Gıda Projesi Kapsamında Eğitimlere Start Verildi..

Trabzon, 06/05/2013

"GIDA SEKTÖRÜNDE FAALİYET GÖSTEREN FİRMALARIN İHRACATA ODAKLANMASI” PROJESİNE EĞİTİMLERLE START VERİLDİ.

Ekonomi Bakanlığımızın en önemli ihracata yönelik devlet yardımları destek türlerinden olan "Uluslararası Rekabetçiliğin Geliştirilmesinin Desteklenmesi Tebliğ”i kapsamında Doğu Karadeniz İhracatçılar Birliği Genel Sekreterliğimizce yürütülen "Trabzon İli Gıda Sektöründe Faaliyet Gösteren Firmaların İhracata Odaklanması” adı altındaki projenin ilk faaliyeti olan ihtiyaç analizi çalışmaları tamamlanmış olup, ikinci faaliyet olan yapılan ihtiyaç analizleri sonucu ortaya çıkan ihtiyaçlar doğrultusunda tespit edilen alanlardaki eğitimlerin gerçekleştirilmesine başlanmıştır.

Gerçekleştirilen firma ihtiyaç analizi çalışmalarında firmaların hem küme hem de firma düzeyinde en çok ihtiyaç duydukları dış ticaret eğitim konularının ortak olarak: "Dış Ticaret Yönetimi ve Operasyonel Adımlar; Uluslararası Pazarlama Stratejileri, Üretim- Süreç Ve Stratejik Yönetim İlkeleri, Dış Ticarette Yazışmalar Ve Müşterilerle İletişim, Markalaşma Ve Marka Yönetimi Sistemleri, Uluslararası İş Kültürü- Etik Kurallar” olmak üzere 6 ana başlık altında tespit edilmiştir.

Bu çerçevede söz konusu proje kapsamında yer alan 15 yerel gıda firmamızın proje kapsamındaki ihtiyaç analizi sonuçlarına göre önde çıkan eğitim ihtiyacı duyulan pratik ve uygulamalı dış ticaret eğitim programlarımızın ilki "Dış Ticaret Yönetimi” teması altında 3-4 Mayıs 2013 tarihlerinde firmalarımızca etkin katılım ile gerçekleştirilmiş bulunmaktadır. 4 Hafta boyunca devam edecek olan bahsekonu eğitimlerle:

· Eğitim yoluyla firmaların ihracatta karşılaştıkları eksikliklerini tamamlamak,

· Geçmiş eğitim deneyimleri ile firmaların toplu görüşlerini değerlendirmek, ihracatta tecrübeli kişilerin görüşlerini almak,

· İhracatta riskleri ve fırsatları daha iyi anlamak; farkındalık yaratmak,

· Firmaların ihracat maliyetlerini azaltmak,

· Firmalara farklı vizyonlar sunmak; yeni bakış açıları sağlamak, stratejiler oluşturmak,

· Firmaların ihracatlarını arttırmak; firmaları yeni pazarlara açmak

hedeflenmektedir.

Projenin süresi 36 ay (3 yıl) dır. Bu süreç kapsamında proje dahilindeki katılımcı firmalarımıza Birliğimiz koordinasyonunda toplu eğitim ve bireysel danışmanlıkların verilmesi, yurtdışı pazarlama programları kapsamında dünyanın önde gelen gıda fuarlarına katılım sağlanarak ürünlerin sergilenmesi, potansiyel olarak öne çıkacak Ülkelerde ticaret heyeti programları tesis edilmesi, alım heyetleri ve gelişmiş ülkelerde üretim teknolojilerinin görülmesi amacıyla tesisi ziyaretleri gerçekleştirilmesi yurtdışından alım heyetleri getirtilmesi şeklinde faaliyetlerinin yürütülmesi planlanmaktadır.

Trabzon ilimiz ekonomisi içinde en önde gelen sektörlerin başında yer alan gıda sektörünün, dünyada yaşanan gelişmeler ölçeğinde geliştirilmesi, uluslararası arenada faaliyet gösteren rakipleri ölçeğinde bir rekabet imkanına kavuşturulması amacıyla çok önemsediğimiz bu proje kapsamında, ayrıca sektörde son kümeleme olgusunun da işlenerek bu firmalarımızın sürdürülebilir bir ihracat performansına ulaşmaları da sağlanmış olacaktır.

Ahmet Hamdi GÜRDOĞAN
Yönetim Kurulu Başkanı

İlgili Fotoğraflar