekilde gerçekleştirecektir.

Gümrük ve Ticaret Bakanlığımızca, Sarp Sınır Kapısının genişlemesine ve Muratlı Kapısına ilişkin hazırlanan projeler ekte sunulmuş olup, bu projelerin gerçekleşmesinde Bölgemizde bu konulara duyarlı Sayın Bakanımız Hayati YAZICI'nın bulunmasının bir şans olduğunu düşünüyor, söz konusu projelerin bürokrasiye takılmadan biran önce gerçekleştirilmesi temenni ediyorum.

Ahmet Hamdi GÜRDOĞAN
Yönetim Kurulu Başkanı

GÜMRÜK VE TİCARET BAKANLIĞINCAYÜRÜTÜLMEKTE OLAN ASKERİYE ALANI'NI KAPSAYAN SARP SINIR KAPISI GENİŞLEME PROJESİ

GÜMRÜK VE TİCARET BAKANLIĞINCAYÜRÜTÜLMEKTE OLAN MURATLI KAPISI PROJESİ